Home >> Kysymykset >> Käytännön maanviljelijänä kysyn: miten te kommunistit järjestäisitte valtaanpäästyänne Suo...
10.12.2014

Käytännön maanviljelijänä kysyn: miten te kommunistit järjestäisitte valtaanpäästyänne Suomen maataloustuotannon; ja, sosialisoisitteko maat ja mannut, työkoneet jne. kuten esim. entisissä itäblokin maissa tehtiin viime sotien jälkeen aateveljienne päästessä asioista päättämään? Tämä ei ole "provo", tosissani kysyn kun asia minua askarruttaa.

SKP puolustaa maanviljelijöiden oikeutta harjoittaa itsenäisesti maataloutta. Näemme suurten elintarviketeollisuuden yritysten, kauppaketjujen ja pankkien alistavan viljelijöitä. Myös EU:n maatalouspolitiikka aiheuttaa vaikeuksia.

Haluamme myös edistää viljelijöiden yhteistoimintaa, jotta heillä on paremmat mahdollisuudet selviytyä työstään, pitää lomia ja muun muassa välttää ylivelkaantumista kalliiden investointien seurauksena.

SKP ei ole esittänyt viljelijöiden maiden ja mantujen pakkoluovuttamista. Näemme sosialismin siirtymävaiheena, jonka aikana vähitellen katoaa yhteiskunnan jakautuminen luokkiin, ristiriidat muun muassa maaseudun ja kaupungin välillä. Sen kautta siirrytään luokattomaan yhteiskuntaan, kommunismiin, jossa talous on jokaisen ja kaikkien yhteistä omaisuutta, palvelee ihmistä ja on sopusoinnussa luonnon kanssa.

Tämä on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta emme sitä yksin kuvittelekaan tekevämme. Sosialismi on kansan enemmistön työn ja kamppailujen tulosta. Kyse ei ole myöskään minkään puolueen vallasta vaan todellisesta kansanvallasta.

Takaisin listaan