Home >> Artikkelit >> Tiedonantajafestivaali käynnistää kannattajakorttikeräyksen

Tiedonantajafestivaali käynnistää kannattajakorttikeräyksen

26.08.2019 - 11:15
(updated: 26.08.2019 - 11:52)
  • SKP, Kesäkokous, kannattajakortit, proletaarinen ympäristöliike
Kuvassa SKP:n poliittinen toimikunta vasemmalta taiteilija JP (Juha-Pekka) Väisänen Helsingistä, muurari Veikko Laine Ruskosta, opettaja Miguel López Jyväskylästä, lääkäri Liisa Taskinen Kotkasta, tohtorikoulutettava Jari Karttunen Vantaalta, putkiasentaja Pekka Lundgren Porista ja puutarhuri Tiina Sandberg Helsingistä. Kuvasta puuttuu poliittisen toimikunnan jäsen päätoimittaja Petra Packalén.

SKP:n poliittisen toiminnan sydämessä on nykyisen kapitalistisen järjestelmän muuttaminen kohti sosialismia ja kommunismia. Tien avaaminen kohti sosialismia on  mahdollista yhdessä muiden muutosta haluavien kanssa.  

SKP:n uusi keskuskomitea päätti ensimmäisessä kokouksessaan  "Kesäkokouksessa" Vähäjärvellä 24.-25.8. viedä puolue takaisin puoluerekisteriin ja aloittaa prosessi kapitalismille vaihtoehtoisesta rintamanrakentamisesta.  

SKP:n kannattajakortteja aletaan kerätä 26.10 Tiedonantajafestivaalilla Jyväskylässä.   

Keskuskomitean päätökset haastavat nyt kaikki 14 SKP:n piirijärjestöä päivittämään yhteyksiä edistyksellisiin, antikapitalistisiin, leikkauspolitiikan vastaisiin, rasismin ja fasismin vastaisiin toimijoihin, järjestöihin ja yksittäisiin aktivisteihin. 

- Olen tyytyväinen, että keskuskomitean kokous päättää vihdoinkin järjettömän spekulaation SKP:n eksistenssistä - siitä ollako vai eikö olla. Valtaosalle meistä on ollut päivän selvää, ettei kuuluminen johonkin porvarien rekisteriin ratkaise kommunistisen puolueen toimintaa, vaikuttamista tai olemassaoloa. Poliittinen tilanne suorastaan vaatii, että Suomeen tarvitaan radikaali, rehellisesti vasemmistolainen sosialismiin pyrkivä taisteleva ja joukkoja mukaan kutsuva puolue ja siksi SKP on vietävä takaisin puoluerekisteriin. Kommunistisen puolueen perustoimintaan kuuluu edistyksellisen joukkotoiminnan järjestäminen. Hyvä, että keskuskomitea kävi tästä juurevaa keskustelua ja tarttui asian vaatimaan konkretiaan.  Kuntavaaleihin ja puolueen vahvistamisen työssä aletaan nyt rakentaa  yhteisrintamaa muiden muutosta haluavien kanssa. Tässä kohtaa piirijärjestöt alkavat koota paikallisia muutosvoimia ja suunnitella yhdessä paikallisia Vastavirta-tapahtumia, kertoo Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen tuoreeltaan SKP:n keskuskomitean päätöksistä.   

Tiedonantajafestivaali juhlii 50-vuotista  

Tiedonantaja lehti täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Kommunistisille puolueille on ominaista järjestää poliittista keskustelua ja kokoontua vuosittain lehtijuhlille. Tiedonantajafestivaali on suomalaisten kommunistien lehtijuhla siinä missä portugalissa on Avante, saksassa UZ pressijuhla ja Ranskassa Humanite.  

Euroopan vasemmisto tukee Tiedonantajafestivaalia ja mm. kreikan radikaalin vasemmistopuoleen Syrizan ja Euroopan vasemmiston maahanmuuttopoliittisen ryhmän koordinaattori Olga Athaniti tuo Jyväskylässä 26.10 järjestettävään lehtijuhlaan päivitetyt taistelutiedot eurooppalaisesta maahanmuuttopolitiikasta.  

Kuljetuksia Tiedonantajafestivaaliin voi kysellä SKP:n piirijärjestöistä 

Asiakirjat ja teoria opintotoiminnaksi ja yhdessä tekemiseksi  

Keskuskomitean kokous tarttui Porvoossa järjestetyn edustajakokouksen (15.-16.6.) poliittisin ja toiminnallisiin päätöksiin.  

Poliittisten asiakirjojen vieminen keskusteluksi ja maailman muuttamiskesi sinne missä ihmisetkin ovat on SKP:n konkreettista työtä ja tavoitetta. Työvälineeksi toimintaan puolue on julkaissut päätoimittaja Petra Packalénin toimittaman kirjan “Työtä ja yhteisrintamaa” edustajakokouksen asiakirjoista. 5 euroa maksavaa kirjaa voi ostaa SKP:n piirijärjestöistä ja puoluetoimistosta.  

Keskuskomitea päätti pyytää piirijärjestöiltä luonnoksia puolueen toimintasuunnitelmaan liittyen kaikkiin edustajakokouksen päätöksiin marraskuun keskuskomitean kokoukseen. Varsinaisesta toimintasuunnitelmasta päätetään tammikuun keskuskomiteassa 25.-26.1.2020. 

Aloite proletaarisesta ympäristöliikkeestä 

SKP:n edustajakokous hyväksyi “Ympäristökriisin ratkaisu vaatii sosialismia” asiakirjan, jolla aletaan rakentaa proletaarista ympäristöliikettä, tiedostaa luokkanäkökulmasta ympäristökriisin laajat kysymykset ja haastaa nykyinen kapitalismiin sopeutunut ratkaisumalli ilmastonmuutoksen ja laajemmin ympäristökriisin ratkaisemiseksi. 

Keskuskomitea päätti valmistella piirikohtaisesti suunnitelman opintotilaisuuksista, joissa ympäristöasiakirjan politiikkaan tartutaan. Nyt aletaan suunnitella asiakirjan sisältöön liittyen toimintaa, jolla radikaali ympäristöpolitiikka viedään toiminnaksi sinne missä ihmisetkin ovat. Keskuskomitean kokous tammikuussa hyväksyy puolueen toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on nostaa ympäristöpolitiikka yhdeksi keskeiseksi SKP:n lähiaikojen poliittisista aloitteista ja toiminnaksi josta SKP tunnistetaan. 

- Koska "vihreä" ympäristöliike on läpeensä kaapattu kapitalistisen hegemonian toimesta ja vääristetty "vihreän imperialismin" välineeksi, tarvitaan proletariaatin oma ympäristöliike, joka tarjoaa todellisen ratkaisun mahdollisuuden kapitalismin aiheuttamaan ympäristökriisiin. Proletariaatin ympäristöliike taistelee ympäristökriisin perimmäistä aiheuttajaa, kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää vastaan ja korvaa sen sosialistisella ympäristö ja yhteiskunta ajattelulla. Proletariaatin ympäristöliike painottaa yhteiskunnallisia ja kollektiivisia ratkaisuja ympäristökriisin ratkaisemisessa. Näitä kollektiivisia ratkaisuja ovat esimerkiksi teollisuuden, energiantuotannon ja kuljetuskeinojen yhteistäminen ja sen kautta palauttaminen takaisin yhteiskunnan hallinnan piiriin, jolloin niiden ympäristövaikutuksia voidaan hallita tehokkaammin kuin nykyisessä voitontavoitteluun ja yksilöllisiin ratkaisuihin perustuvassa "vihreässä" mallissa, korostaa SKP:n poliittisen toimikunnan jäsen, tohtorikoulutettava Jari Karttunen Vantaalta. 

Puolueohjelmasta seminaari 27.10 Jyväskylässä 

SKP:n piirijärjestöt alkavat keskuskomitean päätöksellä päivittää puolueohjelmaa.  Keskuskomitea päätti, että Tiedonantajafestivaalin jälkeen sunnuntaina 27.10 järjestetään Jyväskylän Sepän keskuksessa seminaari puolueohjelman päivittämisestä.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista