Home >> Blogit >> Taxonomy term
Näytä kaikki
 • Seppo Ruotsalainen -
  27.02.2017

  Blogisti tarkastelee ja analysoi kysymystä ansiotasoindeksin palauttamisesta työeläkkeisiin sekä sitä koskevaa Eduskuntaan edennyttä Kansalaisaloitetta. Vaatiessaan toimeentulonsa parantamista eläkeläiset vastustavat samalla eläkerahastojen liiallista paisuttamista eläkkeensaajien etujen kustannuksella.

 • Seppo Ruotsalainen -
  21.01.2017

  "Blogisti tarkastelee uudessa kirjoituksessaan Eläketurvakeskuksen (ETK) 
  äskettäin julkaistua eläketutkimusta. Hän kiinnittää huomiota 
  tutkimuksen eläkeläisten taloudellista asemaa kaunistelevaan kuvaan. 
  Kirjoittajan mukaan ETK:n tutkimuksen ensisijainen tarkoitus näyttää 
  olevan työeläkkeiden palkkaindeksiä vaativan Kansalaisaloitteen 
  torjuminen."

 • Seppo Ruotsalainen
  Seppo Ruotsalainen -
  18.11.2016

  Seppo Ruotsalainen analysoi kirjoituksessaan eduskunnan käsittelyyn piakkoin tulevaa Kansalaisaloitetta, jossa vaaditaan työeläkkeitä koskevan taitetun indeksin korvaamista ansiotaso-eli palkkaindeksillä. Ruotsalainen hämmästelee mm. ammattiyhdistysliikkeen johdon nuivaa ja torjuvaa asennetta kansalaisaloitteeseen

 • Seppo Ruotsalainen -
  13.06.2016
  Blogisti toteaa proosamuotoisessa runossaan, että vaikka EU-Titanic olisi uppoamassa, paikalla partioi myös "Marx"-niminen pelastusalus. Se saapuu historian kulussa paikalle aina uudelleen
 • Seppo Ruotsalainen -
  27.05.2016
  Blogisti kiinnittää kirjoituksessaan huomion Suomen alueella järjestettyihin Suomen ja Yhdysvaltain välisiin sotaharjoituksiin todeten, että F-15 hävittäjät saapuivat maahan omalla luvallaan, siis Yhdysvaltain aloitteesta. Kirjoittajan mukaan Suomen ulkopoliittiset päättäjät aliarvioivat sodan syttymisen riskiä mm. Itämerellä. Suomen on säilytettävä puolueeton ja liittoutumaton roolinsa Idän ja Lännen vastakkainasettelujen sovittelijana.
 • Seppo Ruotsalainen -
  07.04.2016
  Blogisti viittaa Marxin näkemykseen, jonka mukaan rikastuminen vieraan työn riistolla kehittyy kapitalismissa valtavaksi peli-ja huijausjärjestelmäksi ja samalla kypsyvät edellytykset uuden talous- ja yhteiskuntamuodon luomiselle. Nykyiset veroparatiisit, joita kirjoittaja luonnehtii parasiiteiksi, ovat tämän huijausjärjestelmän räikeä ilmenemismuoto.
 • Seppo Ruotsalainen -
  17.03.2016
  Kirjoittaja toteaa, että 1.5 miljoonan eläkeläisen joukko on suljettu kokonaan yhteiskuntasopimusneuvottelujen ulkopuolelle. Blogisti tarkastelee eläkeläisten asemaan liittyviä suuria epäkohtia ja kehottaa kansalaisia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen "taitetun indeksin" korvaamiseksi palkkaindeksillä. Aikaa siihen on 24.3. saakka. Kirjoitus perustuu Joukkovoimakokouksessa Helsingissä 12.3. pidettyyn alustukseen.
 • -
  Seppo Ruotsalainen -
  28.01.2016
  ”Seppo Ruotsalainen tarkastelee laajassa analyysissään eläkepolitiikan tilaa tämän päivän Suomessa. Tarkastelun keskiössä on työeläkkeitä kurittava ns. taitettu indeksi, jonka korvaamista palkkoihin sidottavalla indeksillä vaaditaan puolueisiin sitoutumattoman Suomen Senioriliike r.y:n käynnistämässä Kansalaisaloitteessa. ”
 • Seppo Ruotsalainen -
  16.11.2015
  Maata parhaillaan johtava keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus on suunnannut jopa edeltäjiäänkin suorasukaisemman hyökkäyksen kansalaisten sosiaalisia ja taloudellisia etuja vastaan. Taloudellisen ja sosiaalisen kriisin oloissa johtajilta vaadittaisiin valtiomiesmäisyyttä, mikä tarkoittaisi tavalla tai toisella koko kansan etujen huomioonottamista, mutta hallitusherrat sortuvat pikemminkin sulle-mulle -politiikkaan.
 • Seppo Ruotsalainen -
  08.10.2015
  Seppo Ruotsalainen tarkastelee ja analysoi Sipilän hallituksen toimia niin sanotun pakkolakipaketin eteenpäin runnomisessa. Kyseinen "paketti" merkitsisi toteutuessaan merkittäviä heikennyksiä palkansaajien palkka-loma- ja sairausajan etuihin.
 • Seppo Ruotsalainen -
  11.09.2015
  Seppo Ruotsalaisen mielestä SSS-hallituksen kilpailukykyloikka on yliastuttu ja hallitukselle pitää siksi näyttää punaista lippua.
 • Seppo Ruotsalainen -
  13.07.2015
  Seppo Ruotsalainen toteaa kirjoituksessaan, että Helsingissä 5 - 9. heinäkuuta pidetyn Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen eräs keskeinen aihe oli Itä-Ukrainan tilanne. Venäjän valtuuskunnan poissulkeminen kokouksesta kuuden edustajan matkustuskieltoon vedoten merkitsi kokouksen jäämistä tältä osin "torsoksi". Ulkopoliittisesti kieltopäätös oli Suomen kannalta virhearvio.
 • Seppo Ruotsalainen -
  13.05.2015
  Seppo Ruotsalainen tarkastelee vuonna 2017 voimaan tulevaan eläkeuudistukseen liittyvää niin sanottua ”työuraeläkettä”. Ruotsalainen luonnehtii eläkkeen saamiseen liitettyä vaatimusta 63 vuoden iästä ja 38 vuoden työurasta raskaissa työolosuhteissa monissa tapauksissa saavuttamattomiksi tavoitteiksi.
 • Seppo Ruotsalainen -
  14.04.2015
  Seppo Ruotsalainen tuo tarkastelussaan esiin suomalaisen eläkejärjestelmän puutteita, sen köyhiä syrjivän, pientä rikkaiden joukkoa suosivan ja eläkeläisten enemmistöön nuivasti suhtautuvan luonteen.Kirjoituksen olennainen viesti sisältyy otsikkoon: Eläkeläisten nöyryyttäminen on lopetettava!
 • Karl Marx
  Seppo Ruotsalainen -
  17.03.2015
  Seppo Ruotsalainen kirjoittaa marxilaisesta perspektiivistä työajan lyhentämisestä ja kuten Marx sen sanoisi ”Työpäivän rajoittaminen on ennakkoehto, jota ilman eivät tule onnistumaan mitkään työläisten aseman parantamisen tai heidän vapauttamisensa yritykset.”
 • Seppo Ruotsalainen -
  24.01.2015
  Valtiotieteen tohtori ja erikoistutkijaSeppo Ruotsalainen tarkastelee aluksi valtionvelan taustaa ja olemusta marxilaisen näkemyksen valossa ja etenee sitten analysoimaan Suomessa käytyä (ja paljolti Kreikan asemaan liittyvää) keskustelua. Lopuksi Ruotsalainen ottaa kantaa äskettäiseen EKP:n jättimäiseen setelielvytykseen. Ja jälleen on Marx mukana terävine kommentteineen.
 • Seppo Ruotsalainen -
  03.01.2015
  Seppo Ruotsalainen tarkastelee otsikon mukaisesti Ukrainan, EU:n, Suomen ja Naton nykyisiä keskinäissuhteita. Ruotsalainen analysoi myös mm. vallitsevan talouskriisin syitä ja taustatekijöitä marxilaisen talousteorian valossa.
 • Seppo Ruotsalainen -
  17.11.2014
  Seppo Ruotsalainen kiinnittää kirjoituksessaan huomiota Yleisradion aamunavausten puhtaasti uskonnolliseen luonteeseen ja kysyy, eikö Yleisradiossa voitaisi lähettää edes yhtenä arkipäivänä viikossa uskonnoton aamunavaus niille, jotka eivät näe uskontoa ratkaisuna jokapäiväisen elämän keskeisiin kysymyksiin?
 • Seppo Ruotsalainen: "Eräs keskeinen kysymys on, miten autoritäärisiä, ylhäältä käsin suuntautuvia johtamistapoja voitaisiin muuttaa humaanimpaan suuntaan. "
  Seppo Ruotsalainen -
  29.09.2014
  Seppo Rutsalainen tarkastelee ja analysoi heinäkuun alusta 2013 voimaan tullutta Vanhuspalvelulakia kiinnittäen huomiota lain eräisiin ongelmakohtiin. Kirjoitus pohjautuu Ruotsalaisen Vastavirtaan- festivaalilla 27.9. käyttämään keskusteluryhmän avauspuheenvuoroon.
 • Seppo Ruotsalaisen mielestä keskeinen kysymys on, haluaako EU toimia todella puolueettomana rauhanvälittäjänä Ukrainen kriisitilanteissa vai toimiiko se enemmän suurvaltapoliittisen etupiiritaistelun käsikassarana.
  Seppo Ruotsalainen -
  28.08.2014
  Seppo Ruotsalainen kirjoittaa Ukrainan kriisistä, tarkastelee EU:n puolueellista asennetta ja kiinnittää huomiota fasismin vaaran nousuun.

Sivut