Home >> Artikkelit >> Lakko-oikeus kuuluu myös hoitajille

Lakko-oikeus kuuluu myös hoitajille

16.09.2022 - 11:15
  • Tuki hoitajille SKP 16.9.2022

Ammatillinen yhdistymisvapaus, ja sitä kautta työtaisteluoikeus, kuuluu perustuslain vahvasti suojaamiin perusoikeuksiin. Sote-alan työntekijöiltä oikeus työtaisteluihin ollaan riistämässä lainsäätäjän toimesta valmistellulla pakkolailla.

Ministeri Lindénin johdolla muotoiltu potilasturvalaki on tulossa eduskuntakäsittelyyn tavoitteenaan poistaa sote-alan työläisiltä lakko-oikeus. Hoitajaliittojen mukaan lakiesitys on työnantajan pyynnöstä valmisteltu ja tarkoitettu murtamaan lakkoja. Tehy ja SuPer ovat todenneet pakkolain tarpeettomaksi, koska jo nykyinen lainsäädäntö turvaavaa kansalaisten hengen ja terveyden. On syytä epäillä, että lakia käytetään paikkaamaan kroonista henkilökuntavajetta.

Työntekijät ovat vuosia tuoneet esiin vajaamiehityksen aiheuttamat riskit potilasturvallisuudelle työrauhan aikana. Päättäjiä tieto ei ole huolettanut ennen kuin nyt, kun liitot ovat ottaneet järeät aseet käyttöön antaessaan lakkovaroitukset muutamalle teho-osastolle ja kotihoidon yksikölle.

Kun työtä on enemmän kuin tekijöitä, ratkaisuna ei toimi pakko, vaan tarvitaan lisää työntekijöitä ja heidän löytämisekseen paremmat työehdot.

Sote-alan työ on yhteiskunnalle välttämätöntä. Työnantajana Kunta- ja hyvinvointityönantajat kieltäytyy maksamasta asianmukaista palkkaa vaativasta ja korvaamattomasta työstä. Naisvaltaisen hoitoalan kyykyttämistä käytetään pelotteena muille pienipalkkaisille naisvaltaisille aloille.

Suomen kommunistinen puolue tukee hoitajien työtaistelua ja vaatii potilasturvalain hylkäämistä. Hoitajille on sen sijaan taattava reilu sopimus, joka nostaa hoitajat palkkakuopasta, lyhentää työaikaa ja takaa inhimilliset työolot.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot