Home >> Kysymykset >> Mikä on SKP:n näkemys Suomen lastensuojelusta ja sen käytännöistä? Haluaisin vastauksen ennen ...
10.12.2014

Mikä on SKP:n näkemys Suomen lastensuojelusta ja sen käytännöistä? Haluaisin vastauksen ennen vaaleja, toivottavasti onnistuu.

Lastensuojelu on palvelukokonaisuus, jolla turvataan lapsen tervettä, virikkeellistä ja turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Samalla pyritään tukemaan lapsesta huolehtivien läheisten mahdollisuuksia osaltaan tähän hyvän edellyttämään vanhemmuuteen ja kasvattamiseen.

Laki edellyttää, että kaikki kunnat tekevät valtuustotasolla lasten ja nuorten hyvinvointia koskevan laaja-alaisen suunnitelman, joka sisältää myös tarvittavan resursoinnin, keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja kuvauksen eri tahojen vastuista.

1990-luvun lamasta alkaen on lastensuojelun tarve jatkuvasti lisääntynyt. Lapsiperheiden köyhyyttä ovat syventäneet työttömyys, sosiaaliturvan ja peruspalvelujen leikkaukset. Toisaalta kuntien tilannetta ovat vaikeuttaneet valtionosuuksien leikkaukset.

Näistä syistä eivät lastensuojelulain ehkäisevät ja varhaisen tuen toiminnot ole saaneet riittäviä resursseja. Kunnista puuttuu lastensuojeluin päteviä työntekijöitä ja lain edellyttämät määräajat eivät toteudu. Näin jo kärjistyneitä ongelmia korjaavien ja raskaiden toimenpiteiden tarve on kasvanut - huostaanotot, laitoshuollon osuus suhteessa perhehoitoon jne.

SKP:n mielestä valtionosuuksien korottamisella ja varhaiseen tukeen sekä lapsiperheiden lähipalveluhin (neuvolat, päivähoito, lähikoulujen pienet oppilasryhmät, etsivä nuorisotyö ja perhetyö) satsaamalla voidaan korjata tilannetta. Sen sijaan emme kannata aivan lastensuojelupalvelujen kilpailuttamista ja alistamista markkinoiden saalistajille, kuten ulkomaisille ja monikansallisille pörssiyhtiöille.

Takaisin listaan