Home >> Blogit >> Asko Julkunen >> Työpaikkoja ei sakkoja

Työpaikkoja ei sakkoja

06.03.2017 - 08:15
(updated: 06.03.2017 - 08:40)

Pitkäaikaistyöttömyys on nykyisen kapitalistisen yhteiskunnan pysyvä ongelma. Vuoden 2015 alusta alkaen kunnat on velvoitettu maksamaan valtiolle korvausta pitkäaiikaistyöttömän työmarkkinatuesta, kun työttömyys on jatkunut vähintään 300 päivää. Kunnan osuus maksettavasta työmarkkinatuesta on tällöin puolet. Jos työttömyys on kestänyt yli tuhat päivää, kunnan maksuosuus nousee 70 prosenttiin.

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen menot olivat vuonna 2015 Sonkajärvellä 293 528 euroa, Kunnan tämän vuoden talousarviossa työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu suunnilleen saman suuruinen summa.

Huolimatta TE-hallinnon vähentyneistä palkkatukimäärärahoista ja tiukentuneista kriteereistä kunnan on tehostettava työllistämistoimia näiden passiivisen työllistämisen sakkomaksujen pienentämiseksi. Kunnan on työllistettävä pitkäaikaistyöttömiä eri työyksiköihin ja työpajoille oikealla palkalla ja työehdoilla. Työkohteita on, kun kunta esim. pitää huolta omistamistaan kiinteistöistä ja niiden oikea-aikaisesta kunnostamisesta. Kunnan ei pidä määrätä kuntouttavaan työtoimintaan täysin työkykyisiä ihmisiä ilman varsinaista palkkaa. Ihmisten toimeentulo ei kohene yhdeksällä lisäeurolla päivässä.

Paras tapa kunnalle hoitaa työllisyyttään on järjestää suurin osa palveluistaan itse ja näin työllistää kuntalaisia. On myös käynnistettävä kokeiluja palvelujen järjestämisestä kahdessa kuuden tunnin vuorossa. Esimerkiksi Ruotsin kokemukset osoittavat, että kuuden tunnin työpäivä auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin ja sairauspoissaolot vähenevät. Historia on myös osoittanut, että työpäivän pituuden lyhentäminen on johtanut työn tuottavuuden kasvuun. Työn jakaminen edistää tietenkin myös työllisyyttä ja näin ollen lisää kunnan verotuloja. Kaikista näistä syistä johtuen kokeilu voidaan toteuttaa ansiotasoa alentamatta.

Nykyisiltä Sonkajärven kuntapäättäjiltä löytyi yhteistä poliittista tahtoa hyväksyä viime vuoden talousarvioon 85 000 euron määräraha Kangaslammen hiihtokeskuksen lumetusjärjestelmän hankintaan ja aluetöihin, muttei uuden röntgenlaitteen hankintaan. Vertailun vuoksi mainittakoon myös, että kunnan tämän vuoden budjettiin on varattu 190 000 euroa työttömien työnhakijoiden työllistämiseen ja 17 400 euroa yhdistysten palkkatuetun työn tukemiseen.

Tekijä