Home >> Artikkelit >> Poliittinen koti uusille 

Poliittinen koti uusille 

08.06.2022 - 09:45
(updated: 11.06.2022 - 17:34)
  • JP (Juha-Pekka) Väisänen on Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja

Juttu päivitetty 11.6. klo 7.45 keskuskomitean poliittisella selostuksella (lopussa), 11.6. klo 17.34 videolinkillä puheeseen.

Suomen kommunistisen puolueen edustajakokous järjestetään 11.-12.6. Karhulan Keskustalolla. Puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen ei hae jatkokautta. Kokous valitsee SKP:lle uuden puheenjohtajan ja keskuskomitean jäsenet. Kokous päättää mm puolueohjelman päivittämisestä ja rauhan, ympäristön ja järjestöllisen toiminnan asiakirjoista.  

Puheessaan keskuskomitean selonteoksi edustajakokoukselle Väisänen kertoo kritisoivansa parlamentaarista vasemmistoa luokattomaksi. 

- Porukat ovat kyllästyneet valheisiin ja politiikkaan, joka yrittää maalata mustan valkeaksi. Ihmiset etsivät nyt uutta poliittista kotia. Työllisyystoimista leikkaaminen ei edistä työläisen hyvinvointia. Luonnonsuojelua ei ole ydinvoiman selittäminen vihreäksi. Rauhan rakentamista ei ole hyökkäyshävittäjien tilaaminen tai ajatus sotilasliitto Naton jäsenyydestä. 

Näin kuitenkin kuuluu joka tuutista. Näin parlamentaarinen vasemmisto, keskusta, vihreät ja oikeisto väittää ja mitäpä muuta se voikaan kuin selitellä luokatonta politiikkaansa parhain päin, sanoo Väisänen kriittisenä. 

Väisäsen puheen voi katsoa videolta ja lukea tämän jutun lopussa olevista linkeistä  lauantaina 11.6. 

 

Puhe / video

11.6.2022 SKP:n keskuskomitean poliittinen selostus edustajakokoukselle / JP (Juha-Pekka) Väisänen

Työllisyystoimista leikkaaminen ei edistä työläisen hyvinvointia. Luonnonsuojelua ei ole ydinvoiman selittäminen vihreäksi. Rauhan rakentamista ei ole hyökkäyshävittäjien tilaaminen tai ajatus sotilasliitto Naton jäsenyydestä. 

Näin kuitenkin kuuluu joka tuutista. Näin parlamentaarinen vasemmisto, keskusta, vihreät ja oikeisto väittää ja mitäpä muuta se voikaan kuin selitellä luokatonta politiikkaansa parhain päin. 

Olen tullut politiikkaan taiteen, kulttuurin ja aktivismin kentältä. Taiteessa on ollut perinteenä opiskella eri väriteorioita. Albers ja Goethe ovat tulleet tutuimmiksi. Havaintoa on tarvittu ymmärtämään näitä teorioita ja tahtoa ottaa ne käyttöön omassa työssä.  

Aktivistina tein kerran rasisminvastaiselle viikolle performanssin nimeltä “Ihmisten välinen väriteoria”. Siinä tuotiin esille joukkovoima ja ihmisiä yhdistävät energiat. Uusnatsit eivät pitäneet rasisminvastaisesta viikosta eikä meidän performanssista. Heiluttivat hakaristilippua torin toisella laidalla.  

Olin pääsiäisen tieoilla kansainvälisessä fasisminvastaisessa tilaisuudessa Venezuelassa. Venezuelan kulttuuriministeri Ernesto Villegasin mukaan fasismi elää kulttuurissa. Fasimsi elää, jos annamme sille elintilaa. Caracasin tapahtuma korosti vasemmiston merkitystä fasismin ja rasismin vastaisessa taistelussa. Omalla medialla on keskeinen merkitys miten vaikuttavaa poliittisesta työstämme syntyy. Hienoa, että edustajakokous ymmärtää oman median, Tiedonantajan merkityksen. Tiedonantaja on kommunistinen lehti – aina työväen puolella. Tuki tiedonantajalle on isku fasismille! 

 

Järjestöllinen tila    

Toverit, 

SKP teki poliittista historiaa ja mahdottomasta mahdollista keräämällä korona-aikaan kannattajakortit. Toimintamme kertoo onnistuneesta ja näkyvästä yhdessä tehdystä kampanjasta. Palasimme takaisin porvarilliseen puoluerekisteriin ja saimme luvan osallistua vaaleihin.  

Vaaleissa mitataan järjestöllisen työ vaikuttavuutta. Nyt loppuvalla edustajakokous kaudella SKP osallistui neljiin vaaleihin; 14.4.2019 eduskuntavaalit, 26.5.2019 EU-vaalit, 13.6.2021 kuntavaalit ja 23.1.2022 aluevaalit.  

Vaaleihin osallistuminen kertoo puolueesta, joka pyrkii radikaalin ja kumouksellisen toiminnan lisäksi vahvistamaan kansalaisyhteiskuntaa sekä etsimään vaikutuskanavaa myös porvarillisen vaalisysteemin kautta.   

 SKP:n politiikkakäsitys perustuu luokkatietoiseen, mukaan kutsuvaan ja tasa-arvoiseen, yhdessä muiden kapitalismin vastaisten ja edistyksellisten voimien kanssa tapahtuvaan vaikuttamistyöhön.  

Tavoitteemme on erilaisten paikallisten ja kansainvälisten muutosvoimien kanssa rakentaa uutta 2000-luvun sosialismia. Haluamme muuttaa nykyinen ihmistä, luontoa ja elämiä riistävä systeemi ja mahdollistaa ihmisten itsensä määrittämä nykyistä juuriaan myöten parempi kommunistinen yhteiskunta.  

Käytännössä tämä vaatii sekä kurinalaista omaa puolueen jäsenjärjestötyötä ja organisaatiota, että myös sosiaalisesti viisasta ja osaavaa toimintaa erilaisten ihmisten, kansalaisjärjestöjen ja joukkoliikkeiden parissa. 

Olemme järjestöllisesti kiinnostavassa tilanteessa. Puolueessa on paljon poliittista viisautta. Vanhempi väki osaa marxinsa. SKP:n Eläkepoliittinen ryhmä teki paljon työtä ja valmisti eläkepoliittisen ohjelman syksyllä 2021. Kommunistinuoret toimii itsenäisesti ja magneetin tavoin kutsuu uusia tekijöitä poliittiseen vaikuttamistyöhön.  Se radikaali tarina, joka tästä päivästä ja tulevaisuudesta kerrotaan kutsuu mukaan SKP:n toimintaan nuoria ja pitää konkaritkin mukana.  

Yhdessä vanhat viisaat ja uudet nuoret voivat uskottavasti näyttää, että toisenlainen maailma on mahdollista. Kaikesta ei käydä kauppaa jonkun hallituspaikan tai ministerinpaikan takia. On olemassa radikaali ihmisen näköinen porukka, kommunistinen -  yhdessä tekemisen puolue. 

Olemme keskuskomitean kokouksissa ja kaikissa tapaamisissamme pyrkineet ajankohtaisen poliittisen tilanteen analyysissa saamaan ääneen aina sen viisauden ja tiedon, mitä kansalaisyhteiskunnan erilaisissa järjestöissä ja joukkoliikkeissä ajatellaan ja mitä tapahtuu. Tässä olemme onnistuneet niin hyvin kuin yksittäiset toverit ovat onnistuneet osallistumaan erilaisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Luonnollisesti. Lisäksi olemme kutsuneet kansalaisjärjestöjen ja joukkoliikkeiden edustajia avaamaan keskustelua. Kansainvälisiä puheenvuorojakin on kuultu ja tulkeille on ollut työtä. 

Ideaa jonka mukaan puolue osaa sen minkä sinä osaat on haastanut kaikki keskuskomitean jäsenet jakamaan omaa erityisosaamistaan puoluetyöksi. Edustajakokouskauden aluksi kysyimme keskuskomitean tovereilta sekä omasta osaamisesta ja poliittisesta kiinnostuksesta. Tältä pohjalta  toverit järjestäytyivät kollektiiviseen poliittiseen työhön. Kukin oman tahtonsa ja aikataulunsa mukaan. SKP:n lähiaikojen aloitteet rauhasta, ympäristöstä, 1200 perusturvasta ja kuuden tunnin työpäivästä vahvistuivat kuluneella edustajakokouskaudella, mutta muitakin toimintaryhmiä syntyi. Keskuskomitean tovereilta kysyttiin myös mihin he kokivat tarvitsevansa koulutusta. DSL on järjestänyt koulutusta. 

Keskuskomitean jäsenten työ puolueen lähiaikojen aloitteiden parissa olisi voinut tavoittaa tehokkaammin ja paremmin piirijärjestöjä. Ryhmien työ olisi voinut toimia matalan kynnyksen toimintapaikkana tai eräänlaisena toimintaan mukaan kutsuvana ponnahduslautana uusille puolueeseen liittyneille jäsenille. .  

SKP:n aloitteet on edustajakokouskauden aikana tuotu näkyväksi puolueen kotisivuille, missä poliittista kotia etsivä voi löytää puolueen toimintaa ja yhteystietoja sekä tekijöihin että seuraaviin tapahtumiin. Aloitteita voi seurata myös sosiaalisessa mediassa FaceBookissa ja Instagramissa. 

Oma huomioni on, että olemme erittäin kiinnostuneita ajankohtaisesta politiikasta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä sekä sen muuttamisesta. Osallistumme mielellämme keskusteluun ja olemme hyviä kritisoimaan itseämme ja vallitsevia olosuhteista – porvaripolitiikkaa.  

Meidän tulee ponnistella entistä kovemmin osataksemme paremmin organisoida ja sihteeröidä vaikuttamistyöhön osallistumista.  Meillä on paljon puhujia, viisaita ja kriitikoita mutta vähän puhujalavojen rakentajia, sihteereitä ja järkkäreitä.  

Tekijöitä, joka tehtävään ja paikkaa politiikassa on edelleen haettava. Kaikille on paikkansa SKP:n kaltaisessa marxilaisessa puolueessa, jossa ei pelkästään ymmärretä, analysoida ja selitetä maailmaa mutta myös pyritään muuttamaan sitä. 

Hienoa, että edustajakokoukselle on valmistettu järjestöllisen työn asiakirja. Se ei saa siirtyä kokouksen jälkeen kirjahyllyyn. Toivon, että siitä tulee työvälinen parempaan järjestölliseen vaikuttamistyöhön. 

Järjestöllinen työ ja paikan ottaminen politiikassa vaatii myös hyvää ja osaavaa talouden suunnittelua. Keskeinen työvälineemme Tiedonantaja tarvitsee vahvistusta talouteensa ja toimituskunta vahvistusta hyvälle työlleen. Porvarimedialle sopisi mainiosti että suomalaiselta mediakentältä katoaisi viimeinen marxilainen. Tämä ei meille ole vaihtoehto.  

Vaaleissa mitataan järjestöllistä työtä 

Tarkasteltavalla kaudella SKP osallistui neljiin vaaleihin. 

Eduskuntavaalit 14.4.2019 

Meille kommunisteille eduskuntavaalit olivat raju tappio. Vaalianalyysissa vaadittiin oman toiminnan uudelleenarviota.     

Vaaleja värittivät vanhuspalvelujen skandaalit. Näimme miten käy, kun sosiaaliset perusoikeudet alistetaan pääoman voitontavoittelulle. Ilmastonmuutos puolestaan osoittaa, että kyse on koko tuotantotapaa koskevien muutosten tarpeesta–ja niillä on kiire. Kapitalismin mielettömyyttä kuvaa se, että samaan aikaan asevarusteluun haaskataan satoja, jopa tuhansia miljardeja, joilla voitaisiin poistaa maailmasta pahin köyhyys, taata kaikille riittävä ravinto ja ratkoa monet ympäristöongelmat.   

SKP:n viesti vaaleissa oli että näitä ongelmia ei ratkaista markkinoilla eikä vain hallitusten kabineteissa. Yksittäisetkin uudistukset kietoutuvat kysymyksiin politiikan suunnasta ja valtarakenteista. Siksi tarvitaan puolue – SKP, joka ei suostu tekemään politiikkaa pankkiirien, pörssiherrojen, eurokomissaarien ja valtiovarainministeriön päälliköiden asettamissa vinoissa ja epäoikeudenmukaisissa raameissa. Ajattelemme, että tarvitaan SKP tuomaan politiikkaan luokkanäkökulma ja visio toisenlaisesta järjestelmästä, 2000-luvun sosialismista, jossa ihmistä ja luontoa ei alisteta riistolle ja rahavallalle .Koko työväenliikkeen haasteena on, miten murtaa alistumisen mielialat ja kasvattaa luottamustajoukkotoiminnan mahdollisuuksiin. Politiikkamme ydinviesti ei kanavoitunut vaalituloksessa merkittäväksi äänisaaliiksi. 

EU vaalit 26.5.2019 

Me Kommunistit lähdimme vaaleissa vaatimaan koko Euroopan kääntymistä vasemmalle – uusliberalismia, Euroopan unionin sopimuksia, suuryhtiöiden valtaa ja kapitalismia vastaan.  

Tavoite on välttämätöntä yhä eriarvoisemman, vaarallisemman ja tuhoisamman kehityksen suunnan muuttamiseksi. Vaalien aikaan ja vielä tänäänkin EU:n suunta on kokonaan toinen: suuren rahan hallitsemat markkinat ja kapitalismi, joka toimii harvojen hyväksi ja ilman yritysten yhteiskuntavastuuta. 

SKP erottui  muista EU-vaaleihin osallistuneista puolueista siinä, että me toimme  Euroopan unionin parlamentin vaaleihin EU:n vastaisen ja toisenlaista Eurooppaa rakentavan, työväenluokan ja vähävaraisten etuja puolustavan vaihtoehdon. Tavoitteemme on irtaantua EU:sta, sen kapitalistisista rakenteista ja torjua ajatus entistä suljetummasta Suomesta ja taistella suomalaista kansallismielisyyttä vastaan. 

Kuntavaalit 13.6.2021 

Koronakevät teki vaalit vaikeiksi. SKP toimitti yhteensä 76 ehdokkaan tiedot vaalilautakunnille 22 eri kunnassa. Lisäksi Helsingissä ja Lahdessa puolueen jäseniä on mukana Asukkaiden Helsinki ja Asukkaiden Lahti –yhteislistoilla yhdessä sitoutumattomien aktivistien kanssa.   

Äänestysprosentti vaaleissa oli 55,1, mikä oli matalin vuoden 1945 kunnallisvaalien jälkeen. Selvästi yli puolet äänestäneistä (60,0 %) äänesti ennakkoon. 

Koronan takia vaaleja siirrettiin kesäkuulle ja kampanjointi oli paljolti pakotettu sosiaaliseen mediaan. Näissäkin vaaleissa rahalla sai näkyvyyttä. Tuttu näkymättömyys peitti kaikki eduskunnan ulkopuoliset puolueet ja ehdokkaat, joilla ei ollut varakkaita tukijoukkoja.  

SKP:n tavoitteena näissä kuntavaaleissa oli kasvattaa valtuutettujen määrää. Tässä tavoitteessa epäonnistuttiin täydellisesti.  

SKP oli kuntavaalien ainoa uusliberalismin ja kapitalistisen systeemin kumoamista ajava rekisteröity poliittinen puolue. SKP:n vaalitunnus Hävittäjämiljardit kuntapalveluihin poikkesi muiden puolueiden yleispoliittisista tavoitteista konkreettisuudellaan. Vaalitunnus sai aikaan keskustelua mutta myös kritiikkiä siitä, ettei kunnissa päätetä valtion puolustusmenoista.  

Vaalien voittajiksi selviytyivät oikeisto ja perussuomalaisten maahanmuuttovastainen politiikka. Näille molemmille riitti kannatusta siitä huolimatta, että ne eivät esittäneet mitään uusia ratkaisuja tai edes ottaneet kantaa kuntalaisten elämän keskeisiin ongelmiin.   

Vasemmistoliitto ja SDP menettivät etenkin maaseudulla ja suurten kaupunkien ulkopuolella kannatustaan huolestuttavasti. Tämä ei helpota edistyksellisen politiikan ajamista näissä kunnissa. 

Meidän politiikkakäsitys on osallistava ja leniniläisiä puhujalavoja rakentava. Me menemme sinne missä ihmiset toimivat ja annamme kommunistien osaamisen ja aktiivisuuden paikallisen taistelun käyttöön. Eräille konservatiiveille tämä näyttäytyy milloin kommunistiselta peitetoiminnalta tai bulvaanien salajuonilta. Meille yhteistyö kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on politiikkaamme perusta 

Eduskuntapuolueet ohittavat politiikan teossa kansalaisyhteiskunnan merkityksen. Lainsäätämisessä tai kuntapäätöksissä kuullaan muodollisesti asukkaita ja kuntalaisaloitteita toki voivat kaikki jättää. Todellinen vallan keskittyminen poliittiselle eliitille näkyy siinä, miten nihkeästi on eri puolilla maata suhtauduttu SKP:n aloitteisiin mm kaupunginosavaltuustoista ja siihen, että asukkaat voisiva oikeasti päättää heitä itseään koskevista asioista ja konkreettisesti rahasta ja budjetista.   

Koronakaranteeni sulki, mutta myös avasi osallistumisen paikkoja. Puolueen aloitteet rauhasta, kuuden tunnin työpäivästä, 1200 perusturvasta ja ympäristöstä näkyivät valtakunnallisessa vaalityössä. Aloitteita edistävät puolueryhmät valmistelivat seitsemän vaalitilaisuutta zoomiin.   
 
Koronatilanteesta huolimatta SKP:n ehdokkaat ottivat uusia paikkoja politikassa kuten aloiteryhmien Zoom-tilaisuuksissa. Kuntavaalit ja sosiaalisen median käyttöönotto veivät meidän tekemistä eteenpäin.  Esimerkiksi ympäristöryhmä järjesti näkyvää keskustelua Maailma kylässä festivaalilla ja maailman ympäristöpäivänä. Samoin yhteistyötä tehtiin kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden, rauhan- ja ympäristöjärjestöjen kuten Suomen luonnonsuojeluliitto ja Taiteilijat rauhan puolesta kanssa 

Aluevaalit 23.1.2022 

SKP jätti aluevaaleissa 52 ehdokkaan ehdokaslistat yhteensä 14 hyvinvointialueella kautta maan. Ehdokashankinta oli vaikeaa.  

SKP:n aluevaalitulos oli suurimalla osalla alueista, joille ehdokkaita saatiin asetettua, heikosti positiivinen. 9 alueella 13 kannatus kasvoi hieman kuntavaaleihin ja jopa eduskuntavaaleihin nähden. Käytännössä tällä tuloksella ja yksin tekemällä ei kuitenkaan saada aikaan minkäänlaista poliittista muutosta.  

Paikallisesti mukaan mahtui myös positiivisia yllätyksiä. Valkeakoskella Reijo Heinosen vetämänä alueellinen kannatus nousi 1,1 prosenttiin, Kotkassa Liisa Taskinen keräsi ensikertalaisena ja ainoana ehdokkaana 0,8 prosentin kannatuksen ja Lapissa SKP onnistui kokonaisuudessaan nostamaan ääniosuuttaan sekä kunta että eduskuntavaaleihin nähden.    

SKP:lle vaaleissa oli ennen kaikkea kysymys palvelujen rahoittamisesta ja siksi voi sanoa, että SKP kamppaili vaaleissa riittävästä rahoituksesta Sote-palveluihin. Tämän viestimme saimme myös hiukan nousemaan esiin julkisuudessa 

Aluevaalien tulos on huolestuttava kaikille julkisia palveluja ja solidaarisuutta kannattaville. Kokoomuksen saama vaalivoitto rohkaisee sitä palvelujen yksityistämiseen ja laajemmin oikeistolaisen politiikan voimistamiseen. Toisaalta Keskustan, SDP:n ja Vasemmistoliiton menestys taas vahvisti hallituspuolueita ja Perussuomalaisten romahdus heikensi heidän ja Kokoomuksen vetämän yhteishallituksen mahdollisuuksia.  
 
Näkyvyyttä tarvitaan lisää. Pienpuolueille kyyti oli kylmää. Osa menetti huomattavastikin kannatustaan. Kristallipuolue onnistui hyötymään vaaliviikolla olleesta koronapassia vastustaneesta mielenosoituksesta ja Valta kuuluu kansalle puolestaan hyödynsi avointa rasismia, flirttaili rokotekriittisten kanssa ja haastoi onnistuneesti Perussuomalaisia.   

SKP:n on edelleen hyvin vaikea päästä murtautumaan julkisuuteen. Näkyvyys toisi lisää ääniä, mutta kysymys onkin miten julkisuuteen voidaan murtautua. Tämän kysymyksen ratkaiseminen on keskeinen haaste, jota on kehitettävä. Ehdokkaille on saatava paremmat valmiudet viestimiseen ja puolueen mediastrategiaa on pohdittava myös tulevassa edustajakokouksessa.   

Näissä vaaleissa suurin näkyvyys saavutettiin YLE:n Pienpuoluetentissä, jossa SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg hyödynsi SKP:n aluevaaliohjelmaa ja haastoi onnistuneesti sekä juontajaa että muita puolueita.   

Ehdokasasettelussa olisi pitänyt pystyä löytämään monipuolisempia ehdokkaita. Etenkin nuorten osuuden olisi tullut olla suurempi. Polttava kysymys tulevien vaalien osalta ja porvaripolitiikan vastaisessa työssä ja toiminnassa, on se, miten nuoret ottavat paikkansa. Vaalitulos haastaa kommunisteja oman luokkatietoisen paikan ottamiseen. Tietä sosialismiin voidaan avata paikallisella kamppailulla ja yhteistyöllä. 

Vaalijulisteen suhteen onnistuttiin tuomaan räväkkyyttä ja kantaaottavuutta, joka pantiin merkille myös puolueen ulkopuolella. Taiteilija Sira Moksin tyyli myös erotti SKP:n julisteen muista puolueista ja herätti kysymyksiä.   
 
Ensi vuoden eduskuntavaaleissa tulee olemaan ratkaisevan tärkeää se, miten onnistumme kanavoimaan sitä tyytymättömyyttä ja huolta, jota toimimattomat sote-palvelut herättävät ihmisissä alkuvuodesta 2023. Pääsihteeri Tiina Sandberg kysyi viisaasti heti aluevaalituloksen jälkeen  Minkä sosiaalialan tai terveydenhuollon toimijoiden kanssa voimme aloittaa yhteistyötä? Tämä kysymys on keskeinen sen suhteen, onnistuuko SKP nousemaan pelkän vaalipuolueena toimimisen yläpuolelle ja olemaan merkittävä osa kansalaisten kamppailua paremmista palveluista. Lisäksi on nostettava uudelleen kysymys soten rahoituksesta, sekä maakuntaverosta. 

 

Kansainvälinen luokkataistelu  

  

Covid-19   

Euroopan unionin huippukokouksessa kesällä 2020  jaettiin täysin ilman kansallista demokraattista keskustelua tai päätöksentekoa paljon rahaa.  Samalla jaettiin uudelleen myös valtaa. EU:n kesäkokous hyväksyi 750 miljardin euron elpymispaketin koronakriisin hoitamiseen. Päätettiin  390 miljardin avustuksista ja  360 miljardin lainoista.  Seitsemän seuraavan vuoden budjettikehykseksi sovittiin 1 074 miljardia.   

SKP on osallistunut maailman kommunistien ja työväenpuolueiden yhteiseen solidaarisuusrintamaan ja vaatinut esimerkiksi resursseja kehittyvien maiden covid-rokotuksille. 

Suomen kommunistinen puolue on allekirjoittanut maailman kommunistien kansainväliset yhteistyöaloitteet ja korostaa, että koronakriisi on paljastanut julkisen terveydenhuollon merkityksen. SKP:n poliittinen toimikunta korostaa nykyisen politiikan suunnan muuttamisen tärkeyttä niin, että ihmisten terveydellä ei pidä tehdä bisnestä. SKP:n mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut tulee yksityistämisen sijaan pääsääntöisesti tuottaa kunnallisina lähipalveluina.   

Kiinan kommunistisen puolueen aloitteesta koordinoidaan maailman poliittisten puolueiden dialogiverkostoa. 230 poliittista puoluetta on allekirjoittanut yhteisen julkisen kirjeen koronaviruksen vastaisista toimista.   

Avoimessa kirjeessä kannustetaan eri maita vahvistamaan koronavirukseen liittyvien kokemusten jakamista ja lääketieteellistä yhteistyötä, mukaan lukien tutkimustyö ja lääkkeiden ja rokotteiden kehittämistyö. Kirjeessä vaaditaan myös materiaalisen, teknisen ja muun tuen tarjoamista kehittyville maille ja apua tarvitseville maille.   

Kirjeessä todetaan, että maailman eri maiden poliittiset puolueet ovat sitoutuneet ylläpitämään tiivistä yhteydenpitoa pandemian puhkeamisen epätavallisissa olosuhteissa. Maailmanlaajuisen pandemian torjunnassa tarvitaan lisää poliittista voimaa, ohjausta sekä tehokkaampia toimia. 

Kreikan kommunistisen puoleen aloitteesta Maailman kommunististen ja työväenpuolueiden verkosto laati yhteisen aloitteen ihmisten terveyden ja oikeuksien suojelemiseksi.   

Kommunistiset ja työväenpuolueet ottavat julkilausumassa yhteisvastuuta koronakriisin ratkaisemisessa. Julkilausuman allekirjoittaneet puolueet kertovat olevansa läsnä taistelun eturintamassa ja ryhtyvänsä välittömästi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin terveyden suojelemiseksi ja työväenluokan ja ihmisten oikeuksien turvaamiseksi kaikkialla.  

Kommunistiset ja työväenpuolueet vaativat, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan välittömästi epidemian torjumiseksi.  On välittömästi vahvistettava perusterveydenhoitojärjestelmiä valtioiden rahoituksella ja palkkaamalla riittävästi terveydenhoito- ja hoitotyöntekijöitä.   Valtioiden on järjestettävä kaikki tarvittavat suojavälineet (maskit, käsineet, antiseptiset aineet jne.) maksutta kaikille kansalaisille. Työläisten tulot ja oikeudet on turvattava.  On estettävä koronaviruksen varjolla tarpeeton kansalaisten demokraattisten oikeuksien rajoittaminen ja lopetettava kaikki taloudelliseen syrjäytymiseen johtavat pakotteet ja toimenpiteet.    

Kommunistien julkilausumalla vahvistetaan imperialististen interventioiden ja NATO:n  sotaharjoituksien vastaista työtä ja toimintaa, sekä vaaditaan, että julkiset resurssit ohjataan uudelleen militaristisista hankkeista kansojen tarpeita tukemiseen, kuten kansanterveyden  ja sosiaaliturvajärjestelmien rahoittamiseen. 

 

6 tunnin työpäivä   

AY-ryhmän aktiivit nostivat esille puolueen yhden keskeisimmän aloitteen eli kuuden tunnin työpäivän. Yhdessä Euroopan vasemmiston kanssa ay-ryhmä järjesti Lyhyempi työaika Helsinki seminaari etäyhteyksillä Zoomilla 6.-7. helmikuuta 2021.   

Seminaari tarkoitti käytännössä keskusteluja, aloitteita sekä visioita käytännön taistelusta lyhyemmän työajan puolesta. Olen samaa mieltä seminaaria aktiivisesti järjestäneen Jiri Mäntysalon kanssa. Mäntysalon mukaan työajan lyhentäminen ei korjaa kerralla kaikkea, mutta se on valtava edistys sellaisen työelämän puolesta, jossa työläiset voivat omistavan luokan voittojen kartuttamisen sijaan itse päättää asioistaan ja toimia solidaarisesti. Yksi merkittävä asia on työläisten mahdollisuus maailman muuttamiseen. Tämä tarkoittaa vapaa-ajan merkityksen korostumista. Vapaa-ajalla ei vain palauduta työstä mutta myös kehitetään omaa osaamista ja ollaan aktiivisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita – muutetaan maailmaa ja ollaan marxilaisia. Ay-ryhmä voisi tästä näkökulmasta tiivistää yhteistyötä mm kulttuuriverkostojen ja vapaa-ajan palvelupolitiikasta kiinnostuneiden kanssa. Molemmilla verkostoilla on saman suuntaiset tavoitteet parempi työaika ja vapaa-ajan palvelut. 

 

Kriisit  ja haasteet 

SKP:ssä on sekä iäkkäitä marxinsa lukeneita että vasta puolueeseen liittyneitä nuoria, jotka janoavat poliittista historian analyysia ja vaativat konkreettisia toimia päivän ongelmiin. Molemmat; nuoret ja seniorit mahtuvat hyvin samoihin tilaisuuksiin ja toimintasuunnitelmiin. Viisasta on ottaa molempien omat haasteet huomioon kun suunnitellaan tulevaisuuden radikaalia vasemmistolaista toimintaa. 

 SKP:n yksi suurin haaste on tulla julkiseen tietoisuuteen tavoitteidemme kautta. En tarkoita tällä vain sosialismia ja kommunismia, en laaja-alaista yhteistyötä muiden muutosta haluavien kanssa, kansalaisyhteiskunnan  eri toimijoiden yhteistyötä. En tarkoita tällä vain puolueen kollektiivista toimintakulttuuria. En kansainvälistä luokkataistelua. En solidaarisuutta. Yksi suurin haaste meillä on jokaisen toverin omassa toiminnassa ja jokaisen toverin omalaisen tekemisen ymmärtämisessä. Puolue osaa sen mitä sinä osaat. Yksi suurin haasteemme on ottaa paikkaa politiikassa. Ja politiikalla tarkoitan jotain sellaista jota emme vielä porvarillisessa Suomessa ole nähneet. Tavoitteemme on suuri. Tavoitteemme on inklusiivinen, mukaan kutsuva ja osallistava. Tavoitteemme on rohkea ja luova. Emme voisi toivoa itsellemme parempaa tavoitetta. Työ ja toiminta Suomen kommunistisessa puolueessa on parasta mahdollista tavoitteellista ja toisenlaista maailmaa, rauhaa ja tulevaisuutta rakentavaa. 

Juuri nyt kriisien, ilmasto ja ympäristökriisin, työllisyyskriisin  ja sotien keskellä tarvitsemme päätöksiä jotka lopettavat tulipalon planeetalla, pitävät ihmiset kiinni työssä ja leivässä,  Suomen turvassa ja rauhan tiellä. Mustaa ei voi maalata valkeaksi- sotaa rauhaksi eikä Natoa rauhanjärjestöksi. Maailman kriisit ja sodat tarvitsevat nyt maita jotka eivät asetu konfliktien osapuoliksi. Suomen pitää tavoitella rauhanrakentajan ja konfliktien ratkaisijan paikkaa maailman globaalissa yhteisössä 

Venäjän aloittama sota Ukrainassa   

Kokoomus ja muut oikeistovoimat ovat pitkään yrittäneet saada Suomen Naton jäseneksi, ja koska Nato haluaa Suomen armeijan käyttöönsä. Kun päätös uusien hävittäjien hankinnasta oli saatu joulukuussa tehtyä, tiedotusvälineissä alkoi välittömästi valtaisa kampanja Natoon liittymisen puolesta. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Nato-kampanja kiivastui vielä entisestään. 

Me kommunistit emme hyväksy Venäjän hyökkäystä, mutta olemme samalla jyrkästi Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan. Naton jäsenenä Suomi menettäisi oman päätösvaltansa ja joutuisi osaksi suurvaltojen välisiä konfliktitilanteita. Pahimmillaan Suomen alueella käytäisiin tuhoisaa hävityssotaa, kun Naton joukot pyrkivät Suomen kautta Pietariin ja Murmanskin alueelle ja Venäjä panisi tietenkin tiukasti vastaan. 

Edellisen sodan kokemuksista viisastuneena Suomi noudatti vuosikymmeniä hyväksi osoittautunutta puolueettomuuspolitiikkaa. Silloin kapitalistinen Suomi tuli ihan hyvin toimeen sosialistisen Neuvostoliiton kanssa. 

Vaikka emme hyväksykään Venäjän nykyisen hallinnon toimintaa, on naapurin kanssa nytkin osattava tulla toimeen. Ihmiset ovat ihmisiä keinotekoisten rajapyykkien toisellakin puolen. Toimeen tulemista varmasti hankaloittaisi liittyminen jäseneksi Venäjään vihamielisesti suhtautuvaan sotilasliittoon. 

 

Puoluetyö militarismia ja Natoa vastaan   

SKP:n rauhanryhmä on koko edustajakokouskauden järjestänyt toimintaa jonka tarkoituksena on ollut vahvistaa rauhanliikkeen tavoitteita. HX- hanke ja Natojäsenyys-hanke on työllistänyt rauhanryhmää. Rauhanryhmän kontolle ovat tulleet myös rasismin ja fasismin vastaiset hankkeet ja kulttuuripolitiikka. Marxilaisena toimintaympäristönä työ rauhanryhmässä on varmasti kasvamaan päin. Vapaa-aika, kulttuuri ja identiteettipolitiikka kiinnostaa ihmisiä entistä enemmän. Hyvä, että puolueella on tovereita valmiina yhteen keskeisimmistä poliittisista tavoitteistamme. 

 

Ympäristökriisi 

Suomen valtiontasolla ja kunnissa tarvitaan punaista ympäristönsuojelua, joukkoliikennettä ja ekologisesti kestävää kaupunkisuunnittelua. Edustajakokouskaudella kampanjoimme paljastaaksemme vihreää imperialismia eli yritysten viherpesua ja luontoa tuhoavia rakenteita. Ympäristöryhmän tarkoitus on vahvistaa suomalaista kansalaisjärjestötoimintaa. Ympäristöryhmä onkin kuluvalla edustajakokouskaudella tehnyt yhteistyötä keskeisten järjestöjen kuten esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa. Puolueen aktivistit ovat osallistuneet Elokapinnan toimintaan ja kirjoituksissa olemme tukeneet vaatimusta systeemin muutoksesta. 

Suomen luontoa ja koko maapallon elinkelpoisuutta uhkaa käynnissä oleva ekokatastrofi, jossa monikansalliset suuryritykset tahkoavat voittoa ympäristön, eläinten ja ihmisten kustannuksella. Konkreettisia esimerkkejä ovat Talvivaaran kaivoksen aiheuttamat ympäristötuhot ja paikallisten asukkaiden inhimilliset kärsimykset. 

 

Varapuheenjohtaja 

Edustajakokous uudistaa nyt puoluetta valitsemalla uuden keskuskomitean ja puoluejohdon. Hyvä, että innokkaita osallistujia ja vastuunkantajia on löytynyt.  

SKP:n keskuskomitea valitsi Kesäkokouksessaan 22.-23.8.2020 puolueelle toisen varapuheenjohtajan kotkalaisen lääkärin Liisa Taskisen rinnalle. Vaihtoehtoina olivat Porilainen, SKP:n Satakunnan piirijärjestön piirisihteeri ja poliittisen toimikunnan jäsen, puoluetta kovin sanoin kritisoiva ja tärkeitä kysymyksiä ääneen laukova Pekka Lundgren ja Tamperelainen lastenhoitaja, Mervi Grönfors, joka toimii ay-liikkeen kiireissä  ja haluaa viedä SKP:n luokkataisteluun kärkeen. Keskuskomitea valitsi Mervi Grönforsin SKP:n varapuheenjohtajaksi.   

Onnistumisia on tärkeä huomioida ja niistä on viisasta keskustella. Kehittyä ja opiskella voi paremmin, kun oivaltaa että osaa jo jotain. Puolueessa on paljon kriittistä keskustelua. Keskustelukulttuuri on muuttunut ja se on nyt mahdollista ilman korkeita kynnyksiä. Olemme saaneet valtakunnallista näkyvyyttä, kun osallistuimme vaaleihin. Koko ajan kiinnostavammaksi ja myös digimmäksi muuttuva Tiedonantaja tekee näkyväksi kommunistien ajattelun ja tekemisen.  

  

SKP:n toiminta ei ole pelkkää onnistumista. Meillä on myös meille ominaiset ongelmat ja ihan omat haasteet. Toimintakulttuurit eivät usein suvaitse toisiaan ja syntyy tilanteita, jossa kovimmin huutavat luulevat olevansa oikeutettuja johtamaan tekemistä. Talous estää palkkaamasta puoluetyöhön lisää työntekijöitä. Vapaaehtoistyöhön löytyy toivottua hitaammin väkeä.  

Väitän uudelle keskuskomitealle inspiraatioksi, että 

  

Aika haastaa tietämään lisää marxilaisesta ajattelusta. 

Uudet ihmiset etsivät poliittista kotia. 

SKP on tulevaisuuden puolue! 

 

 

 

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista