Home >> Artikkelit >> Uudistetaan translaki

Uudistetaan translaki

20.11.2018 - 11:45
(updated: 20.11.2018 - 12:07)
  • JP (Juha-Pekka) Väisänen, translaki, AMNESTY, transoikeudet, ihmisoikeudet
SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen vastaanotti AMNESTY:n vetoomuksen allekirjoitukset 18 474 nimeä translain uudistamisen puolesta.

18 474 ihmistä on allekirjoittanut AMNESTY:n vetoomuksen translain uudistamisesta. Vetoomuksessa vaaditaan sitoutumista hallitusohjelmassa uudistamaan Suomen translain sekä ihmisoikeuksia että itsemääräämisoikeutta kunniottavaski. 

Ohessa SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisäsen puhe 20.11.2018. tilaisuudessa eduskunnan kansalaisinfossa, jossa puolueilla oli puheeseen aikaa minuutti. Tässä puhe kokonaisuudessaan. 

*** 

Eduskunta, EU-parlamentti tai valtuustot eivät omista politiikkaa. Politiikkaan ja päätöksiin vaikutetaan paljon muuallakin kuin hallitusneuvotteluissa. Kansalaisyhteiskunnan merkitys toimivalle, osallistuvalle ja todelliselle demokratialle on keskeistä. On tärkeää, että Amnesty toimii nyt kansalaisyhteiskunnan instrumenttina ja mahdollistaa transihmisten äänen heidän omassa asiassaan. 

Suomen kommunistinen puolue ei tule seuraavissa eduskuntavaaleissa kisaamaan pääministerin paikasta tai paikasta hallituksessa. Kritisoimme nykyistä poliittista eliittiä rahan ylivallasta, kapitalismista, ihmisten ja eläinten riistämisestä. Meidän mielestämme ihmisillä pitää olla oikeus päättää itse omista, itseään koskevista asioista. Transihmisillä on oikeus päättää omista oikeuksistaan, sukupuolestaan ja kehostaan. 

SKP sitoutunut translain uudistamiseen 

SKP sitoutuu politiikassaan uudistamaan translain niin että se kunnioittaa ihmisoikeuksia ja transihmisten itsemääräämisoikeutta. Translaissa oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi on erotettava toisistaan. Laissa on ihmisoikeussopimusten velvoitteiden mukaisesti kiellettävä transihmisiin kohdistuvan syrjintä. 

Nykyinen laki  

Nykyisellään suomen lainsäädäntö loukkaa transihmisten kehollista koskemattomuutta, yksityisyyden ja perhe-elämän suojaa, oikeutta terveyteen sekä itsemääräämisoikeutta. 

Työväenliikkeen tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet myös riippumatta heidän sukupuolestaan tai sukupuolisesta suuntautumisestaan. Lain vaatimus tietyssä sukupuoliroolissa elämisestä ei ole perusteltu nykyaikaisen sukupuolikäsityksen valossa ja siksi säädökset on päivitettävä vastaamaan ihmisten identiteettejä. 

Pohjoismainen nuorten neuvosto on esittänyt kolmannen sukupuolen hyväksymistä koko Pohjolaan. Sukupuolen vahvistamisen ehdot vaikuttavat keskeisesti transihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseen. 

Tilanne ja tutkimus haastavat muuttamaan translakia  

Transihmisten Ihmisoikeuksia loukkaavien ehtojen poistamista ovat vaatineet muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettu, Euroopan neuvosto, Euroopan parlamentti ja laaja joukko kansalaisjärjestöjä Suomessa ja kansainvälisesti. Suomi ei ole maana edelläkävijä: Argentiinassa, Saksassa ja Tanskassa sukupuoli ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Suomen translaki kulkee vielä reilusti jälkijunassa muihin Pohjoismaihin verrattuna. Kansainväliset asiantuntijat kritisoivat Suomea lainsäädännöstä, joka pakottaa transihmiset sterilisaatioon ja lääketieteellisiin tutkimuksiin tilanteessa, jossa henkilö haluaa korjata henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän. EU:n perusoikeusviraston tutkimus transihmisten syrjinnästä vahvistaa lainmuutoksen tarpeen. 

Lääketieteellinen ja juridinen sukupuolenkorjaus  

SKP vaatii lakiin sukupuolen vahvistamisesta kirjattavaksi, että juridisen sukupuolen vahvistaminen tulee perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Sukupuolen vahvistaminen voisi perustua maistraatille tehtävään omaan ilmoitukseen, kuten esimerkiksi Tanskassa ja Argentiinassa. SKP esittää myös vaatimusta lisääntymiskyvyttömyydestä poistettavaksi laista. 

Lakimuutoksessa on varmistettava, että transsukupuolisten ihmisten vanhemmuus turvataan ihmisoikeusperusteisesti. Transsukupuolisten tietosuojaa on parannettava.  On oltava mahdollista, että lapsen synnyttäjä voidaan todeta lapsen isäksi. Jo syntyneiden lasten osalta puolestaan pitäisi olla mahdollista, että äitiys muuttuisi isyydeksi ja isyys äitiydeksi. 

Ihmisoikeusnäkökulmasta myös alaikäisille on mahdollistettava juridisen sukupuolen korjaaminen. 

Lisäksi on muutettava tilanne, jossa lääkäri leikkaa vauvan, kun sen sukupuolta ei voida selvästi määritellä. Intersukupuolisten vauvojen vanhemmilla pitää olla pakkoleikkaamisen sijaan mahdollisuus vastasyntyneen kirjaamisesta kolmanteen sukupuoleen. Juridista sukupuolta on riskittömämpää muuttaa kuin kehoa. 

On myös taattava, että transihmisten ja heidän läheistensä kanssa toimivat viranomaiset ja hoitotahot saavat riittävästi asianmukaista koulutusta ja perehdytystä, ja perustavat päätöksensä ja työskentelytapansa viimeisimpään tutkimusnäyttöön trans- ja muunsukupuolisuudesta.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista