Home >> Artikkelit >> Palvelut julkisina ja lähellä

Palvelut julkisina ja lähellä

31.05.2021 - 14:30
(updated: 31.05.2021 - 15:16)
  • Hoitaja vetää suojahanskat käteen.

Hyvinvointi kuuluu jokaiselle kunnassa asuvalle ja oleskelevalle. SKP:n mielestä juuri lähellä tuotetuilla palveluilla varmistetaan niiden saatavuus kaikille tasavertaisesti. Sote-uudistus on edelleen viemässä palvelut kauemmas niiden käyttäjistä ja vähentämässä kuntalaisten demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia. Tämä lisäisi alueellista eriarvoisuutta.

Palvelutuotantoa ei saa alistaa voitontavoittelulle. Ihmisten terveys tai lasten koulunkäynti ei saa olla yksityisille rahaa tuottava kone. On välttämätöntä kääntää nykyinen kehitys, jossa yhä useammat palvelut siirretään yksityisten järjestettäväksi. Tämä ei ole pelkästään taloudellisesti huono ratkaisu, vaan poistaa myös liikesalaisuuden takia mahdollisuuden saada tietoa siitä miten palvelut todella järjestetään. Myöskään palveluiden toimintaa ei tällöin pystytä valvomaan demokraattisesti valtuustoista ja lautakunnista käsin.

Monet julkiset palvelut tuottavat myös voittoa, eikä niiden myynnissä yksityisille ole silloin minkäänlaisia perusteita. Kuntien on pidettävä tuottavat toimialat omanaan, jolloin tuotto palautuu yhteiseen kassaan. Kuntien valtionosuuksia on lisättävä kattavampien lähipalvelujen tuottamiseksi.

Kun palveluiden tuottaminen on kuntien käsissä, pystytään poikkeustilanteisiin reagoimaan joustavammin ja järjestämään sellaisia palveluita, jotka toimivat myös poikkeusoloissa. Kadut saadaan aurattua talvisin kun sopimus ei rajoita työaikaa vain virastoaikaan, rakentamisessa ei koidu valtavia lisälaskuja kun ei ole tarvetta voittaa urakkaa alhaisimmalla tarjouksella ja terveyspalveluissa tavoitteeksi voidaan asettaa ihmisen terveyden hoitaminen mahdollisimman monien käyntien sijaan.

Ulkoistamiset aiheuttavat kuntalaisille konkreettisia ongelmia. Esimerkiksi päivähoitomaksut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut peritään nykyään yleensä monikansallisten perintäfirmojen toimesta. Perinnän kohteina ovat usein pienituloiset kuntalaiset, joilla lasku saattaa lopulta päätyä toimeentulotuen kautta maksettavaksi perinnän ulkoistaneelle kunnalle. SKP vaatii, että kuntien on lopetettava ulkoistaminen, joka toimii vastoin kunnan ja kuntalaisten etua yksityisen pääoman hyväksi.

Hautaustoimilain evankelis-luterilaiselle kirkolle antama monopolistinen, uskonnottomien syrjinnän mahdollistava erityisasema, tulee poistaa. Krematorioiden perustamisen ja ylläpidon tulee sisältyä julkisen vallan toimintaan. Kuntiin on perustettava lisää tunnuksettomia seremoniatiloja.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista