Home >> Artikkelit >> Työtä – ei hävittäjiä!

Työtä – ei hävittäjiä!

10.12.2021 - 20:00
  • Säätytalo 7.9.2021 Aserahat parempaan käyttöön
Hävittäjiä vastustettiin Säätytalon edustalla 7.9.2021.

Kymmeniä miljardeja euroja tulevina aikoina upottavan HX-hävittäjähankkeen valmistelu ja päätös 10.12. on osoittanut päivänselvästi, millaisessa epädemokraattisessa tilassa Suomen yhteiskunta on jo pitkään ollut. Hanketta valmisteltiin kansalaisilta piilossa eikä sen hintalappua tai tarpeellisuutta kyseenalaistettu. Kenraalit ja Puolustusvoimien Nato-lobbarit ovat jakaneet jopa virheellistä tietoa poliitikoille.

Suomen kommunistisen puolueen ay-ryhmä näkee, että hävittäjiin tuhlattavilla rahoilla on valtavasti akuuttia ja todellista tarvetta muualla. Hankkeeseen kuluvat rahat – hankintahinta 10 miljardia ja elinkaarikustannukset ainakin 30-40 miljardia – tullaan repimään jo nyt heikosta rahoituksesta kärsivistä palveluista, sosiaaliturvasta, ympäristökriisin torjunnasta, kulttuurista jne. Huonot päätökset on voitava kumota.

Lokakuussa työttömiä työnhakijoita oli lähes 300 000. Todellinen työttömien määrä on lopulta suurempi, sillä moni on jäänyt piilotyöttömäksi ilman, että he näkyvät TE-toimiston työttömien työnhakijoiden tilastoissa. Lisäksi tutkimusten mukaan suurin osa osa-aikatyötä tekevistä tekevät sitä vain siksi, että kokoaikatyötä ei ole saatavilla.

Asioita on ryhdyttävä korjaamaan aktiivisella julkisella työllistämispolitiikalla. Suomessa kunnilla, valtiolla ja tulevaisuudessa hyvinvointialueilla on valtavasti potentiaalia työllisyyden edistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Yhteiskunnalle paras tapa hoitaa työllisyyttä on järjestää suurin osa palveluistaan itse julkisen sektorin toimintana, työllistäen näin asukkaita ja vahvistaen paikallistaloutta kunnissa ja hyvinvointialueilla.

SKP:n ay-ryhmä korostaa, että julkisen sektorin on mahdollista vahvistaa huomattavasti rooliaan työllistäjinä, tuottamalla itse mahdollisimman iso osa palveluista, sekä tekemällä sopimuksia vain sellaisten yritysten kanssa, jotka voivat osoittaa hyödyttävänsä paikallisten toimitusketjujen kehittämistä, hyviä työpaikkoja ja pienempää hiilijalanjälkeä. Tämä toiminta on mahdollista käynnistää kuntien ja hyvinvointialueiden omissa isoissa yksiköissä ja niiden hankinnoissa, sekä investoinneissa ja se johtaa paikallistalouden vahvistumiseen ja palveluiden parempaan laatuun.

Julkisella sektorilla on siirryttävä parempaan työaikaan ja käynnistettävä kokeiluja palvelujen järjestämisestä kahdessa kuuden tunnin vuorossa. Tutkimukset ja kokemukset ovat osoittaneet, että kuuden tunnin työpäivä auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin ja sairauspoissaolot vähenevät. Työn jakaminen edistää myös työllisyyttä ja näin ollen lisää tuloveroja. Kaikista näistä syistä johtuen parempi työaika voidaan toteuttaa ansiotasoa alentamatta.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista