Home >> Artikkelit >> Tarvitaan työpaikkoja ei kyykytystä

Tarvitaan työpaikkoja ei kyykytystä

25.08.2020 - 12:30
(updated: 25.08.2020 - 13:08)
  • Ihmiset pitävät banderollia, jossa lukee: "Sotavarustelusta rauhan rakentamiseen".

Marinin hallitus kohtaa nyt koronan talousvaikutukset. Vaikka Suomi on selvinnyt verrattain vähällä, on pudotus BKT:ssa huomattava. Tämä pakottaa hallituksen vastaamaan kysymykseen siitä, miten tilanne korjataan. Valinta leikkauspolitiikan ja velkavetoisen elvyttämisen välillä jakaa hallituksen leireihin. Keskusta ja RKP ajavat leikkauksia. Vasemmistoliitto on haluton leikkauksiin ja Vihreät sekä SDP empivät näiden välissä.

Valtiovarainministeriön esitys työllisyystoimista on leikkauslinjan ylistys. Esiin marssitetaan perinteinen keinovalikoima, jossa on mukana myös hieman viilattu aktiivimalli. Edelliselle hallitukselle tyypillinen työttömien tarkkailu, sanktiointi ja kyykyttäminen uhkaa tehdä paluun.

Valtiovarainministeriön esitys on sellaisenaan tarkoitushakuisen raju. Mukana on muutamia sietämättömiä esityksiä, joista luopumisen myötä hallituksen vasemmistopuolueet voivat säilyttää kasvonsa samalla kun hyväksyvät monia heikennyksiä työväenluokan asemaan. Työttömille on tulossa heikennyksiä siitä huolimatta, että ongelma eivät ole työttömät vaan työpaikkojen puute.

Suomen kommunistinen puolue katsoo, että tässä tilanteessa on ensisijaisesti pyrittävä luomaan uusia työpaikkoja. Se voidaan tehdä valtion ja kuntien yhteistyönä ja siihen voidaan kerätä rahoitusta korottamalla pääoman ja omaisuuden verotus eurooppalaiselle keskitasolle. Tekemätöntä työtä Suomessa riittää.

Suomessa kunnat ovat tärkeässä asemassa työpaikkojen luomisessa ja työllisyyden edistämisessä. Paras tapa kunnille hoitaa työllisyyttään on järjestää suurin osa palveluistaan itse ja näin työllistää kuntalaisia. Käynnissä olevat säästötoimet kunnissa vähentävät vakituisia työpaikkoja ja työttömyys lisääntyy hillitöntä vauhtia. Hallituksen tärkein työllisyystoimi on kuntien rahoituksessa olevan vajeen täyttäminen.

Kuntien on käynnistettävä kokeiluja palvelujen järjestämisestä kahdessa kuuden tunnin vuorossa. Tällä järjestelyllä voidaan myös nopeasti parantaa terveydenhuollon, päivähoidon ja koulutuksen alojen vetovoimaa, sekä paikata sinne syntynyttä alimiehitystä, joka vaikeuttaa koronakriisistä selviytymistämme huomattavasti. Työn jakaminen lisää työpaikkoja ja siten edistää työllisyyttä ja näin ollen lisää tuloveroja.

Lisäksi SKP on sitä mieltä, että HX-hävittäjähankkeesta on luovuttava. Puolustusbudjetin 1,7 miljardin lisäys aikana, jolloin rahat tarvittaisiin peruspalveluiden ja sosiaaliturvan järjestämiseen on järjetöntä.Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitea

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Kannanotot