Home >> Artikkelit >> SKP päivittää puolueohjelmaa

SKP päivittää puolueohjelmaa

21.11.2019 - 10:45
(updated: 21.11.2019 - 10:54)
  • SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen

Suomen kommunistinen puolue (SKP) päivittää puolueohjelmaa. Piirijärjestöissä ja osastoissa suunnitellaan parhaillaan tilaisuuksia ja tapahtumia, jonne kutsutaan jäseniä ja yhteistyöstä kiinnostuneita keskustelemaan ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta ja yhteiskunnallisen tilanteen asettamista haasteista, jotka tulisi näkyä puolueohjelman päivittämisen prosessissa. 

- Mun mielestä tässä ohjelman päivittämisessä on keskusteltava juurikin siitä mikä meitä kaikkia nyt ja tänään kinnostaa, eli ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta. On merkittävää huomata esimerkiksi se, että vallankahvassa oleva parlamentaarinen vasemmisto tekee koko ajan merkittävää irtiottoa vasemmistolaisista peruskäsitteistä ja tavoitteista kuten sosialismi tai vaikka, miten se etääntyy koko ajan imperialismin vastaisesta työstä. Meidän on tässä tilanteessa keskusteltava ohjelmatyössä erityisesti marxilaisesta vaatimuksesta muuttaa maailmaa. Emme voi tyytyä ohjelmaan, joka vain selittää ajankohtaista tilannetta eikä visioisi toimintaa nykytilan muuttamiseksi. Se onnistuuko tämä päivittämisen prosessissa, se riippuu meistä jokaisesta, piirijärjestöistä, osastoista ja meistä jokaisesta aktivistista ja tavoitteista, joita prosessille itse asetamme. Lisäksi meidän politiikkakäsityksemme haastaa meidät kustumaan muutkin muutosta haluavat mukaan ohjelmatyön prosessiin. Ohjelmaan on asetettava tavoitteeksi kansalaisyhteiskunnan näkökulman vahvistaminen. Ohjelmasta pitää osallistumisen kysymysten kautta ja ajankohtaisen poliittisen tilanteen analyysin kautta tulla sellainen palavan punainen visiomegafoni tulevaisuuden poliittisesta vallankumouksesta, että nykymenoon tyytymättömät kuulevat viestimme ja tulevat mukaan radikaaliin yhteistyön ja muutoksen toimintaan, visio SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen. 

Historiallinen tulevaisuuden projekti

Nykyinen puolueohjelma on vuodelta 1994 ja sitä on viimeksi päivitetty laajalla jäsenkäsittelyllä vuonna 2007. SKP:n edustajakokous 2019 Porvoossa asetti tavoitteeksi puolueohjelman päivittämisen seuraavaan edustajakokoukseen mennessä. Seuraava SKP:n edustajakokous on vuonna 2022.  

SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg johtaa puolueohjelman päivittämisen prosessia. Lokakuussa tänä vuonna järjestettiin puolueohjelmaseminaari Tiedonantajafestivaalin jälkeisenä sunnuntaina 27.10. Jyväskylässä. Seminaarissa käsiteltiin ohjelman uusinta luonnosta puolueohjelma ryhmän puheenjohtaja Tapio Siirilän johdolla. Luonnokseen oli sisällytetty kolmen viime vuoden aikana tehdyt muutosesitykset ja aloitteet.  

SKP:n Uudenmaanpiirissä, Järvenpäässä keskustellaan puolueohjelmasta ja sen päivittämisestä torstaina 21.11. kello 16.00 Järvenpäässä Tilaustilassa osoitteessa Järnefeltinkatu 9 E.  SKP:n jäsenille järjestetyssä tilaisuudessa puolueohjelmatyöstä alustaa SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista