Home >> Artikkelit >> Peruspalvelut tehdään itse - kilpailutusta ei tarvita

Peruspalvelut tehdään itse - kilpailutusta ei tarvita

09.08.2017 - 10:00
  • SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen
SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen esittää, että peruspalvelut tulee tuottaa kuntien omana työnä.

Suomessa tuotannon ja yhteiskunnan kehityksen avainasemassa on edelleen palkkatyötä tekevä työväenluokka, joka ei omista tuotantovälineitä ja jolla ei ole itsenäistä asemaa työssään. Monessa kunnassa etenkin vesi-ja sähkölaitoksia on muutettu osakeyhtiöiksi ja hyvä, että ne ovat useimmiten kuntalaisten omistuksessa. Nykyisen kuntalain takia kunnallinen liikelaitos ei voi osallistua kaupungin kilpailutuksiin mikä voi johtaa palvelutuotannon pakkoyksityistämiseen.

- Valtion ja kuntien yrityksiä ja laitoksia tulee kehittää edelläkävijöiksi työllisyyden, demokratian ja ympäristösuojelun alalla. Näillä meidän kaikkien omistamilla yrityksillä on tärkeä osuus tuotantorakenteen ja alueellisen kehityksen monipuolistamisessa. Nämä bisnes-porvarit ovat onnistuneet kirjaamaan nykyiseen lakiin eräänlaisen yhteisyrittämisen vastaisen klausuulin. Kuntalakiakin on siksi muutettava niin, että kuntien liikelaitokset voisivat osallistua kilpailutuksiin ja niin ettei kuntien peruspalveluja lähtökohtaisesti edes kilpailuteta vaan työt tehdään kuntalaisten omana tuotantona. Lisäksi on huolehdittava siitä, että liikelaitokset ovat kuntalaisten todellisessa demokraattisessa ohjauksessa, sanoo SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen

Kuopion kaupungin omistama kuntatekniikan liikelaitos Mestar suunnittelee yritysmuodon muutosta liikelaitoksesta osakeyhtiöksi

- Me kuntalaiset voimme, ja meidän kuntalaisten on syytä jatkossakin omistaa itse omat osaamisemme, oma työmme ja itse tuottamamme palvelut. On viisasta pitää omana työnä kunnossa omat pihat ja omat liikenneväylät. Olisi kuntalaisen näkökulmasta sulaa hulluutta myydä yksityiselle pois oma vesi- tai oma sähkölaitos. Siitä miten peruspalveluista ja raaka-aineista ja jos tain niin perusasiasta kuten vesi ja sen myymisestä on maailmalla vain huonoja kokemuksia, sanoo Väisänen.

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista