Home >> Artikkelit >> Suomen hävittäjähanke peruttava  

Suomen hävittäjähanke peruttava  

15.01.2021 - 18:00
  • SKP:n rauhanryhmä peruisi Suomen hävittäjähankinnat

Suomen eduskunta on antanut Sanna Marinin hallitukselle valtuudet uusien HX-hävittäjien hankintaan. 17.12.2020 hyväksytty 9,4 miljardin euron tilausvaltuus voidaan budjettikirjauksen mukaan vielä ylittää kustannustason muutosten perusteella ja hankintasopimuksen jälkeen tehtävien muiden sopimusten, kuten ase- ja varaosahankintojen johdosta. Arviot hävittäjähankkeen elinkaarikustannuksista vaihtelivat 20 - 30 miljardin euron välillä.  

- Arvelen pyllistämisen rajanaapuriin päin tulevan huomatuksi ja suhteiden huononevan. Suomi näyttää turvautuvan kohtuullisen epävakaaseen suurvaltaan (USA/NATO), jossa edes presidentinvaaleja ei pystytä hoitamaan päätökseen ilman verenvuodatusta. Koen lyhytnäköiseksi sellaisen päätöksen. Ja nostan tähän vielä sen kysymyksen, että tarvitaanko niitä hyökkäyskoneita? Minne Suomen on tarkoitus hyökätä? Ja kiinnostaa myös miksi? Kuka päättää siitä, minne ne koneet hyökkäävät? Rahalle on parempaa käyttöä, kuin sotavarustelu. Millaisen maan ja maailman me haluamme tuleville polville jättää, pommitetunko? Emme tarvitse HX-hävittäjiä. Hävittäjien ostosuunnitelmat on peruttava, vaatii SKP:n varapuheenjohtaja ja rauhanryhmän puheenjohtaja Mervi Grönfors  

Suomen ja Sveitsin hävittäjäkaupat  

Sveitsi päättää keväällä 2021, millä se korvaa nykyiset F-5 Tiger ja F/A-18 Hornet -koneet. Sveitsi ostaa neljäkymmentä hävittäjää. Suomi päättää 2021 lopulla, mitä tulee nykyisten F/A-18 Hornetien tilalle. Suomeen on suunniteltu ostettavaksi 64 hävittäjää.  

Sveitsiin ja Suomeen on tarjolla samat koneet samoilta valmistajilta: yhdysvaltalaiset Super Hornet ja F-35, yhteiseurooppalainen Eurofighter ja ranskalainen Rafale. Suomeen on lisäksi tarjolla ruotsalainen Gripen 

Suomen puolustusministeriö lähettää lopulliset tarjouspyynnöt Suomen seuraavasta hävittäjästä viidelle valmistajalle tammikuun lopulla. Lopulliset tarjoukset saadaan huhtikuun loppuun mennessä. Suomen hävittäjäkauppa on Sveitsin kauppaa suurempi. Sen arvellaan olevanhävittäjävalmistajille tärkeämpi, koska Suomi on Naton kumppanimaa ja Venäjän rajanaapuri. Valtioneuvosto tekee lopullisen valinnan hävittäjästä tämän vuoden lopulla.  

Ympäristövaikutukset selvitettävä  

Suomen HX-hävittäjähankkeen ympäristöarviointia ei ole julkistettu. Hävittäjät aiheuttavat  melua ja kuluttavat paljon polttoainetta. Yksi Super Hornet polttaa noin 10 000 kg polttoainetta tunnissa. Lentämisestä syntyy paljon ilmastonmuutosta kiihdyttävää hiilidioksidia ja muita päästöjä.   

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sanoo, että lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

Lapin ELY-keskuksen sivuilla luetellaan hankkeita, joiden ympäristövaikutukset on arvioitu. Mukana on tuulivoimahankkeita, sähkölinjan siirto, Nellimin yksityistiehanke ja maa-ainesten otto Simossa mutta puolustusvoimien HX-hävittäjähanketta ei mainita.  

- Missä viipyy hävittäjähankinnan ympäristövaikutusten arviointi? Yli kuudenkymmenen hävittäjän ostaminen ja käyttöön ottaminen vaikuttaa ympäristöön merkittävästi. Siksi niiden ympäristövaikutukset on arvioitava. Arvioinnin perusteella on sitten päätettävä voidaanko tällaista ympäristöön erittäin haitallisesti vaikuttavaa suunnitelmaa lainkaan toteuttaa, vaatii Lapin Rauhanpuolustajien jäsen Tapio Siirilä. 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista