Home >> Kysymykset >> Mitä mieltä olette siitä,että Venäjän kommunistinen puolue on tunnustanut Donetskin ja Luhansk...
10.12.2014

Mitä mieltä olette siitä,että Venäjän kommunistinen puolue on tunnustanut Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat?

SKP kannattaa yhtenäistä Ukrainaa, ja nykyisen Ukrainan kriisin ratkaisemista rauhanomaista tietä, siten että myös itäisen alueen asukkaiden tarpeet otetaan huomioon.

Läntisessä Ukrainassa suhtautuminen itä-ukrainalaisiin on muuttunut viimeisten kuukausien aikana torjuvaksi tai jopa rasistiseksi, ja taannoisissa vaaleissa juuri itäisillä alueilla äänestysaktiivisuus jäi alhaiseksi. Tällainen kehitys ei edistä tavallisten ukrainalaisten mahdollisuuksia rauhalliseen elämään ja kunnolliseen demokratiaan, ja se on suoraa seurausta Ukrainan osien välillä käydyistä sotatoimista.

Ehkä tärkein syy kriisiin on ulkovaltojen Ukrainaan kohdistama imperialismi - keskeisimpinä toimijoina Nato-jäsenyyttä ajavat USA ja Nato, taloudellista liittoutumista länteen ajavat USA ja EU, sekä omia sotilas- ja turvallisuuspoliittisia intressejään ajava Venäjä.
Toinen keskeinen syy ovat keskenään taistelevat oligarkkimiljonäärit, ja osaltaan Donetskin ja Luhanskin alueiden separatismi on myös seurausta heidän vallanhimostaan.

Suomen tulisi tässä tilanteessa ajaa sotatoimien lopettamista ja neuvotteluratkaisua. On vaadittava kaikkien ukrainalaisten, ei vain oligarkkijohtajien, ottamista mukaan neuvottelupöytin ja päätöksentekoon.

Ukrainan tulisi mielestämme pysyä puolueettomana, sotilaallisesti liittoutumattomana ja yhtenäisenä valtiona. On myös erittäin tärkeää lisätä demokratiaa ja jakaa varallisuutta oikeudenmukaisemmin.

Takaisin listaan