Home >> Ay-liikettä on voimistettava

Ay-liikettä on voimistettava

08.10.2020 - 11:45
(updated: 08.10.2020 - 12:05)
  • Kuvassa UPM:n Kaukaan tehdas tavella.

Metsäteollisuus ry:n yksipuolinen ilmoitus työehtosopimusneuvotteluista irtautumisesta on yksi lisäosoitus työnantajien röyhkeydestä. Aikaisemmista tapahtumista muistetaan vielä hyvin Postin viimevuotinen yritys alentaa palkkoja siirtämällä pakettilajittelijat heikomman sopimuksen piiriin. Metsäteollisuuskin tavoittelee työntekijöiden palkkojen alentamista. Ihan niin ei kuitenkaan kehdata sanoa, vaan puhutaan kilpailukyvystä ja suurista työvoimakustannuksista.

Kun palkoista ja muista työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle, ammattiliittojen ja ammattiosastojen merkitys kasvaa entisestään. Ilman vahvaa ammattiyhdistysliikettä olisi mahdollista, että työnantajan tavoitteet palkkojen alentamisesta ja muiden työehtojen heikentämisestä voisivat toteutua.

Metsäteollisuuden irtaantuminen sopimusjärjestelmästä merkitsee myös työhön liittyvän lainsäädännön merkityksen kasvamista. Esimerkiksi työsopimuslain mukainen minimipalkka koskee vain aloja, joilla on yleissitova valtakunnallinen työehtosopimus. Kun metsäteollisuudella ei tulevaisuudessa ole yleissitovaa sopimusta, ei alalla ole lakiin perustuvaa minimipalkkaakaan. Siksi SKP:n Lapin piiri vaatii lakia muutettavaksi niin, että minimipalkka koskee kaikkia työaloja.

SKP:n Lapin piirijärjestö

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot