Home >> Artikkelit >> Sosialismi on tulevaisuus - tehdään se tänään

Sosialismi on tulevaisuus - tehdään se tänään

16.12.2021 - 14:00
(updated: 16.12.2021 - 14:24)
  • IMCWP2021

Maailman kommunististen ja työväenpuolueiden huippukokous (IMCWP) pidettiin verkossa 10.–11.12.2021. Kokouksessa tehtiin ajankohtaisen tilanteen analyysiä ja kuultiin puolueiden kokemuksia luokkataistelusta. 

Kokoukseen osallistui 73 puoluetta 57 maasta.  

Etelä-Afrikan kommunistisen puolueen kansainvälisten asioiden sihteeri, Suomessakin Sosiaalifoorumissa (2014)  vieraillut Cris “Che” Mathlakon mukaan  maailman kommunistit ja työväenpuolueet ovat koronapandemiasta huolimatta onnistuneet kokoontumaan ja laatimaan yhteisen julkilausuman käydyn ajankohtaisen tilanteen analyysin pohjalta.  

- Kommunistien kokous ja yhteistyö varmasti vahvistaa luokkataistelua ja puolueiden välistä yhteistyötä. Sotilasliitto Nato ja Yhdysvaltojen imperialismi ovat tämän päivän suurimpia uhkia ihmisten hyvinvoinnille. Sosialismi on tulevaisuutemme, tehdään se tänään, sanoo Cris Mathlako  

Vahvat kommunistit 

Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen näkee, että kommunistit kokoontuvat keskellä vakavaa terveys- ja talouskriisiä. Väisäsen mukaa kaikissa katastrofeissa, kuten kriisissä, jossa elämme, suuret pääoman ja voitontekijät allekirjoittavat uusia sopimuksen suurpääoman ja bisneksen hyväksi.  

- Elämme aikoja, jolloin rikkaat rikastuvat ja köyhät joutuvat pärjäämään ilman perusihmisoikeuksia, ilman koronarokotteita ja riittävää terveydenhuoltoa sekä ilman työtä, jolla voisi rakentaa omaa ja perheen perusturvaa, kritisoi Väisänen. 

Unkarin kommunistisen puolueen puheenjohtajan Gyula Thumerin mukaan me kommunistit emme ole heikkoja. Thumer väittää, että kommunistit ovat vahvoja tekijöitä jotka voivat haastaa kapitalistiset yhteiskunnat.  

- Emme tarvitse nyt sellaista kommunistien yhdistymistä, jossa olisimme kaikki yhtä mieltä kaikesta ja voisimme yhtyä samaan julkilausumaan. Tarvitsemme tiiviimpää yhteydenpitoa toisiimme ja konkreettista yhteistyötä. Sosialismin kohtalo on meidän käsissämme. Riippuu meistä osaammeko me johtaa joukkoja tietoisuuteen ja tien avaamiseen kohti sosialismia, sanoo Unkarin työväenpuolueen Gyula Thumer. 

Kansainvälinen luokkataistelu 

Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen kertoo SKP:n asettaneen edustajakokouksessa 2019 puolueen yhdeksi tavoitteeksi vahvistaa kansainvälistä luokkataistelua ja yhteistyötä kommunistien ja edistysmielisten poliittisten voimien välillä.  

- Kansalaisyhteiskuntien erilaiset joukkoliikkeet ja järjestöt ovat taistelumme  yhteistyön ytimessä. Suomen Kommunistinen Puolue haluaa tehdä yhteistyötä kommunistisen ja työväenpuolueen Solid-netin – verkoston kanssa. Pidämme tätä kommunistien ja työväenpuolueiden yhteistyötä erittäin tärkeänä. Olemme myös kiinnostuneet ja osallistumme Kiinan kommunistisen puolueen käynnistämään kansainväliseen vuoropuheluprosessiin. Puhun seuraavaksi 15. Joulukuuta marxilaisten puolueiden kansainvälisessä dialogitapahtumassa. Euroopan vasemmiston jäsenenä SKP on osa Eurooppalaista edistyksellistä yhteistyön politiikkaa. Juuri järjestetty viides eurooppalainen vaihtoehtofoorumi (European Forum 26.-28.11.) oli hyvä esimerkki tästä. Haluamme myös vahvistaa arktisen alueen ja Itämeren alueen yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, edistysmielisten ja kommunististen voimien välillä, konkretisoi SKP:n Väisänen. 

Natoa ja kapitalistista EU:ta vastaan  

Kommunistien ja työväenpuolueiden kokouksessa tuomittiin jyrkästi sotilasliitto Naton kasvanut rooli. Naton laajentumissuunnitelmat uusiin maihin ja sotilaallisten joukkojen lähettäminen Venäjän vastaisille rajoille saivat täystyrmäyksen kommunisteilta. 

Espanjan kommunistisen puolueen puheenjohtaja José Luis Centellan mukaan imperialismi yrittää ottaa  hegemonista ylipaikkaa ihmisten mielikuvissa vapauden ja oikeudenmukaisuuden kysymyksissä vaikka imperialismi on juuri niiden suurin vihollinen.  

- Järjestäytynyt vasemmistolainen joukkoliike on parasta toimintaa fasismia ja imperialismia vastaan.  Kesäkuussa 2022 Naton huippukokous on Madridissa  ja me espanjalaiset kommunistit kutsumme kaikkia edistyksellisiä voimia ja kommunisteja joukkovoimaisesti kaduille protestiin Natoa, imperialismia ja fasismia vastaan, sanoo Jose Luis Centella  

Italian kommunistisen puolueen poliittisen toimikunnan jäsen Alberto Lombardo paljastaa, että Italiassa vihreä talous tarkoittaa tulonsiirtoja yrityksille. Lombardo väittää, että tavallinen väki ja työläiset joutuvat kaiken maksajiksi.  

- EU:n kehitys kohti suurempaa militarismia ja tiiviimpää kapitalistista kontrollia on havaittavissa. Kommunistien tehtävä on yhdistää eurooppalaisten työläisten taistelu EU-kritiikitöntä porvaristoa vastaan, sanoo Alberto Lombardo. 

Kokouksessa monet puolueet tuomitsivat erityisesti euro-atlanttisen imperialismin suunnitelmat käyttää Ukrainassa valitsevaa nationalistista  hallintoa kiihdyttämään kommunistien vastaista toimintaa ja kärjistämään normaaleja valtiosuhteita Venäjälle. 

Ukrainan kommunistisen puolueen puheenjohtaja Peter Simonenko lataa kokouspuheessaan kovilla ja väittää, että maailman fasistit haluaisivat uuden maailmansodan. EU:lle Simonenko esittää hyeenan roolia.  

- Ihmisiä houkutellaan fasististen aloitteiden taakse. Ukrainassa on meneillään räikeä kansallinen vastakkainasettelu. Oikeistovoimat haastavat työläiset toisiaan vastaan vaikka me kaikki olemme ukrainalaisia. Tässä tilanteessa meidän on luotava vahva antikapitalistinen ja fasismin vastainen työläisten yhteisrintama. Meidän on vaadittava Washingtonia lopettamaan Ukrainaan kohdistuvat fasistiset toimet. Anti kommunistinen toiminta on arkea Ukrainassa, jossa on lukuisia fasistisia joukkoja ja joiden rikollisiin toimiin vallassa olevat tahot eivät reagoi millään tavalla. Meidän on järjestettävä seminaareja yhdessä tieteen tekijöiden kanssa ja koottava mielenosituksia yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa oikeuksiemme puolesta, sanoo Peter Simonenko 

 

Kyproksen edistyksellisen työn puolueen (AKEL) kansainvälisten asioiden sihteeri Vera Polycarpou väittää kansainvälisen epävarmuuden rauhasta, toimeentulosta ja tulevaisuudesta olevan kasvussa. Polycarpou sanoo pääoman ja työväen ristiriitojen kärjistyvän entisestään.    

- Tänään mm. Etiopian armeija käyttää Israelista hankittua sotakalustoa. Tämä haittaa epäsuorasti Palestiinan kansan vapaustaistelua. Kyproksen Pohjoinen osa on Turkin määrittelyn mukaan tänään kokonaan Turkin sotilastukikohta. Uudet militaariset sopimukset ja imperialismin vauhdikas etenemin vaatii voimakasta kommunistien yhteistyötä ja paikallisten rauhanliikkeiden ja järjestöjen vahvistamista, sanoo Vera Polycarpou. 

Ranskan kommunistisen puolueen kansainvälisten asioiden sihteeri Vincent Boulet jakaa globaalin huolen työväenliikkeen heikoista viimeaikojen tuloksista. Bouletin mukaan  puolueen puheenjohtaja Fabienne Roussel on Ranskassa keväällä 2022 järjestettävien presidentin vaalien ehdokkaana.   

- Fabienne on meidän, kommunistien presidenttiehdokas. Taistelemme vaaleissa työttömyyttä vastaan. Taistelemme julkisista palveluista, jotka ovat osa maan ekologista kehitystä. Käymme taistelua kansan itsemääräämisoikeudesta. Haluamme lopettaa kapitalistisen logiikan EU:n. Nato tarkoittaa sotaa. Tarvitaan uusi turvallisuuden tila. Venäjällä pitää olla sija tai paikka tässä rauhan ja turvallisuuden uudessa tilassa, sanoo Ranskan kommunistisen puolueen Vincent Boulet 

Oikeisto pyrkii jakamaan kansaa 

Belgian työväenpuolueen Diego Torresin mukaan Belgian oikeisto pyrkii jakamaan maan yhtenäisyyttä kielipoliittisilla riitakysymyksillä. Torres kertoo, että ihmisten terveyspalvelut ja työläisten oikeudet sekä yleiset ihmisoikeudet ovat rasistisin työkaluin valmistautuneen oikeiston tähtäimessä.  

- Belgian työväenpuolue (PTB) ei seuraa oikeiston hyökkäystä sivusta. PTB järjestää parhaillaan “Olemme yhtä”-kampanjaa  ja kutsuu edistyksellisiä voimia yhtenäisyyskonferenssiin. Eurooppalainen fasistinen liike esiintyy ruohonjuuritason kansaliikkeenä vaikka sen takana ovat suurpääoman ja rahanvallan mekanismit. Meidän on paljastettava tämä ja koottava vastavoimaa, kertoo Torres. 

Intian ja Tyynenmeren alueen kehity

Uusien imperialististen liittojen, kuten AUKUS:n (Australia, Britannia, Yhdysvallat) ja QUAD:n (Australia, Intia, Japani, Yhdysvallat), muodostamista kritisoitiin. Uusien liittoutumien nähtiin kärjistävän vastakkainasettelua mm. Kiinan suhteen.  Eräät puolueet korostivat, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen konflikti on konflikti kansainvälisen kapitalistisen järjestelmän ylivallasta. Vastakkainasettelut ja konfliktit ovat lisääntyneet koska kapitalistiset valtiot käyvät jatkuvaa valtataistelua ja imperialismi perustuu väkivallalle.  

Filippiinien kommunistisen puolueen puheenjohtaja Antonio Paris vakuuttaa, että  Filippiinien kommunisteilla on selkeä kanta Kiinan toimiin Etelä-Kiinan merellä. Parisin mukaan kommunistien tavoitteena on ydinaseeton ja vieraiden valtojen painostuksesta, myös Kiinan painostuksesta vapaa kehitys, sanoo Paris. 

Intian kommunistisen puolueen puheenjohtaja Pallab Senguptan mukaan  Intian poliittinen eliitti harjoittaa ihmisvihamielistä politiikkaa, joka jakaa kansaa. Sengupta kritisoi vallanpitäjiä koska Intian hallituksen politiikka kasvattaa militarismia. 

- Hallitus pitää hyvät suhteet Yhdysvaltoihin. Intian johdon toimet kärjistävät samalla suhteita Venäjään ja Kiinaan. Kommunistisen puolueen tehtävä tässä vaikeassa tilanteessa on yhdistää ihmisiä, vahvistaa demokratiaa ja  ihmisoikeuksia. Intian kommunistinen puolue tukee edistyksellisiä kansalaisyhteiskunnan erilaisia liikkeitä ja osallistuu  asukkaiden, ay-liikkeen ja edistyksellisten voimien osallistumista lisääviin aloitteisiin, sanoo, Sengupta 

Solidaarisuutta sorretuille kansoille 

Kokouksessa ilmaistiin vahvaa solidaarisuutta kaikille niille kansoille kuten Kuuba, Palestiina ja Länsi-Sahara, jotka joutuivat imperialististen suunnitelmien ja porvariluokkien ja monopolien hyökkäykselle.  

Puheenvuoroissa kuultiin miten vallitsevissa olosuhteissa kommunistien tulee kantaa vastuuta  luokkataistelun järjestämisestä ja joukkojen johtamisesta sekä tien avaamisesta kohti sosialismia. 

Yhtenä johtopäätöksenä kokouksen puheenvuoroista koettiin, että  kommunistien yksi keskeisimmistä tehtävistä on  vahvistaa kansainvälistä solidaarisuutta kommunististen puolueiden, maanviljelijöiden sekä yleisesti kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kuten edistyksellisten joukkoliikkeiden välillä. 

Sosialistinen Kuuba

Kokouksessa  vahvistettiin solidaarisuutta Kuuban kansaa ja Kuuban kommunistista puoluetta kohtaan. Useissa puheenvuoroissa kuultiin miten Kuubalaisten vallankumouksellisella toiminnalla on saavutettu itsenäisyys, tasa-arvo ja joukko tärkeitä oikeuksia kuten työoikeudet ja sosiaaliset oikeudet.  

Yhdysvaltojen toimintaa Kuubaa vastaan pidettiin kansanmurhaa vastaavana toimintana. Kuuban kauppasaartoa vaadittiin lopetettavaksi.   

- Harvalle kehittyvälle maalle on kohdistunut niin paljon ongelmia ja haasteita kun Kuuballe. Yhdysvaltojen harjoittama kauppasaarto on yksi vaikeimmista ja tavallisia kuubalaisia ajatellen epäoikeudenmukaisimpia toisen maan poliittisella tarkoituksella aiheuttamia ongelmia. Kuuban vallankumous on kuitenkin osoittanut voimansa ja kuubalaiset taistelutahtonsa. Tänä vuona kaikki kuubalaiset ovat saaneet rokotuksen covid-virusta vastaan. Matkailua ja turismia on voitu avata. Koulunkäynnistä on tullut taas mahdollista. Kuuba tarvitsee kaikesta ponnistelusta ja onnistumisesta huolimatta edelleen kansainvälistä solidaarisuutta. Olemme erittäin kiitollisia kaikille järjestöille ja puolueille, jotka ovat tukeneet sosialistisen Kuuban taistelua, sanoo Jorge Luis Gerardo Suarez Kuuban kommunistisesta puolueesta 

Vapaa Palestiina 

Vaatimus itsenäisen Palestiinan puolesta nousi vahvisti esille. Israelin meneillään oleva miehitys ja siirtokunnat tuomittiin yksiselitteisesti.  

Kokous vahvisti kommunistien tuen Palestiinan kansalle ja sen itsenäisyyden pyrkimykselle.  Kokouksen julkilausumassa vaadittiin Palestiinan valtion tunnustamista, Itä-Jerusalem sen pääkaupunkina vuoden 1967 rajojen mukaisesti sekä pakolaisten oikeutta palata takaisin Palestiinaan. Julkilausumassa vaadittiin myös kaikkien Israelin vankiloissa pidettyjen palestiinalaisten ja muiden poliittisten vankien välitöntä vapauttamista. 

- Me palestiinalaiset kohtaamme sortoa ja painostusta monesta suunnasta. On Israelin valtion systemaattista painostusta. On  porvaripolitiikan painostusta ja on kansainvälistä painostusta kaikkea sitä kohtaan mitä on olla Palestiina ja palestiinalainen. Taistelemme kovissa olosuhteissa sionistista barbariaa vastaan. Taistelemme Israelin fasistista ja rasistista miehitystä ja Israelin tukijoita vastaan. Israelilaisia siirtokuntia rakennetaan edelleen palestiinalaisten maille. Pyrimme siihen, että Palestiina tunnustetaan valtiona ja Itä-Jerusalemin sen pääkaupunkina, sanoo Anwar Khoury Palestiinan kommunistisesta puolueesta 

Israelin kommunistisen puolueen puheenjohtajan Adel Amerin mukaan taistelu koronavirusta vastaan voi vahvistaa myös kansainvälistä luokkataistelua. Amer näkee samaan aikaan taisteltavan virusta vastaan ja oikeudenmukaisen rokotuspolitiikan puolesta. 

- Me israelilaiset kommunistit teemme työtä yhteisen hyvän ja oikeudenmukaisen jakamisen puolesta. Israelin kommunistinen puolue vahvisti juuri pidetyssä puoluekokouksessa tavoitteekseen itsenäisen Palestiinan valtion tunnustamisen vuoden 1967 rajojen mukaa ja  Itä-Jerusalem sen pääkaupunkina. Israelin poliittinen eliitti jatkaa kuitenkin väkivaltaista siirtokuntien politikkaa. Puolueemme pyrkii vaikuttamaan vallanpitäjiin, jotta se muuttaisi nykyistä Palestiinalaisia sortavaa politiikkaansa. Israel iskee kuitenkin kaikilla rintamilla kaikkea Palestiinalaisten oikeuksia edistäviä aloitteita vastaan ja Yhdysvallat tukee kritiikittömästi Israelin sortotoimia, sanoo Adel Amer 

Monet puolueet ilmaisivat solidaarisuutensa työntekijöiden taisteluille sosiaalisten, poliittisten ja ammattiyhdistysoikeuksiensa puolesta mm. Intiassa, Sudanissa ja monissa Euroopan, Amerikan ja Aasian maissa.  Merkittävä joukko puolueita arvosteli ja torjui sosiaalidemokraattisia ja opportunistisia käsityksiä kapitalistisen järjestelmän hallinnasta ja korosti tarvetta taistella kapitalistisen barbaarisuuden kaatamisen ja uuden sosialistisen kommunistisen yhteiskunnan rakentamisen puolesta. 

Venezuelan muuttunut politiikka 

Kommunistien ja työväenpuolueen kiinnostus Venezuelan vasemmistovoimien kehitykseen,  Hugo Chaveziin ja sittemmin Nicolas Maduron johtamaan vallankumoukselliseen politiikkaan on ollut suurta. Nyt järjestetyssä kokouksessa Venezuelan kommunistisen puolueen kansainvälisten asioiden sihteeri Carolus Wimmerin puheenvuorossa kerrotaan kuitenkin miten Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on tehnyt täyskäännöksen politiikassaan.  

- Venezuelan kommunisteille on tullut selväksi, että Maduro edustaa uusliberalismia ja yksityistämisen linjaa. Vallassa olevat  kriminalisoivat edistyksellisiä joukkoliikkeitä, maatyöläisten joukkoja ja opiskelijoita. Venezuelan kommunistinen puolue vaatii Maduron hallitusta vapauttamaan kaikki mieltään osoittaneet syyttömät vangitut toverit ja lopettamaan kommunistien vaaleihin osallistumisen häirinnän, sanoo Carolus Wimmer. 

SKP kutsuu rauhan ja ympäristön työhön  

SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen kutsui kommunistien kansainvälisessä kokouksessa edistyksellisiä voimia, kansalaisyhteiskunnan kansalaisjärjestöjä sekä punavihreitä ja kommunistipuolueita ensi vuoden ympäristö- ja rauhankysymysten pyöreän pöydän ääreen Suomeen. SKP järjestää kansainvälisen rauhan ja ympäristön kysymyksiin tarttuvan kansainvälisen hybriditapahtuman.  

- Olen iloinen siitä, että meillä kommunisteilla on visio, jolla voimme yhdistää joukkojamme. Pimeät ajat vaativat erityistä viisautta, sosiaalisia taitoja ja internationaalia - kansainvälistä yhteistyötä. Suomen Kommunistinen Puolue haluaa kutsua edistyksellisiä voimia, kansalaisyhteiskunnan kansalaisjärjestöjä sekä punavihreitä ja kommunistipuolueita ensi vuoden ympäristö- ja rauhankysymysten pyöreän pöydän ääreen. Haluamme järjestää kansainvälisen rauhan ja ympäristön tapahtuman fyysisesti Suomessa ja zoomissa, kertoo Väisänen. 

 

 

The Communist and Workers' Parties in 2022 will develop joint and convergent actions on the following main axes

Read in English IMCWP 2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista