Home >> Artikkelit >> Tampereen Eteläpuisto uhattuna 

Tampereen Eteläpuisto uhattuna 

10.12.2020 - 08:00
  • SKP:n varapuheenjohtaja Mervi Grönfors
SKP:n varapuheenjohtaja Mervi Grönfors oli mukana puolueen kannattajakorttien loppukirikeräyksessä Tampereella 9.12. Kuva Petra Packalén 

Suomen kommunistisen puolueen (SKP) johtonelikko puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen, varapuheenjohtajat Liisa Taskinen, Mervi Grönfors ja pääsihteeri Tiina Sandberg sekä SKP:n Tampereen piirijärjestö vaativat, että Tampereen Eteläpuisto on säilytettävä osana Näsinpuisto-Hämeenpuisto- kokonaisuutta. 

  

Kyseessä on historiallinen puisto, joka sijaitsee Pyhäjärven rannalla Pyynikin ja keskustan välissä. Eteläpuistoon on valmisteilla uusi runsasta kritiikkiä saanut asemakaava, joka sisältää asuntorakentamista jopa 2800 asukkaalle ja 153 950 kerrosneliömetriä uutta kerrosalaa. Suunnitelmassa huomattava osa nykyistä puistoa muuttuisi rakennusmaaksi. 

  

Kaavaehdotus hylättiin pormestariohjelmassa 2017, sillä raskasta rakentamista vastaan heräsi voimakasta kansalaistoimintaa. Eteläpuisto on ollut poliittisessa keskustelussa kuuma peruna, eikä kaavoitukseen olisi haluttu ensi vuoden kuntavaalien alla ryhtyä. Kansalaisliikkeen toiminta patisti päättäjät aikaistamaan alueen kaavoituksen toteuttamisen vuodelle 2023. 

  

SKP:n mukaan puiston tehorakentamiseen tähtäävä asemakaavaluonnos on väärää kaavoitus- ja ympäristöpolitiikkaa. Tampereen päättäjien into rakentaa keskustassa myös virkistysalueet kertoo rahanvallasta ja ahneudesta. Hyvällä paikalla keskustassa lähellä rantaa sijaitseville tonteille olisi rakentajia ja asunnoille on kysyntää. Se ei kuitenkaan saisi olla syy rakentaa koko keskustaa tukkoon. Tampereelle tarvitaan ennen kaikkea tavallista edullista asuntotuotantoa, jolle löytyy hyvin tilaa myös keskustan ulkopuolelta. Eteläpuistossa rakennettava maapohja on kaupungin omistuksessa. Vuoden 2016 vaikutusarvioinnissa tonttien laskennallinen arvoksi ilmoitettiin 103 miljoonaa euroa, jos alueelle rakennettaisiin asemakaavaehdotuksen mukaisesti lähes kokonaan kovan rahan tuotantoa. Tämä vaikuttaakin nyt olevan hankkeen ensisijainen kannustin. 

  

SKP:n tamperelainen varapuheenjohtaja Mervi Grönfors muistuttaa Tampereen kaupunkia kohtuuhintaisen asumisen tarpeesta. Tuoreessa muistissa tamperelaisilla on Ranta-Tampellaan suunnitellun kohtuuhintaisen vuokra-asuntohankkeen kaatuminen rakennuskustannusten ja kohtuuhintaisuuden vaatimusten ristiriitaan. Huipputuloisille suunnatut keskusta-asunnot eivät vastaa tavallisten kaupunkilaisten asunnontarpeeseen. 

  

SKP vaatii, että rakentaminen luonto- ja virkistysaleille on lopetettava. On väärää politiikkaa nähdä viheralueet rakentamisen raakamaana. Eteläpuisto on kaupungin keskustassa asuville merkittävä lähiviheralue, jota on kehitettävä virkistysalueena. Euroopan kulttuuripääkaupungiksi pyrkivän Tampereen on turvattava tamperelaisten suosiman Eteläpuiston säilyminen virkistysalueena. 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista