Home >> Artikkelit >> Luokkataistelu ja työvälineet esiin

Luokkataistelu ja työvälineet esiin

01.07.2019 - 15:00
  • Keskuskomitea, SKP

SKP:n edustajakokous 15.-16.6. Porvoossa päätti puolueelle joukon politiikkaa linjaavia asiakirjoja ja valitsi poliittiselle työlle uuden johtotiimin, keskuskomitean. Uusi keskuskomitea kokoontuu SKP:n kesäkokouksessa 24.-25.8. Vähäjärvellä. Kesäkokouksessa kuullaan puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen visiopuheenvuoro puolueen uusista marxilaisista työvälineistä taistelussa imperialismia ja kapitalismia vastaan.  

- Uusi keskuskomitea löytää itsensä kesäkokouksessa keskeltä herkullista poliittisesta tilannetta, jossa Suomessa moni odottaa syystäkin, edistyksellisen vihervasemmistolaisen hallituksen korjauspolitiikkaa. Meidän kommunistien on hyvä olla mukana kannustamassa edistystä ja nostamassa esille luokkataistelun peruskysymyksiä; työn ja pääoman ristiriitaa, perusturvan puutetta ja kasvavaa militarismia, arvio Väisänen. 

Kesäkokous aloittaa kuntavaalikampanjan 

SKP linjaa useissa asiakirjoissa, ettei se ole mikään vaalipuolue vaan pyrkii paljon suurempaan; sosialismiin ja työväenluokan vallankumoukseen - kommunismiin. Kuitenkin vaalityö näkyy uuden keskuskomiteankin työlistalla. Keskuskomitea vie eteenpäin suunnitelmia uudesta vaalijärjestöstä.  Kokouksen esityslistalla on kuntavaalien valmistelun käynnistäminen ja ehdokastyön aloittaminen.  

Toveri paljasta työvälineesi - kiinnostus ja osaaminen edellä 

Elokuun keskuskomitean kokous konkretisoi monelle toverille puolueen johtotyötä. Ensimmäisen kokouksen tavoitteita onkin luoda laajempaa visiota keskuskomitean poliittisten tavoitteiden saavuttamisen strategiasta, töiden ja tehtävien jakamisesta.  Tovereihin tutustuminen ja ryhmääntyminen on yksi ensimmäisen kokouksen tärkeistä asioista. Keskuskomitean työtä vauhdittaa ja vakavoittaa aloitteet mm.  Vastavirta-festivaalien uudistamisesta ja Tiedonantajatyön sitomisesta osaksi puoluetyötä.  

- Meidän on jokaisen keskuskomitean toverin hyvä heti jo kesäkokouksessa ja kollektiivisen poliittisen työn alussa kertoa mikä on se jokaisen oma ja lähin työväline, jota oma osallistuminen puoluetyöhön tarkoittaa. Jollain toverilla tämä tarkoittaa kirjoittamista. Yksi osaa puhua ja jonkun toverin lahjana on ihmisen kanssa tekeminen. Meidän on yhdessä uuden keskuskomitean kanssa piirrettävä näkyväksi uusi yhteisen osaamisen ja kiinnostuksen kartta, tiedettävä mihin uudet keskuskomitean toverit voivat osaamistaan tarjota ja miten jokaisen työvälinettä voidaan kehittää yhteisen kollektiivisen osaamisen ja puolueen vahvistamiseksi. Kesäkokouksessa aloitetaan myös prosessi, jossa jokainen toveri voi löytää itselleen sopivan ryhmän, jossa aletaan tiiviimmin seurata jotain tiettyä politiikan kysymystä.  Yhdessä DSL:n kanssa tehdään sitten räätälöity koulutus ja kehityssuunnitelma, jossa jokaiselle toverille löydetään oma politiikan tekemisen paikka, visio Väisänen uuden keskuskomitean työn aloittamista 

SKP:n keskuskomitean kokous 24.-25.8. Vähäjärven lomakoti, Muntsilantie 19, 14680 Alvettula. Kokous alkaa lauantaina kello 10.30 ja loppuu sunnuntaina kello 15.00. Lisätietoa, ilmoittautumiset ja majoittautumiset niin pian kuin mahdollista tiina.sandberg@skp.fi 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista