Home >> Kysymykset >> Mikä on SKP:n suhde anarkismiin?...
10.12.2014

Mikä on SKP:n suhde anarkismiin?

Historiallisesti anarkisteilla ja kommunisteilla on paljon yhteistä: molemmat ovat kautta aikojen kritisoineet kapitalistista järjestelmää ja kannattaneet valtiovallan lakkauttamista. Anarkisteista poiketen SKP kuitenkin tukeutuu yhteiskunnallisessa
tarkastelussaan ja toiminnassaan Marxin, Engelsin ja Leninin kehittämään
perinteeseen sekä kansainvälisen kommunistisen liikkeen kokemuksiin. SKP
on myös osa nykyistä kansainvälistä kommunistista liikettä.

Suomessa anarkistinen liike ei ole ollut niin laaja kuin vaikkapa Etelä-Euroopassa, mutta myös täällä anarkisteilla on ollut oma roolinsa työväenluokan taistelussa. Nykyään SKP:n jäsenet ovat anarkistien kanssa tekemisissä ennen kaikkea kansalaisliikkeiden kautta. Monissa asiakysymyksissä löytyy yhteisiä mielipiteitä, ja mahdollisuuksia toimintaan. Virallisia suhteita mihinkään anarkistiseen ryhmittymään ei ole, ja olisihan se vähän kummallistakin, jos anarkistit tekisivät virallista yhteistyötä rekisteröidyn puolueen kanssa!

Takaisin listaan