Home >> Asiakirjat >> Osuustoiminta osaksi yhteiskuntaa – Kommunistit Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleissa
  • Vaaliohjelmat

Osuustoiminta osaksi yhteiskuntaa – Kommunistit Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleissa

09.03.2020 - 12:37
(updated: 09.03.2020 - 12:46)

Osuustoiminta osaksi yhteiskuntaa
– Kommunistit Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleissa 2020
 

Osuustoiminnalla on Suomessa vahvat perinteet ja merkittävä asema varsinkin päivittäistavarakaupassa. Osuustoiminta voi tarjota vaihtoehtoja voitontavoitteluun ja keinotteluun perustuville kaupallisille markkinoille. Se voi myös edistää työntekijöiden hyvinvointia parempien työehtojen avulla.

Nyt voit vaikuttaa Pirkanmaan Osuuskaupan toimintaan niin, että se tarjoaa vaihtoehdon kaupalliselle voitontavoittelulle. Haluamme kehittää yhteiskunnallista, edullista ja ilmastonmuutosta hillitsevää osuustoimintaa, jonka päätöksenteossa kuuluu jäsenten ja työntekijöiden ääni.

 

Yhteiskunnallinen osuuskauppa

Noin 200 000 jäsenen ja yli 2 000 työntekijän Pirkanmaan osuuskauppa on iso tekijä Tampereen seudulla ja se vaikuttaa alueella kaupan, ravintoloiden ja muiden palvelujen kehitykseen.

Osuuskaupan suuruus antaa mahdollisuuksia edistää lähikauppaa, vähentää päästöjä ja säästää energiaa. Huonoilla valinnoilla se voi keskittää palveluja ja lisätä turhaa kulutusta. Kilpailuun markkinoista ja toimipaikoista liittyy riskejä korruptiosta ja vaikuttamisesta kuntien päätöksentekoon.

 

Vaikuta vaalissa

Jäsenet voivat Pirkanmaan Osuuskaupan vaalissa 25.3.-6.4. vaikuttaa siihen, ohjaako osuuskauppaa liikevoittojen tavoittelu vai osuustoiminnan periaatteet ja jäsenten tarpeet. Vaaleissa valittavasta edustajistosta riippuu, millaisia henkilöitä valitaan muihin johtoelimiin, miten heitä valvotaan ja kuinka asiakasomistajien ääni kuuluu päätöksenteossa. Kyse on siitä, tyytyykö edustajisto vain kumileimasimen asemaan vai ottaako se vahvan roolin osuuskaupan suuntaamisessa.

Kommunistien ehdokaslista tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa edullisen lähikaupan, sosiaalisesti vastuullisen, ympäristöystävällisen, työntekijöille kunnollisen työehdot turvaavan ja reilun osuuskaupan puolesta. Toimimme asiakasomistajien ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi myös vaalien välillä.

Haluamme nostaa esille osuustoiminnan mahdollisuudet ja työväenliikkeen ihanteet vaihtoehtona kapitalismin ja Euroopan unionin voimistamalle eriarvoisuudelle, riistolle, keskittymiselle ja suuryhtiöiden vallalle.

 

Edullista lähikauppaa

Sale-lähikauppojen hintatasoa tulee alentaa. Se on nyt selvästi S-marketteja ja Prismoja korkeampi. Tämä on epäoikeudenmukaista pienituloisia, opiskelijoita, lapsiperheitä ja vanhuksia kohtaan, joille pidemmät kauppamatkat ovat hankalia. Vain autoilijoille tarkoitetut isot kauppakeskittymät eivät voi olla ainut halpa paikka hankkia elintarvikkeita. Monipuolisilla lähikaupan palveluilla on edistettävä alueellista tasa-arvoa. Osuuskaupan ei pidä tavoitella voittoa korkeilla hinnoilla.

 

Bonukset suosimaan pienituloisia

Bonus-järjestelmää on muutettava niin, että se ei suosi suurituloisia, jotka saavat nyt isoista ostoksistaan suhteellisesti suuremman ostohyvityksen. Työttömien, opiskelijoiden, eläkeläisten ja muiden pienituloisten asemaa on helpotettava lisäämällä välttämättömyystarvikkeiden ale-tarjouksia. Kulttuurin ja liikunnan asiakasomistajaetuja on laajennettava. Kauppojen lehtipisteiden valikoimaa on laajennettava kulttuuri-, mielipide- ja työväenlehdillä.

 

Kunnon työehdot työntekijöille

Isona toimijana Pirkanmaan Osuuskauppa ja S-ryhmä vaikuttavat työehtoihin ja työllisyyteen. Osuuskaupan tulee irtaantua EK:n linjasta ja sopia paremmista työehdoista. Matalia palkkoja tulee nostaa suhteellisesti muita enemmän.

Palvelujen ja myös työhyvinvoinnin parantamiseksi tarvitaan lisää työntekijöitä. Työsuhteiden tulee olla ensi sijassa kokoaikaisia ja vain työntekijän itse sitä esittäessä osa-aikaisia. On käynnistettävä kokeiluja työajan lyhentämisestä 6 tuntiin ansiotasoa alentamatta.

Yö- ja sunnuntaityötä tulee rajoittaa. Kauppojen aukioloaikoja ei saa laajentaa nykyisestä. Näemme, että suurten markettien aukioloaikojen laajennuksessa on kyse lähinnä pienempien toimijoiden syrjäyttämisestä. Yötyön lisääminen ei ole tutkimusten mukaan hyvä asia työntekijöiden kannalta.

Osuuskaupan tulee olla edelläkävijä työntekijöiden oikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä. Työntekijöiden tulee saada valita edustajansa osuuskaupan hallintoelimiin.

 

Ilmastotekoja

Viime vuosien kehitys osoittaa, että osuuskaupalla on paljon mahdollisuuksia säästää energiaa ja siirtyä uusiutuvan energian käyttöön. Tätä muutosta haluamme vauhdittaa. S-ryhmä voi myös kehittää omaa tuotantoa, joka edistää ekologista rakennemuutosta.

Hävikkiä ja jätteitä tulee vähentää. Kierrätyksen pitää olla kuluttajille helppoa ja varmistaa, ettei kaupasta siirry jätteitä kaatopaikoille. On syytä edistää lähiruokaa ja paikallistaloutta helpottamalla uusien osuuskuntien ja pienyritysten mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan.

 

Ihmisoikeudet voitonteon edelle

Osuuskaupan tulee kehittää reilua ja suoraa kansainvälistä kauppaa ilman ylikansallisten yhtiöiden välikäsiä. Pitää varmistaa, että hankinnoissa ei käytetä lapsityövoimaa, poljeta työntekijöiden oikeuksia eikä pilata ympäristöä. S-Pankin sijoitustoiminnan tulee olla eettisesti kestävää ja välttää taloudellisia riskejä.

Ostoboikotit ovat keino, jolla osuuskaupan on syytä reagoida laajamittaisiin ihmisoikeuksien loukkauksiin, kuten Israelin laittomaan miehitykseen palestiinalaisalueilla. Osuuskaupan tulee toiminnassaan torjua rasismi ja edistää maahanmuuttajien työllistymistä.

 

Jäsenille lisää vaikutusmahdollisuuksia

Asiakasomistajien vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä esimerkiksi verkossa, järjestämällä alueellisia foorumeja ja vahvistamalla jäsenten aloitteiden roolia. Edustajiston valtaa tulee lisätä. Hallitukseen ja hallintoneuvostoon ei pidä valita henkilöitä, jotka ovat kunnissa päättämässä kauppapaikoista. Johtajille ei pidä maksaa kohtuuttomia palkkoja ja palkkioita.

 

Työväen osuuskauppa

Nämä tavoitteet yhdistävät meitä työväenliikkeessä, ympäristö- ja muissa kansalaisliikkeissä, eri puolueissa ja niiden ulkopuolella toimivia. Näiden tavoitteiden puolesta haluamme kehittää yhteistoimintaa. Jokainen ääni työväenliikkeen osuustoiminnan tavoitteiden puolesta on tärkeä!

 

Kommunistien ehdokaslista Pirkanmaalla

Tampere

427 Grönfors Jaakko, myyjä

428 Jalaskoski Aarne, eläkeläinen, merkonomi

429 Kivipensas Anja, siivooja

430 Muhonen Jarmo, autonkuljettaja, eläkeläinen

431 Packalén Petra, päätoimittaja

432 Räikkä Laila, näyttelijä, eläkeläinen

 

Etelä-Pirkanmaa

193 Salonen Eero, maalari, eläkeläinen, Nokia