Home >> Kysymykset >> Miten SKP suhtautuu kristittyihin? ...
10.12.2014

Miten SKP suhtautuu kristittyihin?

SKP nojaa omassa toiminnassaan marxilaiseen teoriaan. Puolue ei ota kantaa ihmisten henkilökohtaiseen uskonnolliseen vakaumukseen. SKP:n jäsenenä on kristittyjä, myös muihin uskontokuntiin kuuluvia ja ateisteja.
Monissa asioissa, kuten rauhanliikkeessä ja sosiaalityössä, kommunistit tekevät yhteistyötä monien kirkon piirissä aktiivisesti toimivien kanssa. SKP kannattaa kirkon ja valtion erottamista, jotta ihmiset ovat uskontoon ja maailmankatsomukseen katsomatta tasavertaisessa asemassa suhteessa valtioon.

Takaisin listaan