Home >> Artikkelit >> Elpymisväline vai riistoa apupaketissa 

Elpymisväline vai riistoa apupaketissa 

21.07.2020 - 16:30
(updated: 22.07.2020 - 12:09)
  • SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen

EU:n poliittinen eliitti ja sen johtajat ovat maratonkokouksessaan saavuttaneet sovun unionin monivuotisesta budjetista ja siihen liittyvästä koronapaketista. Neuvottelujen kohteena on ollut runsaan 1 800 miljardin euron rahasumma, johon sisältyy 750 miljardin euron suuruinen korona-apupaketti. Korona-apuna jäsenmaille jaetaan 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia lainoina. Vuosien 2021–2027 budjetti on noin 1 074 miljardia euroa.  

- Nyt tehty sopimus, lainat ja avustukset eivät muuta EU:n rakenteita kansanvaltaisempaan tai demokraattisempaan suuntaan. EU voi tästä ottaa askelia kohti liittovaltiollisempaa ja taloudellisesti yhä tiukemmin järjesteltyä systeemiä.  Koronakriisin takia on luonnollista, että taloutta on elvytettävä. Kuinka hyvin kapitalismin lainalaisuuksiin sitoutunut EU pystyy hoitamaan kriisityövälinettä jää nähtäväksi. Onko kysymyksessä todellakin elpymisen väline vai EU:n kauniiseen pakettiin pakkaama uusi riistotyökalu?  Ilman EU:n systeemin ja rakenteen kansanvaltaistamista ja mm Euroopan keskuspankin demokraattiseen valvontaan ottamista voi vain olettaa, että eurooppalainen kehitys hakee nyt liittovaltionmallin kautta lisävahvistusta uusliberaalille talouspolitiikalle. Tämä jatkaisi leikkauspoliittista linjaa, jossa julkiset palvelut ja työläiset asetetaan kehityksen ja tulonsiirtojen kanssa vastakkain. Bisnesajattelussa maksajaksi on aina joutunut tavallinen työläinen ja voittajaksi on aina julistettu erilaiset “vapaudet” milloin liikkuvuus, yrittäminen tai pääomat., sanoo SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen.  

Elpymisväline 2058 saakka 

EU:n jättisopimuksen rahoituspaketti vaikuttaa jäsenmaiden talouksiin aina vuoteen 2058 saakka. EU-parlamentin on vielä hyväksyttävä sopimus. 

Koronapakettia kuvataan  eräänlaisena elpymisvälineenä joka  koostuu suorista avustuksista (390 miljardista eurosta) ja  lainoista (360 miljardia euroa). Avustusten osuus on 52 prosenttia ja lainojen 48 prosenttia. Neuvotteluissa johtajat sopivat, että elvytysrahasta 30 prosenttia on käytettävä ilmaston kannalta kestäviin toimiin. Lisäksi elvytysrahan myöntämisessä on myös sovellettava oikeusvaltioperiaatetta, sellaisin lievennyksin jotta Unkarikin pystyi hyväksymään ne. 

Euroopan vasemmisto kritisoi  

Euroopan vasemmiston puheenjohtajan Hainz Bierbaumin mukaan sopimus EU:n elvytysrahastosta on  täynnä puutteita oleva merkittävä kompromissi.  

- Tämä on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Tätä historiallista mahdollisuutta yhdistyä ennen talouskriisiä varjosti hallitusten halukkuutta yhdistää rahoitusvoimansa.  EU tarvitsee elvytyssuunnitelman, jossa asetetaan ihmisten hyvinvointi, kansanterveys ja sosiaalinen ja ekologinen muutos etusijalle.  Tarvitsemme sosiaalisen ja Green New Dealin, jossa keskitytään ihmisiin, ei vain voittoihin.  Välittömänä toimenpiteenä tarvitsemme lisää investointeja julkisiin palveluihin ja vero-oikeuteen, jotta voimme rakentaa hyvinvointijärjestelmiä, jotka pystyvät selviytymään kriisistä. Lisäksi EKP:llä on oltava mahdollisuus rahoittaa eurooppalainen investointisuunnitelma, jolla voidaan käynnistää työllisyys ja taata tuotannon ja talouden ympäristöllinen ja sosiaalinen muuntaminen, sanoo EV:n puheenjohtaja Saksan Vasemmistopuolueen Heinz Bierbaum 

Muutoksia ongelmien juuriin  

Suomen kommunistisen puolueen (SKP) edustajakokouksessa 2019 linjattiin selkeästi Eurooppa-poliitiikkaaKoronakriisi on luonnollisesti muuttanut globaalia analyysiä kriisitoimista. Epidemia on paljastanut julkisten palvelujen merkityksen kriisien tilanteessa.   

Vaikka Sipilän hallitus ennätti leikata erikoissairaanhoidon tasosta pystyttiin Suomessa suhteellisen tehokkaasti tarttumaan koronakriisiin juurikin julkisen terveyden hoidon toimiessa. Hoitajat ja terveydenalan henkilökunta ei kuitenkaan saanut samaan aikaan käydyssä työtaistelussa alalle kuuluvaa tasokorotusta. Hoitajat tekevät edelleen työtä palkkakuopassa. 

SKP:n edustajakokousasiakirjoissa todetaan, että “Viimeisen vuosikymmenen kehitys on aiheuttanut sen, että kapitalismi on maailman mittakaavassa uudessa tilanteessa. Vuoden 2008 talouskriisiä seurannut kitulias kasvu, Euroopassa laajasti harjoitettu talouskuri, liberaalin demokratian kriisiytyminen, äärioikeiston nousu sekä ilmasto- ja ympäristökriisin kärjistyminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa järjestelmämme on vakavassa kriisissä. 

Tie ulos nykyisestä EU:n umpikujasta on mahdollista löytää vain kansalaisyhteiskunnan, vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen yhteistyöllä halki Euroopan. Tuhoisien vapaakauppasopimusten torjuminen, työvoiman riistoa lisäävän siirtotyöläisyyden kitkeminen, EU-aluetta piinaava talouskuripolitiikka, pankki- ja finanssisektorin etuja ajava politiikka sekä hyvinvointipalveluiden alasajo ja yksityistäminen ja yhteisen, Natoon nojaavan puolustuksen edistäminen on lopetettava koko EU:n alueella. Sen sijaan vaaditaan Euroopan laajuisia toimia ympäristökriisiin reagoimiseksi, säällisen elintason turvaamiseksi jokaiselle ihmiselle, rauhan säilyttämiseksi koko Euroopan alueella sekä Eurooppaan saapuvien pakolaisten inhimillisen kohtelun varmistamiseksi”. 

- Eurooppalaisen poliittisen eliitin ratkoessa ennätyssuuria talouspaketteja, elvytysrahastoa, tukija  ja lainoja on luonnollista, että ihmisten hätä tulee ratkaista ensimmäisenäOlen EV:n Bierbaumia pessimistisempi EU:n  ja sen kapitalistisen toimintamallien mahdollisuudesta vastata koronakriisiin. Tavallisten ihmisten hädän kanssa ovat samalla eurooppalaisella kentällä nyt kilpailemassa erilaiset eurooppalaiset rahanahneet bisnekset ja systeemiin sopeutuminen. Minusta meidän on tämän ison talous- ja korona keskustelun temmellyksessä hyvä muistaa, että SKP vastustaa Suomen EU-jäsenyyttä, mutta kannattaa Euroopan kansojen välistä tasavertaista yhteistyötä. 

- SKP:n 2019 edustajakokous päätösten linjassa Suomen irtautuminen EU:sta voitaisiin aloittaa irtautumalla EU:n talous- ja rahaliitto Emusta. Samoin tulee irtaantua EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, jolla EU:sta tehdään sotilasunionia. Ihmisten hädästä ja koronasta emme voi  tai haluakaan irtautua. Sen tekevät taitavat tieteen ja terveydenalojen asiantuntijat, sanoo SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista