Home >> Artikkelit >> Nyt on aika vaikuttaa!

Nyt on aika vaikuttaa!

30.08.2021 - 13:00
(updated: 30.08.2021 - 13:47)
  • Mervi Grönfors, Liisa Taskinen ja Tiina Sandberg seisovat Ylä-Malmin torilla.

SKP:n keskuskomitea valmistelee puolueen edustajakokousta 11.-12.6.2022 Kotkassa. Kokouksessa valitaan puolueen johto, uusi keskuskomitea. Se puolestaan valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, pääsihteerin ja poliittisen toimikunnan.  

SKP:n nykyinen puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen ei asetu ehdolle Puheenjohtajaksi.  Taustaltaan rauhanaktivistina ja käsitetaiteilijana tunnettu Väisänen on toiminut SKP:n puheenjohtajana vuodesta 2013 Yrjö Hakasen pitkän (1990-2013) puheenjohtajakauden jälkeen. 
 
Väisänen ilmoitti (sunnuntaina 29.8.) SKP:n keskuskomitealle, että ei ole käytettävissä uudessa SKP:n keskuskomiteassa. Väisänen kertoo keskustelleensa päätöksestä puoluejohdon kanssa elokuun kokouksessa (3.8.) ja henkilövalintatyöryhmän kanssa (17.8). 
 
- Puolueen  pitää nyt etsiä uutta puheenjohtajaa - kommunistien uutta nokkaa, ja minun uutta työpaikkaa, sanoo tehtävät SKP:n  puheenjohtajana jättävä JP (Juha-Pekka) Väisänen 

Tehtävä ei ole helppo. Suomi tarvitsee vahvaa, yhtenäistä, poliittisesti terävänäköistä ja analyyttistä kommunistista puoluetta. Sitä mieltä olivat ne yli 5000 kannattajakortin allekirjoittajaa, jotka palauttivat puolueemme puoluerekisteriin. Meidän on oltava heidän luottamuksensa arvoisia.  

Ihmiskunta on historiansa suurimpien kysymysten äärellä - eloonjääminen ilmasto- ja ympäristökatastrofin uhatessa. Vaikeisiin kysymyksiin ei ole helppoja ja yksinkertaisia vastauksia. Toisin kuin muut puolueet, uskallamme pureutua ongelmien juurisyihin, avata niitä ja etsiä todellisia ratkaisuja, sekä keinoja systeemin muutokseen ja uuden yhteiskunnan rakentamiseen.  

Tässä työssä tarvitaan jokaista puolueen jäsentä. Kaikenlainen tieto ja taito on tarpeen, ja sitä osaamista löytyy. Liian vähäistä panosta puoluetyössä ei ole, ei pientäkään tehtävää, jonka tekeminen ei olisi tärkeää! 

Perusasiat, Marxin ja Leninin opit ja työväenliikkeen historia on pidettävä mielessä, ei dogmina, vaan apuna ja toimintaohjeena nopeasti muuttuvan maailman analyysissä ja uuden rakentamisessa. Ne on tarkoitettu työvälineiksi, ei pyhäinjäännöksiksi. 

SKP:n jäsenet ja osastot sekä piiri- ja aluejärjestöt asettavat ehdokkaansa puolueen johtotehtäviin. Tämä työ on parhaillaan käynnissä ja puolueosastot kautta maan osallistuvat keskuskomitean tovereiden valintaan henkilövalintatyöryhmän työssä. Jokainen puolueosaston jäsen vaikuttaa tulevan keskuskomitean kokoonpanoon asettumalla ehdolle tai olemalla mukana päättämässä ehdolle asetettavista tovereista. Edustajakokous valitsee tulevan keskuskomitean, joka puolestaan valitsee keskuudestaan puolueelle johdon.  

Lue Tiedonantajasta puheenjohtajan tehtävät jättävän Väisäsen kommentit aiheeseen.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista