Home >> Kysymykset >> Miten SKP suhtautuu ohjelmistopiratismiin tai ohjelmien luvattomaan jakamiseen?...
10.12.2014

Miten SKP suhtautuu ohjelmistopiratismiin tai ohjelmien luvattomaan jakamiseen?

Kommunismissa jokainen saa tarpeensa mukaan ja toisaalta jokainen osallistuu yhteiskunnan kehittämiseen kykyjensä mukaan. Pitkällä tähtäimellä siis ajattelemme, että kaikesta informaatiosta on tehtävä vapaata.

Kapitalismin oloissa ohjelmistojen suunnittelu ja ohjelmoiminen on kuitenkin elinkeino, joten täysin vapaa jakelu ei ole mahdollista.

SKP on esittänyt, että verovaroin tuotetut ohjelmat olisivat avointa lähdekoodia ja tätä kautta myös yhä useammin ihmisten vapaasti hyödynnettävissä ja muokattavissa. Avointen ohjelmien ja avoimen datan osuuden lisääminen onkin nykypäivänä paras tapa edistää informaation vapaata hyödyntämistä.

Nykyinen tekijänoikeuslaki kaipaa myös tarkistamista etenkin suoja-aikojen ja parodioinnin osalta.

Takaisin listaan