Home >> Artikkelit >> Lastenhoitaja Mervi Grönforsin vappupuhe 2021

Lastenhoitaja Mervi Grönforsin vappupuhe 2021

01.05.2021 - 14:45
(updated: 01.05.2021 - 14:48)
  • Mervi Grönfors vappupuhe

Mervi Grönforsin vappupuhe katseltavissa myös SKP:n Youtubessa.

 

Hyvät toverit!

Työväen vappua vietetään toistamiseen koronan jyllätessä. Yhteiskunnallisesti kantaa ottava vappu yhdistää perinteisesti työväenluokan nostamaan esiin tavoitteensa paremmasta huomisesta. Pandemiakaan rajoituksineen ei hiljennä työläisten vaatimuksia ja kamppailua oikeuksiensa puolesta. Yhä useampi tiedostaa kapitalistisen yhteiskunnan kasvavan eriarvoisuuden, tietoisuus lisää työläisen pyrkimystä systeemin muutokseen.

Työväenluokan vaatimus on, että yhteiskunta huolehtii heikoimmistaan. Sairaat ja vanhukset tarvitsevat laadukasta hoivaa, työttömät ansaitsevat inhimillisen kohtelun ja toimeentulon. Lapsilla on oikeus koulutukseen ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Eriarvoistava ja syrjäytymistä lisäävä politiikka ei meille kelpaa, sillä tulevaisuutemme on tiedostavissa ja hyvinvoivissa nuorissa. Valveutuneet nuoret näkevät muitakin arvoja kuin talouskasvu ja voitontavoittelu.

Koronakriisin aikana hyvinvointivaje on kasvanut. Vaadimme korjaavia toimia heti, jo pandemian aikana. Hyvinvointi ja varallisuus eivät voi kasautua nykyiseen tapaan, ne on jaettava reilummin. Tarvitaan laajoja muutoksia tasaamaan terveys- ja varallisuuseroja – luokka-asema ja syntyperä eivät saa määrittää yksilön hyvinvoinnin tasoa. Koska nykyiset leikkauspolitiikkaan ja rankaisemiseen perustuvat keinot eivät toimi, tarvitaan uusi solidaarinen järjestelmä.

Päättäjien on hallitusta myöten syytä herätä huomaamaan kasvava huolemme ja hätämme. On järjenvastaista tarjota kansalle turvaksi miljardien asehankintoja, kun moni perhe pelkää kodin menettämistä työttömyyden ja vuokrarästien vuoksi, tai kun luvattoman usea ikäihminen joutuu valitsemaan ostaako ruokaa vai välttämättömät lääkkeensä. Kahta tai useampaa työtä tekevän niukasti perhettään elättämään pystyvän yksinhuoltajan arkea ei kuusikymmentäneljäkään hävittäjää helpota, pelko sotaan ajautumisesta pikemminkin lisää hänen ahdistustaan.

Työväestön oikeustaju vaatii hävittäjähankkeesta luopumista. Sotaan valmistautuminen ei tuota terveyttä ja hyvinvointia, päinvastoin. Asevarusteluun käytetyt luonnonvarat ja raha voitaisiin sen sijaan käyttää työllisyyttä ja terveyttä sekä sivistystä edistävään toimintaan. Turvallisuuttamme lisäsi varmuus perustarpeiden täyttymisestä arjessa, rauhan pysyvyydestä ja ympäristömme säilymisestä elinkelpoisena tulevillekin sukupolville.

Elämme luokkayhteiskunnassa, jossa työnantajien vaatimukset paikallisesta sopimisesta ja työehtojen heikennyksistä nakertavat hyvinvointiamme. Ay-liike on lipsunut hyväksymään huonoja sopimuksia, kuten syvät haavat jättäneen Kikyn. Kiky löi kiilaa eri alojen ammattiliittojen ja niiden jäsenten välille, siksi liittojen keskinäistä solidaarisuutta on määrätietoisesti ryhdyttävä rakentamaan uudelleen. Vahva yhtenäinen ay-kenttä on työväestön voima kamppailussa porvariston harjoittamaa sanelua ja riistoa vastaan. Tulevaisuudessa lyhempi työaika ansiotasoa alentamatta on ammattiliittojen tiukka yhteinen vaatimus, joka toteutuessaan tuo lisää työpaikkoja ja hyvinvointia.

SKP:n kuntavaaliteema on kuntapalveluihin panostaminen ja työllisyys. Me vaadimme valtionosuuksien leikkaamisen lopettamista, hävittäjähankinnan sijaan valtionosuuksia on korotettava. Hyvinvointi kuuluu ihmisille, jokaiselle kunnassa asuvalle ja oleskelevalle. Lähellä tuotetuilla palveluilla varmistetaan niiden saatavuus kaikille tasavertaisesti. Kunnan tuottamat palvelut myös työllistävät ja työntekijöiden maksamat verot kartuttavat kuntien kassaa, jolloin on varaa tuottaa lisää palveluita. Kunnat ovat suuri työnantaja ja työllistäessään kunta lisää sekä palveluidensa saavutettavuutta että vaikuttavuutta. Voittoa tuottavat julkiset palvelut on pidettävä tiukasti kuntien omana toimintana, jotta tuotto hyödyttää kuntalaisia.

Tekeillä oleva sote-uudistus siirtää palvelujen järjestämisen kunnista maakuntatasolle, jolloin tiedossa oleva rahoitusvaje, paikallisten tarpeiden tuntemuksen puute ja toiminnan irrottaminen kunnan muusta toiminnasta uhkaavat vaikeuttaa sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemistä ennakolta. Uusien kuntapäättäjien on syytä valvoa asukkaiden etua ja vaatia uudistukseen riittävä rahoitus sekä toimivan yhteistyön elementti kuntien suuntaan. Sote-uudistuksen valmistelun jatkuessa henkilöstön ammattitaidon ja asiantuntemuksen hyödyntäminen kannattaa varmasti, paikallinen ja ammatillinen tietämys on heillä.

Kommunistien tavoite on, että ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. On taattava demokraattinen ohjaus niin kuntien talouteen kuin käytännön toimintaan. Kuntien tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kuntavaaleissa haetaan muutosta. Työväestön äänestämisellä on vaikutusta, meidän on aika vaatia radikaalia muutosta kovaan ääneen. Työttömien asemaa parannetaan vaatimalla lisää työpaikkoja, tekemätöntä työtä kunnista löytyy. Lasten ja nuorten tarpeisiin on vastattava, tarvitaan osaavia aikuisia kouluihin, päiväkoteihin ja nuorisokeskuksiin kohtaamaan heidät ihmisinä ja kuulemaan heidät. Vanhuksia ja vammaisia on lakattava kohtelemasta kuluerinä. Ja valtuustoihin, niihin tarvitaan kommunisteja tuomaan päätöksentekoon kansan ja työläisen näkökulmaa sekä pitämään huolta päätöksenteon läpinäkyvyydestä.

Taistelevaa työväen vappua toverit!
 

Mervi Grönfors, lastenhoitaja, SKP:n varapuheenjohtaja

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista