Home >> Artikkelit >> Päihdepolitiikka tutkitun tiedon tielle

Päihdepolitiikka tutkitun tiedon tielle

26.11.2020 - 16:45
  • Kuvassa on seteleitä, pillereitä ja ruisku.

Valtio suunnittelee leikkaavansa jopa kolmanneksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta. Päihdepalveluita tarjoavat järjestöt ja muutkin sosiaali- ja terveysalan yhdistykset tekevät tärkeää kansanterveystyötä. Ne tarjoavat muun muassa vaikuttavaksi todettua vertaistukea monella tavalla vaikeissa elämäntilanteissa oleville kansalaisille. Suomen kommunistinen puolue ei hyväksy suunniteltuja leikkauksia sote-järjestöjen toimintaan.

Päihdehaittojen ilmetessä matalan kynnyksen ajanvaraukseton yhteydenottopaikka on tarpeen. Henkilökuntaa on oltava tarpeeksi saatavilla: päihdehoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, joilla on suorat kanavat tilannekartoituksen jälkeen oikeisiin hoitopaikkoihin.

Mielenterveys- ja päihdehoitoa pitää tarjota yhdessä yksikössä ja hoidon on oltava kokonaisvaltaista. Selviämis- ja katkaisuhoitopaikkojen pitää olla helposti saavutettavissa. Perusterveydenhuoltoon terveyskeskuksiin on resursoitava riittäväsi, mikäli hoidon porrastuksen mukaan vastuuta päihdehoidosta on suunniteltu paikallisesti

 

Ennaltaehkäisy välttämätöntä

Tiedämme paljon siitä, mitkä seikat altistavat ja toisaalta ehkäisevät päihdeongelmien syntyä. Ennaltaehkäisevien toimien kirjo on hyvin moninainen eikä aina tulla edes ajatelleeksi, että jollain toimenpiteellä voisi olla vaikutusta.

Lähipalveluina järjestettävät, riittävästi resursoidut julkiset palvelut kuten äitiys -ja lastenneuvolat, varhaiskasvatus, koulu ja sen aamu- ja iltapäivätoiminta toimivat lapsiperheiden tukena ja apuna. Niiden henkilöstö on avainasemassa niin valistustyössä kuin ongelmien havaitsemisessa ja varhaisessa puuttumisessa. Luottamuksellisen suhteen syntyminen vaatii aikaa ja siksi on tärkeää, että henkilöstömitoitukset palveluissa ovat kohdallaan.

Työttömyys tai toisaalta liiallinen työmäärä, sairaudet, parisuhdeongelmat ym. tuottavat vaikeuksia lapsiperheissä, jotka nykyään liian pitkään joutuvat sinnittelemään ilman apua. Lapsiperheiden kunnallista kotiapua on saatavilla riittämätön määrä ja apua saa usein vasta kun on lastensuojelun asiakas.

 

Humaania päihdepolitiikkaa

Alkoholiin liittyvä rikollisuus on usein rattijuopumusta tai väkivalta- ja henkirikoksia. Huumeisiin liittyvä rikollisuus on yleensä huumeiden käyttöä ja hallussapitoa.

Huumeiden käytön rahoittaminen johtaa herkästi lisärikoksiin – pienimuotoiseen huumekauppaan, näpistyksiin ja murtoihin. Tämä ruohonjuuritason rikollisuus työllistää ja kuormittaa poliisia ja sitoo resursseja, mutta poliisityö ole onnistunut kitkemään ilmiötä. Lisäksi kiinnijäämisen pelko ehkäisee hoitoon hakeutumista, vaikka sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökuntaa sitookin vaitiolovelvollisuus.

Huumekauppa on kansainvälistä, hyvin organisoitua ja hyvin kannattavaa laitonta liiketoimintaa. Siihen pureutuminen vaikuttaisi parhaiten maailmanlaajuiseen päihde-epidemiaan. Kokaiini- ja unikkoviljelmät voitaisiin muuttaa tuottamaan ruokaa. Salakuljetusketjujen katkaiseminen ja maahantuonnin estäminen olisi vaikuttavaa poliisityötä ja rikollisuuden torjuntaa sekä tehokasta huumeidenkäytön ennaltaehkäisyä.

Huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon rangaistavuuden poistosta eli dekriminalisoinnista ja samanaikaisesti huumeongelmaisten hoidon saatavuuden parantamisesta on pelkästään hyviä kokemuksia kaikkialla, missä näin on tehty. Hoitoon hakeutumisen kynnys on madaltunut, katutason häiriöt ovat vähentyneet ja yleinen turvallisuus parantunut.

 

Päihdepolitiikassa nojattava tutkittuun tietoon

Suomen kommunistinen puolue tukeutuu päihdepoliittisessa linjauksessaan päihdehoitoammattilaisten kokemukseen ja tutkittuun tietoon.

Kannatamme Suomen päihdepolitiikan ja päihdehoidon uudistamista niin, että:

– Ensisijaista on päihteettömyyden edistäminen laajalla rintamalla yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

– Edistetään varhaista puuttumista ja hoitoonohjausta päihdeongelmien ehkäisemiseksi.

– Rakennetaan kattava ja riittävästi resursoitu matalan kynnyksen lähetteetön päihdehoitoverkosto SOTE-uudistuksen myötä.

SKP valmistelee parhaillaan päihdepoliittista ohjelmaa.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot