Home >> Kysymykset >> Onko koko Suomen pitäminen asuttuna SKP:n tavoite tai perusarvo? ...
10.12.2014

Onko koko Suomen pitäminen asuttuna SKP:n tavoite tai perusarvo?

SKP kannattaa ihmisten valinnanvapautta. On tärkeää, että ihminen saa paitsi vapaasti muuttaa toiseen paikkaan asumaan, myös halutessaan pysyä aloillaan.

Nykyinen kehitys, jossa ihmiset pakkautuvat suuriin metropoleihin, hyödyttää etenkin elinkeinoelämää, ja juuri työllisyyden, työpaikkojen ja kilpailukyvyn näkökulmasta sitä usein perustellaankin.

Julkisella vallalla on laajat mahdollisuudet vaikuttaa kehityksen suuntaan: Mikäli julkisten palvelujen verkkoa harvennetaan, siirtyvät samalla myös palvelujen synnyttämät työpaikat isoihin keskuksiin. Tällöin välillisesti myös yksityisten työpaikkojen määrä reuna-alueilla vähenee, ja ihmisten paine muuttaa kasvaa. SKP kannattaa palvelujen toteuttamista lähipalveluina, ja se parantaa paitsi ihmisten hyvinvointia, myös työllisyyttä ympäri maata.

Takaisin listaan