Home >> Artikkelit >> SOTE:n perustason palvelujen järjestämisvastuu säilytettävä kunnilla

SOTE:n perustason palvelujen järjestämisvastuu säilytettävä kunnilla

10.11.2016 - 14:30
(updated: 10.11.2016 - 14:45)

Sipilän hallitus julkisti kesäkuussa 2016 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset. Uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.

Suomen kommunistisen puolueen (SKP) näkökulmasta esitys SOTE-laiksi lisää eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa eikä kavenna terveys- ja hyvinvointieroja. Esitetyssä uudistuksessa perustason palvelut ovat jääneet toissijaiseksi erikoistason palveluihin nähden ja sosiaalipalvelut ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Samalla palvelujen järjestäminen ja tuottaminen irtoavat niistä ihmisistä ja yhteisöistä, joiden tarpeista sen pitäisi lähteä. Sipilän hallituksen esitys pirstoo myös palveluketjuja, mikä vaikeuttaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista. Tästä joutuvat kärsimään etenekin pienituloiset ja ne, jotka tarvitsevat monia sosiaali - ja terveyspalveluja.

Erityisesti Kokoomukselle tärkeä ns. valinnanvapaus ei hallituksen esityksessä ota huomioon sitä, että ihmisillä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia eikä tietoja tehdä valintoja. Palvelujen kallistuminen lisää eriarvoisuutta ja vaikeuttaa kuntataloutta. Uudistukseen liittyvät säästötavoitteet ja kilpailuttaminen ovat lisäksi omiaan keskittämään palveluja isoihin keskuksiin ja heikentämään lähipalveluja.

SKP vaatii, että Sililän hallituksen esitystä SOTE-laiksi   pitää muuttaa perusteitaan myöten. SKP pitää perusteltuna sitä, että järjestämisvastuu erityistason palveluista (erikoissairaanhoito ja erityistason sosiaalipalvelut) keskitetään maakuntatasolle. Sen sijaan SOTE:n perustason palveluissa järjestämisvastuu tulee säilyttää kunnilla. SKP toteaa lausunnossaan, että näin voidaan turvata myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kannalta keskeinen SOTE-palvelujen yhteys kunnan muihin toimintoihin, kuten päiväkoteihin, kouluihin, nuorisotyöhön ja asuntotoimeen.

SKP:n mielestä kunnilla ja maakunnilla tulee olla myös oikeus myös tuottaa itse palveluja. Yhtiöittämispakosta tulee luopua. Perustason palvelujen resursseja tulee vahvistaa mm. kuntien valtionosuuksia korottamalla ja saattamalla pääomatulot kunnallisverotuksen piiriin.

Klikkaa tätä ja lue SKP:n kommentit ja vastaesitykset SOTE-lakiesitykseen

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista