Home >> Artikkelit >> Vastavirrasta tulee paikallista

Vastavirrasta tulee paikallista

31.01.2020 - 14:00
  • Vastavirtatapahtumat 2020

SKP:n poliittisen toiminnan sydämessä on nykyisen kapitalistisen järjestelmän muuttaminen kohti sosialismia ja kommunismia. SKP:ssä ajatellaan, että politiikan ja yhteiskuntajärjestelmän radikaalikin muutos on mahdollista yhdessä muiden muutosta haluavien kanssa. Siksi SKP päivittää nyt yhteyksiä edistyksellisiin, antikapitalistisiin, leikkauspolitiikan vastaisiin, rasismin ja fasismin vastaisiin toimijoihin, järjestöihin ja yksittäisiin aktivisteihin. Perinteisesi SKP on järjestänyt laajasti vaihtoehtoväkeä kokoavan Vastavirtafestivaalin. 

SKP:n keskuskomitean kesäkokous (24.-25.8.) vei edustajakokouksen aloitteita eteenpäin ja päätti, että piirijärjestöt päivittävät joukkojärjestöyhteyksiään syksyllä 2019 ja järjestävät niiden kanssa yhteistyössä vuoden 2020 aikana paikallisia ja alueellisia vastavirtatapahtumia sekä, että poliittinen toimikunta ottaa yhteyksiä rintamarakentamisen ja vaalijärjestön luomisen suhteen poliittisiin puolueisiin. 

Joukkotoiminnan ja yhteistyön lisäksi tarvitaan entistä vahvempi SKP 

Kommunistien tietoisuus työväenluokan taistelun ideologisista, strategisista ja taktisista tehtävistä on vaatimus työväenvallankumouksen toteuttamiselle. SKP on se porukka, joka inspiroi, motivoi ja tuo tietoa ja vaihtoehtoista toimintasuunnitelmaa kapitalismin ja uusliberalismin, rasismin ja fasismin, militarismin ja joukkotuhon politiikalle. Tämä haastaa kommunisteja opiskelemaan ja kehittämään omaa tietoisuutta luokkataistelun vaatimuksista tänään. 

SKP putosi pois puoluerekisteristä 2019 koska ei saanut kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa yhtään kansanedustajan paikkaa. Oikeusministeriön asettamien sääntöjen mukaan puolueen rekisteröintiin tarvitaan 5000 kannattajakorttia. Kortit on kerättävä vuoden aikana. Tämän jälkeen puolue voi asettaa ehdokkaita vaaleissa. 

Keskuskomitea päätti kesäkokouksessaan aloittaa puoleen kannattajakorttien keräyksen Tiedonantajafestivaalilla 26.10. SKP viedään takaisin rekisteriin ja samalla aloitetaan myös prosessi, jolla jatketaan yhteisrintaman ja mahdollisen vaalijärjestön rakentamista ottamalla vastavirtafestivaaliajattelu tulevaisuuden keskeiseksi työvälineeksi. 

- Keskuskomitean päätös haastaa kaikki piirijärjestöt viemään käytännön toimiksi puolueen yhden keskeisimmistä tavoitteista, tehdä yhteistyötä muiden muutosta haluavien kanssa. Tämä voi onnistuessaan johtaa radikaalimman vasemmistolaisen yhteiskunnallisen ajattelun voimistumiseen, avata tietä kohti sosialismia ja jos prosessin jossain sopivassa vaiheessa niin johtopäätökseksi tehdään niin myös osallistumista vaaleihin uuden järjestön nimissä, visio SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen

 

Vastavirta-ajattelu rakentaa edistyksellisen muutospolitiikan prosessia 

Vastavirtafestivaali on samaan aikaan sekä tapahtuma että työväline, jolla kootaan kapitalismin, leikkauspolitiikan, militarismin, rasismin ja fasismin vastaisia poliittisia voimia. Ne voivat olla poliittisia puolueita, kansalaisjärjestöjä, yhden asian liikkeitä ja yksittäisiä toimijoita, aktivisteja, taiteilijoita ja intellektuelleja – nykymenoon tyytymättömiä muutosvoimia, jotka haluavat rakentaa yhteistoimintaa nykymenoa vastaan. 

Vastavirtafestivaali 2018 

SKP on jo usean vuoden ajan järjestänyt Helsingissä Vastavirtafestivaalin. Viimeksi Arbiksella järjestettiin Vastavirtafestivaali 25.-26.8.2018. Silloin tapahtumasta kerrottiin seuraavasti: 

Kansalaisyhteiskunnan erilaiset toimijat; kansalaisjärjestöt, joukkoliikkeet, AY- ja rauhanjärjestöt, poliittiset järjestöt ja yksittäiset aktivistit rakentavat yhdessä tapahtuman, jossa ne itse ottavat oman tilansa ja toimintansa haltuun. 

Teemoja tapahtuman erilaisille keskusteluille ja toiminnoille löytyy laidasta laitaan. Yhteistä on voimakas usko yhdessä tekemisen voimaan. 20 erilaista toimijaa rakensi viimeksi vastavirtaa yhdessä SKP:n kanssa. 

Mukana yhteisissä keskusteluissa ja tapahtumissa olivat mm. Arabikansojen ystävyysseura (AKYS), Cultural Left, Demokraattinen sivistysliitto (DSL), Euroopan vasemmisto, ICAHD Finland, Joukkovoima, Kansainvälinen vapaaehtoisohjelma EAPPI, Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila, Kurdien demokraattinen yhteisökeskus (NCDK), La Colectiva, Länsi-Saharan ystävät Suomessa, Naiset Atomivoimaa Vastaan -liike, Naiset Rauhan Puolesta – liike, Noste-projekti, PAND – taiteilijat rauhan puolesta, Posti ja logistiikka-alan unioni PAU, Rab Rab Press, Sota-seis toimintaryhmä, Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto (TSIL) ja Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskus (VEU). 

Ensi vuonna 2020 ei järjestetä yhtä suurta festivaalia vaan vastavirta jalkautuu sinne missä ihmisetkin ovat eri puolilla Suomea ja vastavirrasta tehdään paikallisia ja alueellisia tapahtumia. 

Paikalliset ja alueelliset Vastavirtatapahtumat

Paikallisissa vastavirtatapahtumilla pyritään löytämään yhteistyökumppaneita, keskustelemaan kapitalismille ja nykymenolle vaihtoehtoista politiikkaa ja radikaalista toisenlaista mallia kapitalistiselle systeemille. Enää vastavirtaan ei tarvitse lähteä Helsinkiin vaan vastavirta tulee lähelle. Piirijärjestöt ja osastot järjestävät vastavirtatapahtumia oman piirin alueella usealla paikkakunnalla tai eri kaupunginosissa. 

Alueellisissa vastavirtatapahtumissa syksyllä 2020 syvennytään niihin johtopäätöksiin mihin ensimmäisessä vastavirtatapahtumissa alkuvuodesta on päästy. Piirijärjestöt ja paikallisia tapahtumia koordinoineet tekijät kokoavat alkuvuoden paikallisista tapahtumista erilaisia innostavia tekijöitä, kiinnostavia aloitteita ja ideoita sekä jatkavat ensimmäisessä vastavirtatapahtumassa alkanutta keskustelua edelleen loppuvuoden alueellisissa vastavirtatapahtumissa.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista