Home >> Asumisen hinta alas!

Asumisen hinta alas!

13.04.2021 - 13:00
(updated: 13.04.2021 - 14:12)
  • Vuokralasku postiluukussa.

Asumisen kalleus ajaa ihmiset ongelmiin. Vuokrien noustessa ihmisten on leikattava muista menoista. Pahimmillaan tingitään lääke- ja ruokamenoista. Tämä kaikki siksi, että ihmisten kodeista on tehty sijoituskohteita. On aika tehdä niistä taas ensisijaisesti koteja.

SKP:n mielestä vuokrasääntely ja sen mahdollistama katto vuokrille on palautettava, jotta ihmisten kodeilla rahastaminen saadaan loppumaan. Voittoa tuottavien vapaarahoitteisten vuokrataloyhtiöiden on laitettava osinkojen jakaminen ja vuokrankorotukset jäihin, jotta koronaepidemian ja talouden ongelmien takia työnsä menettäneet ihmiset eivät joudu ongelmiin. Jokaiselle on taattava oikeus asuntoon.

On luotava lainsäädäntö, joka estää Arava-tuettujen asuntojen kohtuuttomat vuokrankorotukset siinä vaiheessa kun asunnot vapautuvat tai vapautetaan Arava-järjestelmän rajoituksista. Myös remonttien laiminlyönti ja korjausvelan käyttäminen perusteena ennenaikaiselle Arava-säännöistä vapautumiselle on estettävä. Vuokra-asunnoiksi tuotettujen asuntojen tulee sääntelystä vapautumisenkin jälkeen pysyä joitain poikkeuksia lukuun ottamatta vuokra-asuntokäytössä ja niiden myyminen omistusasunnoiksi tulee estää velvoittavalla lainsäädännöllä.

Kuntien on itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa perustettava rakennusliikkeitä, jotta voidaan varmistaa riittävä, monipuolinen ja ympäristöystävällinen asuntotuotanto. Kuntien on kaavoitettava alueellisen tarpeensa mukainen määrä tontteja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista varten. Sosiaaliseen vuokra-asumiseen kaavoitettujen tonttien sijainti ei saa lisätä asuinalueiden ja asukkaiden eriarvoisuutta. Valtion tulee käyttää Valtion asuntorahaston tuotot ensisijaisesti asuntotuotantoon ja kunnallisten rakennusliikkeiden pääomittamiseen. SKP tukee myös osuuskuntamuotoisen asumisen lisäämistä.

Valtion ja kuntien on poliittisin päätöksin pidettävä tontinvuokrat, lainojen korot ja kiinteistöverot tasolla, joka pitää asumisen kulut kohtuullisina.

Kuntien on pidettävä kiinni kaavoitusoikeudestaan – sitä ei pidä luovuttaa grynderien ohjailtavaksi. Asukkaille on taattava vaikutusmahdollisuudet kaavoitukseen. On tärkeää torjua asuinalueiden eriytymistä, turvata lähipalveluja, estää ilmastokriisiä, edistää joukkoliikenteeseen perustuvia ratkaisuja ja suojella luonto- ja kulttuuriympäristöjä.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista