Home >> Artikkelit >> Turussa politiikan riihi kommunistien työn merkityksestä

Turussa politiikan riihi kommunistien työn merkityksestä

05.08.2021 - 16:30
Turun piirin jäsen Eira Kejonen (kuvassa mikki kädessä) puhui luokkataistelun tärkeydestä. Kuva JP Väisänen

Suomen kommunistisen puolueen johto; puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen, varapuheenjohtajat Liisa Taskinen, Mervi Grönfors ja pääsihteeri Tiina Sandberg kokousti (3.8.) Turussa piirijärjestön kanssa T-talolla ja johtoryhmän meriristeilyllä (3.-4.8).  

Turun piirin puheenjohtaja Veikko Laine innosti toverit keskustelemaan juurevasti kapitalismin ja oikeistovoimien hyökkäyksistä työväkeä vastaan. Turun piirikomitean jäsen Kaija Kiessling jakoi tovereille Turun piirijärjestön 60-luvulla tuottaman vihkon “Hajotustyön todelliset kasvot”. Kirjasen tarkoitus on aikanaan ollut osoittaa puolueen jäsenille ja ystäville Uuden Päivän julkaisemaan alkuperäiseen tekstiaineistoon nojautuen, minkälaisen puolueen periaattellista ja järjestelmällistä yhtenäisyyttä vastaan kohdistuvan hajoitustoiminnan kohteena SKP:n Turun piirijärjestö on joutunut olemaan. 

-Me kommunistit olemme aina, myös tänään, joutuneet oikeistovoimien hyökkäysten kohteiksi, sanoo Kiessling. 

SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg esitti keskustelussa kysymyksiä  muun muassa siitä mitä ihmiset hakevat ja odottavat tänään kommunisteilta. Sandberg kysyi myös mikä saa aktivistit ja kommunistit toimimaan. 

- Tänään on suuri kiinnostus kommunismista. Siitä kertovat lukuisat jutut, jossa meidän liikettä käsitellään. Maailman selitykselle on nyt kysyntää. SKP:llä on tänään hyvä mahdollisuus antaa ihmisille ja politiikasta kiinnostuneille paikka politiikassa. Vaaleissa näitä paikkoja on tarjolla ja siksi meidän on syytä osallistua ensi tammikuun aluevaaleihin, sanoo pääsihteeri Sandberg 

Turun piirikomitean jäsen Eira Kejonen piti inspiroivan puheen, jossa kyytiä saivat niin porvarit kuin kommunistitkin. Kejonen vaati T-talolla konkreettisia toimia kapitalismia vastaan. 

- Puolueen ja sen aktiivien on tehtävä luokkataistelu näkyväksi, konkretisoi Kejonen. 

SKP:n varapuheenjohtaja Mervi Grönfors nosti puheenvuorossaan esiin hiljaisen tiedon säilymisen merkityksen puolueelle ja sen toiminnalle. 

- On tärkeää, että kommunistien hiljainen tieto säilyy ja se tuodaan konkareiden toimesta puoluetoimintaan mukaan tulevien tovereiden käyttöön, korosti Grönfors. 

SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen korostaa, että paikallispolitiikalla on keskeinen merkitys kommunistien toiminnalle. 

- Vaikka saammekin voimaa siitä, että olemme internationaali  ja kansainvälinen luokkataistelun puolue on toimintamme lähtökohta paikallisissa kysymyksissä ja taisteluissa. Käydyn keskustelun pohjalta voi vai todeta, että Turun tovereilla on elävä ja viisas visio siitä, että kapitalismin ja oikeiston johdolla mm. talouspolitiikassa seuraa vain työväestöön kohdistuvia leikkauksia ja vähäosaisten ja köyhien kyykytystä. Turussa on vastarintaa nykymenolle esimerkiksi muillekin. Vaalit ja nykymeno vahvistavat kommunistien ja erilaisten yhteisrintamien osallistumisen tärkeyttä. Tarvitaan selkeä kapitalismin vastainen luokkatietoisen feministinen, mukaan kutsuva ja sosialismia käytännön tasolla rakentavaa toimintaa ja sitä koordinoimaan  kommunistinen puolue sanoo puheenjohtaja Väisänen. 

Molemmissa kokouksissa keskusteltiin ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta, paikallispolitiikasta, kuntavaaleista, tulevasta keskuskomitean kokouksesta (28-29.8) ja valmisteltiin syksyn ja talven toimintaa mukaan lukien tammikuun (2022) aluevaalit.  

P4-kokous (puheenjohtajisto)  linjasi tavoiteasettelua puolueen valmistautuessa edustajakokoukseen (2022). Mm. sihteeristöä tarvitaan ottamaan roolia edustajakokousvalmisteluissa.  Puolueohjelman päivittämisen prosessi haastaa mukaan ohjelmatyöhön ja osallistumaan teoreettiseen ja analyyttiseen keskusteluun. Kokouksessa päätettiin avata julkisemminkin keskustelua mm. puoluejohdon ja keskuskomitean henkilövalintoihin tarvittavista konkreettisista muutoksista kesäkokouksessa (28-29.8). 

Turussa muistettiin hiljattain (21.7) edesmennyttä toveria, kansanedustaja Ensio Lainetta. Toverit käyttivät useita puheenvuoroja, joissa tuotiin esille Ensio Laineen arvokasta toimintaa työtätekevän väen oikeuksien edistäjänä ja kommunistisen puolueen rakentajana. Kokouksessa pidettiin hiljainen hetki toverin muistolle. 

 

 

 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista