Home >> Rinteen hallitus jatkaa turvapaikanhakijoiden oikeuksien polkemista

Rinteen hallitus jatkaa turvapaikanhakijoiden oikeuksien polkemista

11.06.2019 - 15:00
  • Tervetuloa on teonsana.

Suomen valtion viime vuosien käytäntöjä turvapaikanhakijoiden suhteen on kritisoitu ympäri maailman. Edellisen hallituksen maahanmuutto-ohjelman päälinjat noudattivat Perussuomalaisten ohjelmaa. Tämä tarkoitti turvapaikanhakijoiden oikeuksien rajua polkemista.

Uuden Antti Rinteen hallituksen maahanmuutto-ohjelma ei valitettavasti merkitse tämän pakolaisvastaisen politiikan loppua, vaan jatkumoa.

Rinteen hallituksen ohjelman maahanmuuttolinjauksissa löytyy hyviä puolia, siinä mielessä että joitakin edellisen oikeistohallituksen toimenpiteitä perutaan. Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa vahvistetaan, perheenyhdistämistä helpotetaan, työperäisen oleskeluluvan saamista kielteisen turvapaikanpäätöksen saaneille helpotetaan, ja turvapaikanhakijoiden koulutukseen panostetaan.

Tämä osoittaa, että pakolaisia tukevien kansalaisaktivistien vaatimuksia kuultiin valtion johdon taholta osittain. Tämä ei riitä. Näillä toimenpiteillä lähinnä peruutetaan osittain edellisen hallituksen tuhoisaa politiikkaa, eivätkä ne tarkoita todellista edistystä turvapaikanhakijoiden näkökulmasta.

Rinteen hallituksen maahanmuuttopolitiikka on monilta osin jatkumoa Juha Sipilän hallitukselle: ensinnäkin, miljardeja ohjataan aseteollisuuden hankinnoille, yhteistyö Naton kanssa jatkuu edelleen, ja aseiden vientiä kehitetään. Ehkä suurimpaan pakolaisuuden aiheuttajaan, sotateollisuuteen, ei puututa.

Rinne aikoo jatkaa ihmisten palauttamista sotia käyviin maihin (kuten Afganistaniin, Irakiin ja Somaliaan). Hallitus ei näillä näkymin aio tarkastaa Maahanmuuttoviraston (Migri) turvallisuuskatsauksia näiden maiden osalta, eikä lopettaa ihmisten pakkopalautuksia kurjuuteen ja kuolemaan. Migrin turvapaikanhakijoiden oikeuksien vastaisia käytäntöjä ei aiota tutkia, saati korjata. Hallitus ei myöskään aio tutkia poliisin käytäntöjä pakkopalautuksissa, jotka ovat myös olleet kritiikin kohteena viime vuosina.

Pakolaisuuden ja siirtolaisuuden kriminalisointi jatkuu edelleen, kun tulevaisuudessa kielteisen päätöksen saaneet voidaan ottaa säilöön tai heitä voidaan valvoa jalkapannalla. Turvapaikanhakijoita kohdellaan siis rikollisina myös tulevaisuudessa. Migrin ja poliisin mielivaltaiset käytännöt viime vuosina eivät anna hyviä odotuksia tämän suhteen.

Rinteen hallitus aikoo nostaa kiintiöpakolaisten määrää sadalla, mutta samalla pyrkii luokittelemaan pakolaisia "kotoutumiskyvyn" mukaan, kun tähän asti on painotettu erityisen haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Tämä tarkoittaa todennäköisemmin, että tulevaisuudessa uusliberalistiset ja teknokraattiset kriteerit määrittelevät kiintiöpakolaisten valintaa.

Tilanne on vielä huolestuttavampi, kun katsotaan eduskunnan oikeaan laitaan: oppositiopuolueet Kokoomus ja Perussuomalaiset eivät ole mikään vaihtoehto Rinteen politiikalle. Ne edustavat vielä muukalaisvastaisempaa ja rasistisempaa porvaripolitiikkaa. Perussuomalaisten uusfasistiset taipumukset ovat hyvin konkreettinen vaara turvapaikanhakijoille ja kaikille maahanmuuttajille.

Turvapaikanhakijoille ja heidän tukijoilleen uusi hallitus ei merkitse uutta tilannetta. Turvapaikanhakijoiden solidaarisuusliike ei saa lannistua, vaan viime vuosien toimintaa esim. pakkopalautuksia vastaan pitää jatkaa. Kansalaisyhteiskunnan tulee jatkaa paineen kohdistamista poliittisen vallan suuntaan, jotta turvapaikanhakijoiden vaatimuksia kuultaisiin Arkadianmäellä.

 

SKP:n maahanmuuttotyöryhmä

 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot