Home >> Kapitalismin haastamisen kautta muutokseen

Kapitalismin haastamisen kautta muutokseen

07.11.2019 - 13:30
  • Ympäristöliikkeessä kaivataan radikaalia keskustelua kapitalismin ongelmista ja systeemin muutoksesta, sanoo Tiina Sandberg.

- Elämme aikaa, jona ympäristön tuhoutumista ja sen vaikutuksia ei voi enää sivuuttaa. On selvää, että ihmiskunnan on muutettava suuntaa, jotta emme tuhoutuisi. Tämä vaatii kuitenkin irtautumista kapitalismista, mikä on edelleen monelle vaikeampi kuviteltava kuin maailman loppu, tiivistää SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg, joka osallistuu viikonloppuna Eurooppalainen foorumi -tapahtumaan Brysselissä.

SKP:n aloite kansainvälisen foorumin keskusteluun on Vihreän imperialismin paljastaminen. Sen ydinajatus on se, että on välttämätöntä ymmärtää miten riittämätöntä on a pyrkiä ratkaisemaan nykyinen ympäristökriisi vain kapitalismin sisällä. Tätä yrittäessä analyysi jää puolitiehen ja reagointi tulipalojen sammuttamiseksi. Tulipalojen sammuttaminen on tietenkin pakko tehdä, sillä ympäristö ei kestäisi sitä, että polttavien ongelmien kanssa jäätäisiin odottelemaan vallankumouksen valmistumista.

- On välttämätöntä säätää tiukempia ympäristölakeja, rajoittaa yritysten ympäristöä vahingoittavaa toimintaa ja tarjota kuluttajille tietoa eri tuotteiden ympäristövaikutuksista. On myös saatava juuri nyt saastuttavat tehtaat ja kaivokset toimimaan välittömästi tuhojen rajoittamiseksi. Tässä on tärkeä rooli erilaisilla järjestöillä, korostaa Sandberg.

Hän näkee kuitenkin, että ympäristöliikkeen sisälle ja sen lähettyville on luotava keskustelu, joka laajentaa toimintamahdollisuuksien rajoja systeemin muutoksen suuntaan. Siihen tarvitaan proletariaattisen ympäristöliikkeen idean kehittämistä. Tämän keskustelun avulla on mahdollista viedä pieniä punaisia lyhtyjä kapitalismin tutun valokehän ulkopuolelle ja saada lisää ihmisiä laajentamaan ajatteluaan. Tämä työ jakeskustelu on mahdollista vain niille, jotka toimivat itse erilaisissa ympäristöliikkeissä ja osallistuvat sen keskusteluun. 

- Kommunistien tavoitteena on esittää sopivia kysymyksiä oikeissa paikoissa ja radikalisoida siten keskustelua. Me voimme myös olla osaltamme paljastamassa sitä, miten yritykset, ja laajemmin kapitalismi, yrittävät parhaansa mukaan hyötyä myös ympäristökriisin luomasta tilanteesta. Kun ihmiset esimerkiksi säikähtävät muovituotteita, siirtyvät yritykset joustavasti pakkaamaan tuotteensa paperiin. Ei ensisijaisesti siksi, että se olisi ympäristölle parempi ratkaisu, vaan siksi että sille on kysyntää ja kysyntä luo mahdollisuuden tehdä voittoa, kuvailee Sandberg.

Keskustelu aiheesta jatkuu Eurooppalainen foorumi -tapahtuman jälkeenkin. Brysselissä kerätään allekirjoituksia aloitteeseen, jolla pyritään saamaan eri tahoja mukaan radikalisoimaan keskustelua ympäristökriisistä.

Unmask Green Imperialism aloitteen voi nyt allekirjoittaa myös netissä Change.org sivustolla osoitteessa chng.it/2WBkSNv5HT 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista