Home >> Blogit >> Yrj Hakanen >> Etyj moittii Suomea vaalisyrjinnästä

Etyj moittii Suomea vaalisyrjinnästä

15.05.2012 - 09:48
(updated: 02.06.2016 - 15:08)

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin vaalitarkkailijat moittivat Suomea eduskunnan ulkopuolisten puolueiden syrjinnästä. Viime vuoden eduskuntavaaleja koskevassa raportissaan tarkkailijat moittivat tiedotusvälineitä keskittymisestä eduskunnassa jo edustettuna oleviin puolueisiin ja eduskunnan ulkopuolisten puolueiden jättämistä vaille puoluetukea.

Etyjin tarkkailijat seurasivat ensi kertaa Suomen vaaleja viime keväänä. Oikeusministeriö järjesti Etyjin raportista maanantaina keskustelutilaisuuden, johon oli kutsuttu mm. kaikkien puolueiden edustajat.

* * *

Etyjin vaalitarkkailijat esittävät, että ”Yleisradion pitäisi kehittää kaikkien puolueiden oikeudenmukaista ja syrjimätöntä osallistumista vaaleihin antamalla myös pienemmille ja uusille puolueille riittävästä aikaa ja mahdollisuuksia esittää kantansa”. Heidän raportissaan kiinnitetään huomiota eduskunnan ulkopuolisten puolueiden Yleisradiossa saaman muita vähäisemmän ajan lisäksi siihen, että nämä puolueet eivät päässeet keskustelemaan eduskuntapuolueiden kanssa.

Puoluetukien osalta tarkkailijat esittävät jonkinasteisten valiontukien myöntämistä ainakin niille eduskunnan ulkopuolisille puolueille, joilla on edustusta kunnallisella tasolla.

Edellisen hallituksen esittämää kolmen prosentin äänikynnystä tarkkailijat eivät kannata, koska se vaikeuttaisi uusien puolueiden ja riippumattomien ehdokkaiden mahdollisuuksia nousta eduskuntaan. Äänikynnystä koskeva esitys ei enää sisälly nykyisen hallituksen sopimaan vaalipiirijaon muutokseen.

Etyjin vaalitarkkailijat suosittavat harkintaa säädöksestä, jonka mukaan puoluerekisteristä poistetaan puolueet, jotka eivät ole saaneet kaksissa perättäisissä eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikkaa. Lisäksi Etyj kehottaa puolueita tukemaan aktiivisemmin vähemmistötaustaisia ehdokkaita.

* * *

Oikeusministeriön keskustelutilaisuudessa hallituspuolueiden edustajat - vihreitä lukuunottamatta - olivat huomiota herättävän hiljaa.

Hallitus on arvostellut eräitä muita maita Etyjin suositusten rikkomisesta tai viivyttelystä niiden toteuttamisessa. Entä nyt, kun kritiikki koskee syrjinnän lopettamista Suomen vaaleissa?

Kirjoittajan blogipostaukset