Home >> Artikkelit >> Luokkataistelun aika

Luokkataistelun aika

01.05.2017 - 13:00

 

 

Toverit

Työtä, rauhaa, solidaarisuutta!

Nämä porvarit - jos nämä porvarit saisivat vain yksin itse päättää, eivät ne muuta meillä teettäisikään kuin työtä

-kolmessa vuorossa, ylitöitä, pakkotöitä, alihinnoteltuja urakoita, paikallisesti joustettuja hommia - harmaasti ja halavalla.

Nämä kapitalistit perkeleet – jos vain ne saisivat yksin itse päättä, eivät muuta tekisikään, kuin asettaisivat muureja ja sotia ihmisten ja ihmisten unelmien välille. Pudottaisi pommeja ja uhittelisi toisilleen.

Nämä pankki ja bisnesmiehet ja niiden poliittiset juoksupojat – jos vain ne saisivat yksin itse päättä, katsoisivat vaan omaan napaan. Egoisti-siat! Unohtaisivat suomalaiset köyhät, Kyproksen, Palestiinan, Länsi-Saharan, Etelä-Sudanin, Kenian ja Somalian  – sorrettujen solidaarisuuden

 

Nyt on protestin paikka. On protestoitava Perussuomalaisten työllisyyspolitiikkaa vastaan.

 

Työministeri Jari Lindström kohtaa työttömän televisiossa. Työtön kertoo että tilanne on kärjistynyt. Mitä tekee perussuomalaisten ministeri. Väittää työttömälle päin naamaa että ”me ilmeisesti luemme eri asiakirjoja”. Yksi kertoo tilanteestaan ja leipäjonoista toinen puhuu paperista.

Tänään työn ja pääoman ristiriita konkretisoituu räikeimmillään siinä, että ne joilla on työtä eivät enää kasvavan taakan alla jaksa. Vuokran maksuun, ruokaan ja perheen perustarpeisiin ei yksi työ ja pieni palkka riitä. Pitää tehdä kahta työtä. Opiskelijat joutuvat pakkotöihin.

Euroopan unionin luvatut työllisyysvaikutukset ovat kääntyneet päinvastaisiksi: Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut. Näin on käynyt useimmissa EU-maissa. Suurtyöttömyydestä on muodostunut pysyväisluonteinen tila. On sietämätöntä, että monissa Euroopan maissa nuorten työttömyysaste lähentelee 30 prosenttia.

 Suomen talous- ja työllisyyspolitiikkaa on kytketty tiiviisti EU:n uusliberalistiseen, työväestölle vihamieliseen politiikkaan. Työllistettyjen määrä on pysyväisluontoisesti ollut matala, reaalipalkat ovat laskeneet useana vuotena peräkkäin ja köyhyys on lisääntynyt. Pääomien omistajat ja rikkaat suurituloiset ovat talouslamasta huolimatta kasvattaneet tulojaan ja omistuksiaan. Helsingin pörssi jakoi juuri 11,7 miljardia osinkoina mikä kertoo oikeiston onnistuneen tulonjakopolitiikassaan

Työministeri Lindström te olette väärällä tiellä! Työaikalakia on muutettava niin, että työaikaa lyhennetään 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta. On säädettävä minimipalkkalaki, jolla taataan 1800 euron ansiot kuukaudessa kokoaikaisesta työstä. Samalla on kiellettävä nollatuntisopimukset ja parannettava pätkätyötä tekevien asemaa.

Herra ministeri, Suomeen tarvitaan kiireellisesti EU:n virallisen köyhyysrajan ylittävä perusturvauudistus. Tällä hetkellä se tarkoittaa 1200 euron verotonta tuloa kuukaudessa niille jotka eivät itse omalla työllään voi perusturvaa rakentaa.

Herra ministeri. Oletteko ollenkaan tietoinen, että siellä eduskunnassa käytiin vain muodollinen   keskustelu 85 000 allekirjoituksen kansalaisaloitteesta eläkkeiden sitomisesta ansiotasoindeksiin – eli aloitteeseen siitä, että eläkkeet nousisivat aina silloin kuin palkatkin. Tämän te hylkäsitte siellä eduskunnassa.  Eläkerahastojen varoja on kiireesti alettava siirtää eläkeläisille minimieläkkeitä korottamalla sekä poistamalla taitettu indeksi ja ottamalla käyttöön ansiotasoindeksi. Tämä tarkoittaa myös takuueläkkeen eli pienten kansaneläkkeiden nostamista.

 

Nyt on militarisoitumisen vastalauseen paikka

 

Maailmanlaajuisen kapitalismin kriisin myötä imperialismi on tällä hetkellä aikaisempaa väkivaltaisempaa. Sodan vaara on hälyttävästi kasvanut. Tällä hetkellä Trump seilaa lentotukialuksillaan kohti Koreoita ja uhkaa avoimesti Pohjoista. Valtamedia hyväksyy lännen avoimen uhkailun, vaikka uhka niin pohjoisesta kuin lännestä – ilmansuunnasta tai ideologiasta riippumatta tulisi ilman muuta kyseenalaistaa, analysoida ja tuomita. Mitä sanoo puolustusministeri Jussi Niinistö?

Herra ministeri tilaa Etelä-Koreasta  146 miljoonalla eurolla 48 vanhaa ja käytettyjä panssarivaunuja Suomeen(K9 Thunder panssarhaupitsi). Ministeri sopi samalla matkalla myös asiakirjasta jolla Natomaa Viro voi ostaa samoja etelä-korealaisia tykkejä naapuriimme.

Tarvitaan todella rauhantahtoa, uskoa ihmiseen ja tulevaisuuteen. Vastakkainasettelu ei   ole eri maiden kansojen välillä vaan kansainvälisillä markkinoilla, kansoja köyhdyttävien suurpääoman, markkinavoimien ja ihmisten välillä. Kansat joutuvat tässä kärsimään suurpääoman ryhmittymien, imperialististen blokkien keskinäisestä valtataistelusta. Suomen tykit pitäisi jättää ostamatta, rahat käyttää rauhan rakentamiseen, työllisyyteen - sivistykseen koulutukseen ja kulttuuriin – siihen mikä on parasta puolustuspolitiikkaa – lähialueyhteistyöhön.

Suomi on irrotettava imperialististen suurvaltojen etupiiripolitiikasta, Natokytkennöistä ja sotilasliittojen jäsenyyden tavoittelusta. Nordefco mallinen pohjoismainen yhteistyö on kaukana aiemmasta kulttuurisenyhteistyön hankkeesta. Pohjoismainen tarkoittaa tänään Naton ensimmäistä askelta eurooppalaiseen arktiseen. Meillä ei ole juuri muuta vaihtoehtoa kuin vaatia täyskäännöstä nykymenoon. Suomella on tänään Euroopan suurin armeija. Olemme outolintu pakollisen asevelvollisuutemme kanssa. Miksi me uskomme kansalaistemme pakkomilitarisaatioon puolustusratkaisuna? Täyskäännös turvallisuuspolitiikassa tarkoittaa uutta suuntaa kohti rauhanpolitiikkaa, joka ei kasva eri valtioiden ja imperialististen etupiirien vastakkain asetteluista vaan ihmiskunnan keskinäisestä solidaarisuudesta

Pääministeri Juha Sipilän esitykset uusista yli 10 miljardin asehankinnoista on peruttava. Miksi Vasemmistoliitto, Demarit ja Vihreät eivät ole selkeästi laittaneet rauhanstoppia militarisoitumiselle eduskunnassa, vaan ovat olleet mukana Sipilän kokouksissa joiden viesti ulos on ollut se, että Suomeen hankitaan ja tarvitaan lisää aseita?

Toverit,

Tavoitteemme ovat korkealla. Jotkut vallankumoukselliset Che ja radikaalit ovatkin sanoneet että tulee unelmoida mahdottomasta.  Tulevaisuuteen ja tinkimättömään joukkovoimaiseen yhteistyöhön kaikkien nykymenoon muutosta haluavien kanssa  täytyy sisällyttää kommunismin toivo oikeudenmukaisuudesta, tasa-vertaisuudesta ja jakamisesta.  Samaan unelmaan mahtuu feministinen unelma naisten, miesten ja muunsukupuolisten oikeudesta kehitykseen.   Unelma ei ole unelma ellei siinä ole ekologista vaatimusta muuttaa planeettaamme yhteiseksi hyväksi. Unelman huipulla kasvaa visio maailmankulttuurista, jossa työväellä, vähemmistöillä ja kaikilla on universaali ja yhtäläinen oikeus omaan kulttuuriin, ja unelmaa toteuttamaan tarvitaan laajasti kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisia, joilla on taitoa ja tahtoa päättää asioista paikallisesti ja globaalisti

Nyt on jätettävä eriävä mielipide omaan napaansa katsomiselle

Suomen työnantajajärjestöt EK ja Suomen Yrittäjät ovat katsoneet tiukasti omaan tuottavuuden ja bisneksen napaan ja vaatineet rajoja avattavaksi nimenomaan työperäiselle maahanmuutolle. Tarkoitus on ollut julma. Bisneskapitalistit ovat halunneet luoda maahamme kahden tason työmarkkinat ja heikentää siten työntekijöiden asemaa ja ammattiyhdistysliikkeen sopimusten sitovuutta.

Ulkoministeri Timo Soinin ehdotukset alipalkattujen maahanmuuttajien alemman tason työmarkkinoista on torjuttava edelleen. Yhtä vaarallisena ja suomalaiselle tasa-arvoajattelulle vieraana on ajatus kansalaisuuteen ja kansalaisoikeuksien rajoittamiseen pohjaavasta sosiaaliturvasta. Suomessa sosiaaliturva on yhtäläinen kaikille maassa asuville, ja tästä on pidettävä kiinni.

Perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka on johtanut tilanteeseen, jossa sotaa käyviä maita luokitellaan turvallisiksi maiksi ja turvapaikkoja on hylätty, lapsia ja perheitä, ihmisiä on pakkopalautettu sodan jalkoihin. Sisäministeri Paula Risikko, teidän ja puolueenne, Kokoomuksen, harjoittamaanne maahanmuuttopolitiikkaan on kiireellisesti saatava muutos. Väliaikaisten oleskelulupien myöntäminen kielteisen turvapaikan saanneille on jälleen otettava käyttöön. Suomen kuntien ja kaupukien pitää alkaa työllistää erilaisissa palveluissa nyt työttöminä olevia niin suomalaisia kuin maahanmuuttajia. Vain työ luo turvaa riippumatta uskonnosta ja ihonväristä niin työläiselle kuin koko yhteiskunnalle.

Me suomalaiset kommunistit tunnemme ja kannamme vastuumme ja esitämme solidaarisuutemme maailman kaikille hädänalaisille. Ymmärrämme eriarvoistumisen syyt ja näemme länsimaalaisina osuutemme kansainvälisten ongelmien syntymisessä. Vaadimme vastuuseen niin oman maamme valtaapitävät kuin maailmaa johtavat ja ohjaavat rikkaat suurkapitalistit. He ajavat rikkaimman yhden prosentin itsekkäitä taloudellisia etuja ja kantavat huolta etupiireistään.

Suomen elinkustannukset ovat korkeat ja palkkataso liian alhainen. Vaadimme jokaiselle Suomessa töitä tekevälle samasta työstä saman palkan ja sosiaaliturvan. Ei ole kenenkään työntekijän etu, että työnantajille on tarjolla erihintaisia työntekijöitä. Riittävän perusturvan takaaminen jokaiselle maassa asuvalle ehkäisee osaltaan työelämän ehtojen ja palkkatason polkemista. Muun muassa ammattiyhdistys- ja asukastoiminnassa on kohdattava maahanmuuttajat yhdenvertaisina ja toimittava yhdessä heidän kanssaan. SKP puolustaa kattavaa perusturvaa, kunnollista minimipalkkaa ja yleissitovia työehtosopimuksia. Tässä taistelussa on tilaa jokaiselle.

Hyvät toverit,

Nyt nostetaan korkealle punaliput!

Vappu on työläisten mielenosoitus!

Ja kuten kuultu. On syytä protestiin työllisyyspolitiikassa, on aihetta vastalauseelle turvallisuuspolitiikassa, on paikka eriävälle mielipiteelle maahanmuuttopolitiikassa.

Ja kuten on luettu, nähty ja kuultu Keskustan kyykyttämisen koreista ja sen sellaisista kapitalistisista kakkaroista. Kyllä se tiedetään, että miljonäärillä on miljonäärin tavoitteet joista yhteishyvä ja kansa loistavat poissaolollaan. Luuleeko joku että nämä porvarit joskus lopettaisivat julkisen ja yhteisen leikkaamisen? Nämä perkeleet ovat armottomia ja ajavat kaiken kilpailuttamisen ja kaupallistamisen talouspolitiikallaan ihmiset köyhyyteen, kaduille ja ulos koko yhteiskunnasta. Yksityistävät sosiaali ja terveyspalvelut! Nämä pankki ja bisnesmiehet ja niiden poliittiset juoksupojat haluavat strategioillaan   nuoret miehet juoksemaan entistä kovempaa erilaisissa sotalinjoissa.  

Näyttäkää näkymättömänä,

jättäkää kutsumatta keskusteluun,

pilkatkaa pieniksi,

viekää valtuustopaikat,

nimitelkää ääriliikkeeksi,

mustamaalatkaa kannattamaan diktatuureja,

syyttäkää kaikesta harmaasta,

painakaa telotukset juhlarahoihin!

Vaan ylös nousee punalippu!

Me emme suostu,

emme alistu,

emmekä me koskaan sopeudu siihen kaikkeen vääryyteen jota kapitalismi saa aikaan;

emme siedä köyhyyttä, työttömyyttä, syrjintää – emme salli sotia

Kapitalismi oksettaa!

On luokkataistelun aika

Hyvää taistelevaa vappua!

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista