Home >> Artikkelit >> Puolueohjelmatyö osallistaa 

Keywords:

Puolueohjelmatyö osallistaa 

24.09.2021 - 13:00
(updated: 24.09.2021 - 13:52)
  • SKP:n varapuheenjohtaja Liisa Taskinen torjuu opettajien lomautussuunnitelmat
SKP:n varapuheenjohtaja Liisa Taskinen on puolueohjelmatyöryhmän jäsen.

SKP:n varapuheenjohtaja Liisa Taskinen on mukana SKP:n puolueohjelmatyön kirjoittamisessa. Työryhmä järjestää joukon seminaareja syksyn ja talven aikana. Ensimmäinen puolueohjelmaseminaari on jo lauantaina 25.9. ja jäseniä kutsutaan osallistumaan zoom-linkillä (linkki alla).  

Pyrkimys kollektiiviseen valmisteluun  

Poliittinen toimikunta kokoontuu 6.10. yhteiseen työpalaveriin edustajakokouksen jokaisen työryhmän puheenjohtajan kanssa. Tavoitteena on kollektiivisempi valmistautuminen edustajakokoukseen. 

Kohti edustajakokousta 2022  

SKP:n edustajakokous järjestetään 11.-12.6.2022 Liisa Taskisen kotikentällä Kotkan Karhulassa Keskustalolla (Karjalantie 8). Varapuheenjohtaja Taskinen toivottaa kaikki toverit mukaan edustajakokousvalmisteluihin ja kesällä 2022 kokoustamaan Karhulaan. 

- Puolueohjelman päivitys on haasteellinen tehtävä. Ensimmäiseksi on mietittävä, mikä on ohjelman tarkoitus ja tehtävä, ja miten erotumme muista puolueista. Tätä varten on analysoitava maailman ja Suomen nykytila, kapitalismin kriisi. V. 2007 ohjelmapäivityksen jälkeen ilmasto- ja ympäristökriisin syvyys on noussut keskeiseksi, tai sen pitäisi olla keskeinen kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tämä vaatii myös ohjelman kirjoittamistavassa miettimistä, kirjoitetaanko oma luku asiasta, vai onko se kaikessa korostetusti lähtökohta asioiden tarkastelussa. Puolueohjelma kiteytetysti määrittelee puolueen päälinjan ja tehtävät. Se ei voi olla vain hyvien tavoitteiden luettelo. Yhteiskunnallisen analyysin tueksi pidetään useita työseminaareja, joissa on asiantuntijoiden alustuksia keskeisistä ohjelmakysymyksistä. Näistä ensimmäiset ovat 25.9. ja 9.10. Seminaarit ovat ennen kaikkea puolueväelle, ja niihin toivotaan laajaa osanottoa. Kirjoitustyöhön ryhdytään seminaarien jälkeen ja ohjelmaluonnos on tarkoitus saada järjestökäsittelyyn alkuvuodesta, selventää SKP:n varapuheenjohtaja Liisa Taskinen.  

Suomen kommunistisen puolueen ohjelmaseminaarit  

25.9. klo 13-16 Ympäristökriisi, militarismi ja maailman tulevaisuus lauantaina 

Zoomissa alustavat puheenvuorot: 

– Rauhanpuolustajien puheenjohtaja, professori Markku Kangaspuro 

– väitöskirjatutkija Keijo Lakkala, Jyväskylän yliopisto 

– Meteorologian dosentti Laura Rontu  

Tervetuloa puolueen jäsenet! 

Järj: SKP:n ohjelmatyöryhmä ja DSL:n opintokeskus

Mukaan Zoom-linkillä:

https://us06web.zoom.us/j/84500431975 

Meeting ID: 845 0043 1975

9.10.  Helsinki: Kapitalismi Suomessa 2020-luvulla ja SKP Miten Suomi on muuttunut 2000-luvulla? Mitkä tekijät ja ristiriidat muovaavat tämän yhteiskunnan nykyistä kehitystä?

Tästä keskustellaan Suomen kommunistisen puolueen ohjelman uudistamista valmistelevassa seminaarissa Helsingissä 9. päivä lokakuuta. Seminaari on osa työseminaarien sarjaa, joka alkaa Jyväskylässä syyskuun lopulla arvioilla maailmanlaajuisesta kehityksestä, ympäristökriisistä ja militarismista. Tässä toisessa seminaarissa katse kohdistetaan Suomeen. Miten Suomen talous, luokkarakenne, kansainvälinen asema, kulttuuri ja poliittiset asetelmat ovat muuttuneet 2000-luvulla?  

Keskustelua avaamassa ovat taloustutkija Pertti Honkanen, ay-liikettä ja hyvinvointivaltiota tutkinut Päivi Uljas ja politiikan tutkija Andreas Fagerholm 

Heiltä on pyydetty ajatuksia siitä, mihin kysymyksiin on syytä paneutua, kun puolueohjelmaa uudistettaessa arvioidaan Suomen kehitystä ja muutoksen näköaloja. Seminaari järjestetään lauantaina 9.10. klo 13–16 Helsingin Itäkeskuksen kirjaston kokoushuoneessa ja siihen voi osallistua myös verkossa. Ilmoittautumiset ennalta sähköpostilla helsinginpiiri@skp.fi tai puhelimitse SKP:n Helsingin piiriin 09-77438140.  

Keskusteluja voi jatkaa seminaarin jälkeen iltamissa, jotka Tiedonantaja järjestää yhteistyössä Euroopan vasemmiston kanssa.  

10.11. Puolueohjelman hybridiseminaari Tampereella työläisten aseman aiheilla.  

25.11. Puolueohjelmaseminaari Järvenpäässä pureutuu sosialismiin. 

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista