Home >> Artikkelit >> Palkankorotuksia ja lyhempi työaika

Palkankorotuksia ja lyhempi työaika

16.01.2020 - 11:45
(updated: 16.01.2020 - 11:57)
  • Palkankorotuksia ja lyhyempi työaika
SKP:n puheenjohtaja JP(Juha-Pekka) Väisänen vaatii TES neuvotteluissa palkakorotuksia ja lyhempää työaikaa. Kuva SKP2020

Kevät 2020 tarkoittaa neuvottelua työehdoista. Teollisuusliitto, Paperiliitto ja Ammattiliitto Pro ovat uhanneet laajoilla, kaksi viikkoa kestävillä lakoilla. Lakot alkaisivat 26. ja 27. tammikuuta. Tilanteeseen on ajauduttu koska työnantajapuoli on haluton neuvottelemaan. Terveydenhuollon ammattilaisten TES-neuvottelut ovat käynnistyneet 14. tammikuuta. SuPer ja TEHY ovat esittäneet vaatimuksekseen vähintään vientialoja vastaavan palkankorotuksen. Palvelualojen keskusliitto PAM on myös aloittanut neuvottelut ja tähtää tuntuviin palkankorotuksiin. 
 
- Tasa-arvon nimissä Suomessa on noustava palkkakuopista. Nyt TES-pöytien neuvottelut seisovat ja rakentavien ratkaisujen sijaan porvarit kauhistelevat työläisten vaatimuksia paremmista työehdoista joka liiton kohdalla. Kiky-keskustelussakin puhutaan yksisilmäisesti vain työajan pidennyksestä ilman korvausta. On kiireellisesti syytä ymmärtää, että työmiehen ja työnaisen unelma voidaan hyvin toteuttaa ja se tarkoittaa työtä ja sellaista sopimusta, joka luo hyvinvointia tekijälleen ja perheelle, sanoo Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen. 

Tilastot kertovat edullisesta palkkatasosta 

Kategorisesti työnantajapuolella sanotaan, että työehtosopimus neuvottelujen keskeisenä kysymyksenä on Suomen palkkataso. Porvarit sanovat, että palkkoja nostamalla kustannuskilpailukyky karkaisi käsistä. 

Euroopan komission alaisen Eurostatin tuottama vertailu Suomen palkkatasosta suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin kertoo, että teollisuudessa työvoimakustannukset olivat vuoden 2018 tietojen mukaan olleet Suomessa alhaisemmat kuin sen kilpailijamaissa. 

Toimihenkilöiden ammatillisen keskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainà  on tutkinut työläisten ja työnantajien vaatimusten ristiriitaa. Lainàn laskelmista käy ilmi, että tämän vuosikymmenen aikana työnantajat ovat hyötyneet maksutaakkansa kevenemisestä yhteensä 22 miljardilla eurolla. Yhteisöveron lasku, kelamaksun poisto, kiky-tunnit ja sosiaalivakuutusmaksujen alennukset vähentävät 2020 työnantajan maksuja 4,6 miljardilla eurolla verrattuna vuoteen 2009.  

- Palkankorotusten vaatimus on oikeutettu. Lyhyemmän työajan tavoite on tätä päivää. Harjoitettu yrityksiä työläisten kustannuksella sorsiva politiikkaa ja ay-liikkeen palkkamaltti näkyvät tilaistoissa ja yritysten voitoissa. Suomessa yritysten voitot ovat kasvaneet 35 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Työnantajien avaukset näyttävät nyt, ettei heillä ole tarkoitustakaan lopettaa voiton nyhtämistä työntekijän selkänahasta tai vapaaehtoisesti ajatella työläisen hyvinvointia ja siksi kiky-puhe, palkkasorto ja rakenteellinen työttömyys vain jatkuu.  Minusta nyt olisi näissä TES-pöydissä tiedettävä STTK:n tutkimukset, Eurostatin vertailut palkkakustannuksista ja tämä työläisen sietämätön tilanne. Nyt on asetettava vaatimukset radikaalimmiksi. TES-pöytiin tarvitaan rohkeutta asettua paremman tulevaisuuden puolelle, sanoo Väisänen. 

Lyhyempi työaika 

Pääministeri Sanna Marin on saanut julkisuutta radikaalilla työväenliikkeen aloitteella lyhyemmästä työajasta. Suomen kommunistinen puolue (SKP) ja Vasemmistoliitto ovat pitäneet samaa aloitetta esillä. Lyhyemmän työajan vaatimus yhdistää vasemmistoa. Marinin hallitusohjelmassa ei ole mitään mainintaa lyhyemmästä työajasta. Valtiovierailulla Ruotsissa pääministeri Marin visio edistävänsä aloitetta demaripiirissä. 

Euroopan vasemmisto ja SKP järjestävät yhdessä Helsingissä kaikille avoimen kansainvälisen seminaarin lyhyemmästä työajasta 21.-22.3.2020 

- Näkisin, että meidän, työläisten ja koko työ- ja elinkeinoelämän suuret tulevaisuuden haasteet ovat kyllä ihan jossain muualla kuin kiky-sopimuksen työajan pidennyksessä.  Kuuden tunnin työpäivän kokeilut ovat osoittaneet, että lyhyempi työaika on johtanut tuottavuuden kasvuun ja kasvaneeseen työläisten hyvinvointiin.  Työläisen ostovoima kiinnostaa myös yrityksiä. Jokaisen työläisen tavoite on omalla työllä rakentaa omaa ja perheen perusturvaa. Siksi työläisten edustajat liitoissa vaativat oikeutetusti pikaista tarttumista näihin haasteisiin. Takertuminen kiky-tunteihin on porvaripolitiikan ja työnantajapuolen iso virhe, joka ajaa maata parhaillaan kohti laajoja lakkoja, kiukkuaa Väisänen. 

-  Näyttää kommunistin perspektiivistä siltä, että nyt TES-neuvottelujen käydessä kuumana on todellakin aika keskustella lyhyemmästä työajasta ansiotasoa alentamatta. Hyvä, että meillä on tähän liittyen tilaisuus, johon voidaan kutsua mukaan kaikkia, jotka haluavat olla mukana ratkaisemassa yhtä aikamme isointa ja tärkeintä haastetta - työaikaa ja sopimista työn tekemisestä, sanoo SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen 

Lyhyempi työaika - Helsinki seminaari

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista