Home >> Artikkelit >> Porvarihallituksen joululahja Suomen työttömille: työttömyysturvan aktiivimalli

Porvarihallituksen joululahja Suomen työttömille: työttömyysturvan aktiivimalli

21.12.2017 - 10:30
(updated: 28.12.2017 - 18:19)
  • aktiivimalli työttömyys karenssi
Työttömiä kuritetaan karenssilla / kuva Epäluottamusmies-sarjakuva, Outi Mentula

Eduskunta hyväksyi 18.12. työttömyysturvalain muutoksen, ns. työttömyysturvan aktiivimallin, äänin 103-90. Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Jatkossa työnhakijan on täytettävä aktiivisuusedellytys, että hän voi saada täyttä päivärahaa. Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, työttömyysturvaa leikataan seuraavan kolmen kuukauden ajan 4,65%. Sitten alkaa uusi tarkastelujakso, uusi löysässä hirressä roikkumisen aika työttömille.

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos henkilö on työssä jakson aikana yhteensä18 tuntia, tai jos hän ansaitsee yritystoiminnassa vähintään 241 euroa. Ehdon voi täyttää myös olemalla viisi päivää jossain työvoimaviranomaisten järjestämässä palvelussa tai toiminnassa. Vaihtoehdot sulkevat toisensa pois, eli aktiivisuusehtoa ei voi täyttää olemalla esim. töissä 8 tuntia ja työtoiminnassa 4 päivää.

Aktiivimalli saattaa työttömät eriarvoiseen asemaan, koska eri alueilla on suuria vaihteluita sen suhteen, pystyykö työtön työllistymään esimerkiksi lyhytaikaisiin työsuhteisiin tai onko tarjolla työvoimaviranomaisten järjestämiä palveluita.

Aktiivimalli saattaa työttömät eriarvoiseen asemaan

Työttömiä oli Tilastokeskuksen virallisten tietojen mukaan vuoden 2017 lokakuussa 197 000. Todellisuudessa työttömyysluvut ovat vielä suuremmat. Avoimia työpaikkoja oli samaan aikaan n. 34 000. Töitä ei siis edelleenkään riitä kaikille työnhakijoille, eikä myöskään työvoimaviranomaisten järjestämiä palveluja, joiden avulla työtön voisi osoittaa aktiivisuutensa. Tällä tavoin uusi malli leikkaa työttömyysturvaa, vaikka hallitus toisin väittääkin. Kiky-sopimuksessa hallitus sitoutui olemaan leikkaamatta työttömyysturvasta enempää, joten aktiivimalli on selvästi vain tämän lupauksen kiertämistä.

Kun työttömyysturva ei riitä elämiseen, haetaan perustoimeentulotukea. Tässä tulee työttömälle seuraava ongelma: toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa 20%, mikäli työttömän katsotaan kieltäytyneen työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Jos työtön ei ole saanut töitä tai päässyt työvoimakurssille tai vastaavaan toimenpiteeseen aktiivisuuden tarkastelujakson aikana, hänen voidaan katsoa aiheuttaneen oman työttömyytensä. Näin toimeentulotukikin pienenee.

Työttömien kurittaminen ei ollut tarpeeksi edes aktiivimallin muodossa, kun 20.12. eduskunta päätti lisäksi lopettaa leipäjonoille maksettavat avustukset. Ehkä pääministeri Juha Sipilä saa paremman joulurauhan, kun leipäjonot ovat mielen lisäksi poissa silmistä?

Oikeiston ideologista heikennyspolitiikkaa koko työväenluokkaa kohtaan

Aktiivimallissa on kyse samasta ideologiasta, jolla työnantajapiirit pyrkivät heikentämään työntekijöiden asemaa työehtosopimusjärjestelmän purkamisella, työaikaa pidentämällä ja palkkoja laskemalla. Oikeiston ja vihreiden keskuudesta on noussut yhä enemmän esille väite, että halpatyömarkkinoiden synty on väistämätöntä ja myös edullista maan taloudelle. Näkemyksen mukaan on vanhanaikaista pyrkiä siihen, että työstä saatavalla palkalla pitää tulla toimeen. Liian pientä palkkaa paikattaisiin sitten toimeentulotuella tai perustulolla, eli valtio maksaisi osan palkasta työnantajan puolesta, tai niin, että työntekijä raataisi parissa kolmessa työpaikassa, Saksan mallin mukaan.

Työn hinta ja arvostus alenee. Työttömien turvaverkot puretaan, työnhakijat pakotetaan halpatyöhön ja ilmaiseen työhön, että selviäisivät edes jotenkin hengissä. Työttömien aseman vaikeuttamisen viimeisin vaihe, aktiivimalli, on johtamassa siihen, että työttömistä muodostuu suoranainen kurjalisto, aivan kuten oli sata vuotta sitten.

Kommunistien mielestä aktiivimalli on peruttava, ettei tällaista kurjistumista pääsisi tapahtumaan. Kaikkia perusturvan muotoja on korotettava ja työtä jaettava yleistä työaikaa lyhentämällä. Kiky-sopimus on purettava, sillä se polkee työntekijöiden oikeuksia ja heikentää etuja.

Allekirjoita kansalaisaloite

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista