Home >> Oikeistopolitiikka aiheutti ilmastonmuutoksen

Oikeistopolitiikka aiheutti ilmastonmuutoksen

11.10.2018 - 13:30
(updated: 11.10.2018 - 13:55)
  • Mittaushistorian toiseksi lauhin joulukuu koettiin 2014.

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti paljasti ennen kaikkea sen, että vaikka Rion kokouksesta lähtien vuodesta 1992 on keskusteltu tarpeesta saada maapallomme resurssien käyttö pikaisesti vastaamaan kestävää tasoa, on kapitalismi tehokkaasti toiminut täsmälleen toiseen suuntaan. Tarvitsemme systeemitason muutoksen, mikäli aiomme pelastaa ihmiskunnan.

Ilmastonmuutos on seurausta fossiilikapitalismista, joka on voitontavoittelussaan täysin riippuvainen mahdollisimman halvasta öljystä. Tämän öljyn avulla on mahdollista pyörittää ympäristölle, eläimille ja ihmisille haitallista tehomaataloutta, lennättää hyödykkeitä maapallon ympäri ja ennen kaikkea tuottaa valtavat määrät kertakäyttöistä tavaraa, joka päättyy lähes välittömästi ongelmalliseksi jätteeksi. Omistava luokka on se, joka tästä järjestelmästä ja ylikulutuksesta hyötyy. Se on lobannut vuosikausia tieteellistä konsensusta vastaan ja rahoittanut ilmastonmuutoksen kieltäjiä.

Oikeistopuolueet esiintyvät nyt ympäristöstä huolta ja vastuuta kantamassa, vaikka juuri ne ovat ajaneet politiikkaa, joka on aiheuttanut nykyisen ympäristökriisin. Ne ovat jarruttaneet hiilivoimasta luopumista ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistä. Ne ovat vastustaneet sitovia päästövähennystavoitteita ja ajaneet tehotonta päästökauppajärjestelmää. Juuri porvarit ovat olleet innokkaimpina tekemässä useimpia luonnonvarojen kulutusta lisääviä ympäristölle haitallisia päätöksiä maassamme.

Tämä tappava oravanpyörä on saatava pysähtymään. Siihen eivät riitä pienet hallinnolliset muutokset, joilla vääjäämätöntä voidaan korkeintaan hidastaa. On aloitettava keskustelu kapitalismin vaihtoehdoista.

Suomessa voimme muuttaa ihmiskunnan suuntaa toimimalla täsmälleen päinvastoin kuin Sipilän hallitus toimii. Energiantuotantoa ei tule lisätä, vaan olemassa olevaa kapasiteettia on muutettava uusiutuvien energiamuotoja hyödyntäväksi. On siirryttävä voimakkaaseen energian säästöön. Metsien pinta-alaa on kasvatettava ja hakkuiden määrää rajoitettava hiilinielujen lisäämiseksi. Turpeen energiakäytöstä on luovuttava. Liikennettä ja rakentamista on kehitettävä niin, että niiden muodostama rasitus ympäristölle puolittuu nopeasti rakenteellisten ratkaisujen kautta. Ruokaomavaraisuutta on lisättävä ja tuotannon on suuntauduttava kasviperäisen ravinnon tuottamiseen. Hävittäjähankinnoista on luovuttava. Yksityisen pääoman valtaa on vähennettävä ja ryhdyttävä yksityistämisen sijaan kansallistamaan toimintoja, jolloin ne saadaan irrotettua ilmastolle tuhoisan voitontavoittelun pakosta. Tarvitaan radikaali demokratian lisääminen, jossa valta siirtyy lobbareilta ja korruptoituneilta poliitikoilta tavallisille ihmisille. Asukkaat on päästettävä mukaan päättämään oman asuinalueensa asioista ja kehittämään uusia malleja kohti ympäristötehokkaampaa yhteiskuntaa. Pääoman jatkuvan kasvun malli on kyseenalaistettava.

Suomen kommunistinen puolue on edellisessä edustajakokouksessaan 2016 linjannut, että ilmastonmuutos on jo tällä hetkellä vakavin ihmiskuntaa uhkaava kriisi. SKP:n tavoitteena on maailma, jossa voitontavoittelu ei ole syy tuhota ihmisten ja luonnon elinmahdollisuuksia. Sellainen maailma on mahdollinen ja välttämätön. Sen luominen on sellaisten ihmisten tehtävä, jotka kykenevät kyseenalaistamaan nykyisen talousmallin rajoitteet ja suuntaamaan kohti parempaa maailmaa. Meidän esityksemme tuon paremman maailman muodosta on sosialismi. Haastamme muut puolueet kertomaan, mikä on heidän mallinsa.


 


 


 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot