Home >> Artikkelit >> Vihreän imperialismin käsite haltuun DSL:n opintomateriaaleilla

Vihreän imperialismin käsite haltuun DSL:n opintomateriaaleilla

06.10.2020 - 16:45
(updated: 07.10.2020 - 12:28)

SKP:n viime vuoden loppupuolella käynnistämän Unmask Green Imperialism -kampanjan tavoitteena on tehdä näkyväksi paikallisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa vihreää imperialismia sekä toimia yhdessä ympäristön ja ilmaston tilasta huolestuneiden kanssa radikaalin ympäristöpolitiikan puolesta. Kampanja peräänkuuluttaa sitä, että sosialismi on avain ympäristökriisin ratkaisuun.

Koska vihreän imperialismin käsite ei ole entuudestaan ollut yleisesti näkyvässä käytössä, sen määrittelyn ja ilmiön salakavaluuden taustoihin on syytä perehtyä. Tähän tarjoaa oivan avun Demokraattisen sivistysliiton materiaalipankissa julkaistut opintomateriaalit. Aineistoista löytyy DSL:n pääsihteerin Jari Karttusen laatimana monipuolinen analyysi, josta bongaa myös vastauksia ympäristökriisin moniin seikkoihin. Lisäksi on mahdollista katsoa Karttusen Marx-opiston kesätapaamisessa 2019 pitämä alustus vihreästä imperialismista sekä videona että diaesityksenä. Linkit opintomateriaaleihin on lisätty myös kampanjan nettisivuille www.skp.fi/unmaskgreenimperialism

Kapitalistisen imperialismin nykyistä vaihetta voidaan kuvata "vihreäksi imperialismiksi". Vihreän imperialismin käsite on syytä nostaa esille, koska se on esimerkki kapitalismin salakavalasta kyvystä siepata "hyviä" tarkoituksia itsensä palvelemiseksi. Vihreä imperialismi tarkoittaa, että kapitalistisen vallan hegemonia käyttää itsensä ylläpitämää ympäristökriisiä perusteena ja työkaluksi omalle imperialistiselle politiikalleen. Säilyttääkseen asemansa muuttuvassa maailmassa se käyttää ympäristönsuojelua tekosyynä uuskolonialististen rakenteiden ylläpitoon. Samalla kapitalistinen hegemonia on aktivoinut niin kutsutun "vihreän" ympäristöliikkeen ja tehnyt siitä oman impotentin työkalun, jonka periaatteena on tuottaa voittoa nykyiselle järjestelmälle. Tämä "vihreä" liike hyväksyy vain sellaiset ympäristökriisin torjuntakeinot, jotka eivät heikennä kapitalistista järjestelmää, joka on kriisin perusta. Koska nykyinen "vihreä" ympäristöliike on vaarallisesti myrkytetty tästä imperialismista, tarvitsemme todella antikapitalistisen ja sosialismiin perustuvan "proletaarisen ympäristöliikkeen". Tämä liike on luotava niin, että meillä on tehokas työkalu, joka pystyy ratkaisemaan sekä maailmanlaajuisen ympäristökriisin että proletariaatin orjuuden.

Unmask Green Imperialism -kampanjan vetoomuksen voit käydä allekirjoittamassa tästä!

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista