Home >> Artikkelit >> Pengar till välbefinnande, inte till vapen!

Keywords:

Pengar till välbefinnande, inte till vapen!

03.03.2023 - 10:45
  • SKP eduskuntavaaliehdokkaat Emilia Heikkinen, Heikki Ekman ja Jiri Mäntysalo 2023
FKP kandidater Emilia Heikkinen från Helsinki och Heikki Ekman och Jiri Mäntysalo från Nyland.

Finlands Kommunistiska Parti (FKP) har nominerat 65 kandidater till det kommande riksdagsvalet 2023 som hålls söndagen den 2 april. Partiets kampanjslogan är Pengar till välbefinnande, inte till vapen!

FKP är det enda vänsterpartiet i detta val som motsätter sig Finlands medlemskap i Nato.

– De nuvarande riksdagspartierna tror i enighet att när vi köper och exporterar mer vapen, har vi vägen till säkerhet och fred. Men om man litar på militarismen, ska inga krig sluta. Vi kommunisterna vill främja fred, diplomati och kärnvapennedrustning. Vi är en del av fredsrörelsen och betraktar den nuvarande regeringens enorma vapenanskaffningar som ett misstag, säger Jiri Mäntysalo, FKP:s viceordförande och kandidat i Nylands valkrets.

Mäntysalo säger att samhället behöver stora förändringar i politikens riktning och i strukturer.

– Vi lever i en brytningspunkt och vi har en möjlighet till bättre politik. Vi måste gå från eviga och grymma nedskärningslistor till att stärka människors välbefinnande och jämlikhet, säkra en anständig försörjning, förkorta arbetstiden och skapa nya jobb. Stark antikapitalismen behövs nu i vår tid mer och mer.

Kommunisternas valmanifest ställer lösningar på de eskalerande levnadskostnaderna, krisen inom social- och hälsotjänster, förbättrade arbetsvillkor och tygling av miljökrisen.

– FKP är ett parti av värderingar, principer och aktion som försvarar de som lider av fattigdomen, höga levnadskostnaderna och bristen av tillräckliga offentliga tjänster. Vi ska arbeta för konkreta rättvisa lösningar och solidariskt samhället, säger Mäntysalo.

Dessutom kräver FKP i sitt valprogram att svenska språkets ställning som det andra inhemska språk och svenskspråkigas rättigheter måste skyddas. Svenskundervisningen ska hållas likvärdig på alla utbildningsnivåer i hela landet. Undervisningens innehåll och mångsidighet ska utvecklas nationellt och förbättras med eleverna och studerande vid läroanstalter.

FKP har utarbetat både valmanifestet och ett valprogrammet inför vårens riksdagsval.

Se alla kandidater här.

Läs FKP:s valmanifest på svenska här.

Kirjoittajan artikkelit

Svenska