Home >> Artikkelit >> Kommunistit valtaavat Porvoon

Kommunistit valtaavat Porvoon

13.06.2019 - 14:15
(updated: 13.06.2019 - 14:50)
  • SKP, edustajakokous, 15.-16.6.2019, Porvoo

Suomen kommunistisen puolueen edustajakokous käydään äärimmäisen kiinnostavassa ja poliittisesti vaikeassa tilanteessa. Suomeen on juuri valittu itseään vasemmistolaiseksi kutsuva hallitus, jonka valtionvarainministerin tehtäviä hoitaa porvari ja jonka ohjelmaa militarisoi asehankinnat. 

Euroopassa populistiset ja kansallismieliset puolueet ovat vahvistaneet kannatustaan ja järjestäytyneet yhteistyöhön mm Europarlamentissa. SKP ei ole pystynyt kanavoimaan uusliberalismiin, leikkauspolitiikkaan ja kapitalismiin tyytymättömyyttä vaalikannatuksena vaan on päinvastoin menettänyt kannatusta aikaisemmasta. 

Koska SKP ei ole saanut yhtään kansanedustajaa eduskuntavaaleissa eikä kerännyt 2 % kannatusta poistetaan SKP puoluerekisteristä. 

- Ei tässä olen paljoa draamaksi. SKP:n on kerättävä 5000 kannattajakorttia ja puolue on taas rekisterissä silloin kun se niin haluaa. Sellainen vaalijärjestelmä Suomessa on. SKP on edelleen olemassa ja varsinkin edustajakokouksen tapahtuessa hyvinkin näkyvästi. Lauantaina Porvoossa joku varmasti jo luulee, että vallankumous on alkanut. Porvoon keskustassa punaliput liehuvat kulttuuritalo Grandin koko mitalla koska meillä on lupa liputtaa. Edustajakokouksessa keskustellaan myös aloitteesta uuden vaalijärjestön perustamisesta ja sille tarvittavien kannattajakorttien keräämisestä. Ollakseen puolue, jolla on vaaleissa marginaalinen kannatus ollaan me todella aktiivista ja ihan parasta porukkaa, jolla on suunnitelmia politiikan suunnan muuttamiseksi, kapitalismin kritiikiksi ja aloitteeksi yhdistää nykymenoon ja eduskuntapuolueisiin tyytymättömien poliittista yhteistyötä, konkretisoi SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen ennen edustajakokousta. 

Edustajien kokous Porvoossa 15.-16.6. 

Poliittisesti SKP: n edustajakokous on avoin kutsu radikaalille vasemmistolaiselle, ekologisille ja edistyksellisille voimille tulla mukaan muutamaan politikan suuntaa ja alkaa yhdessä kansalaisyhteiskunnan erilaisten toimijoiden kanssa vahvistaa osallistuvaa demokratiaa vaihtoehtona individualismille, suurpääoman ylivallalle ja kapitalismille.  

SKP:n edustajakokous keskustelee ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta, viime edustajakokouskauden johtopäätöksistä ja tulevaisuuden tehtävistä, toiminnasta ja poliittisista asiakirjoista. 

SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen avaa edustajakokouksen keskuskomitean raportilla ja edellisen edustajakokouskauden johtopäätöksillä. 

- Kapitalismi on uudessa tilassa. Nyt tarvitaan kommunistien hoksnokkaa ja kykyä saattaa erilaiset edistykselliset ja demokraattiset muutosvoimat yhteen radikaaliksi vasemmistolaiseksi muutosvoimaksi - kapitalismia, rasismia, fasismia ja köyhien kyykyttämistä vastaan. Työläisten työehtojen romuttamista vastaan. Sotaa ja militarisoitumista vastaan.   

- SKP:n edustajakokous ottaa itselleen aloitteen tekijän paikan. On radikaalin vasemmistolaisen yhteistyön ja kapitalistisesta politiikasta, leikkauspolitiikasta ja militarisoitumisesta irtaantumisen aika. On yhteistyön aika. Rauhanpolitiikan vuoro. On me-too:n aika. Ihmisen aika, avaa Väisänen edustajakokouksen poliittista keskustelua lauantaina 15.6. Porvoossa 

SKP:n edustajakokous asiakirjoissa tartutaan tulevaisuuden tärkeimpiin haasteisiin; kapitalistisen yhteiskuntarakenteen ja mallin kumoamiseen, ympäristökriisin, rasismin, fasismin ja köyhyyden torjumiseen sekä rauhanpolitiikan vahvistamiseksi, kansalaisyhteiskunnan ja osallistuvan demokratian voimistamiseksi. Luokkataistelun feministinen tasa-arvon tavoite ja marxilaisen ajattelun konkretisoiminen lävistää kaikki asiakirjat. 

Luokkataistelu on aina kansainvälistä 

SKP on osa kansainvälistä luokkataistelua. Työ Euroopan vasemmistossa tarkoittaa SKP:lle juuri kansainvälisen luokkataistelun käytännön eurooppalaista konkretiaa. Ison Britannian Vasemmistopuolue Left Unity:n Felicity Dowling, Euroopan vasemmiston hallituksen jäsen puhuuu edustajakokouksessa ja osallistuu kokoukseen Euroopan vasemmiston edustajana. 

SKP on osa maailman kommunististen ja työväenpuolueiden kansainvälistä verkostoa. Mm Venezuelan kommunistisen puolueen kansainvälisten asioiden hoitaja Carolus Wimmer osallistuu SKP:n edustajakokoukseen ja puhuu myös kaikille avoimessa Solidaarisuuskonsertissa lauantai-iltana 15.6. kello 19 alkavasssa konsertissa Kulttuuritalo Grandissa. Garndin ilajuhla on myös taiteilijoiden osaamisen juhlaa. Räppärit McKajo ja Alamaa esiintyvät kaikille avoimessa Solidaarisuuskonsertissa. Illan odotettu esiintyjä on koko Suomen rakastama Tuula Amberla

- Tuula Amberla on luvannut laulaa meille sen laulun, jossa pienen kylän kansakoulun opettajan poikaystävä kiinnostaa koko kylää, joka ihmettelee, onko vieras kulkuri opettajan heila “tai vieläkin pahempaa onko se Lenin”. Me kommunistit rakastamme Amberlan biisiä koska siinä Lenin kuvataan kiertämässä Suomen maanteitä ja faktahan on se, että kyllä ihan varamasti se on Lenin, sanoo, konsertista innostut SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen. 

Lääkäri, puutarhuri, opettaja ja taiteilija 

SKP:n edustajakokous valitsee sunnuntaina 16.6. uuden keskuskomitean, joka on SKP:n korkein päättävä elin. Keskuskomitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, pääsihteerin ja poliittisen toimikunnan. Nykyiset puheenjohtaja ja pääsihteeri ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä. Edustajakokouksen henkilövalintojen vastaavan Mervi Grönforsin mukaan pääsihteeri Sandbergille ja puheenjohtaja Väisäselle ei ole haastajia.  

SKP uudistaa puolueen ulospäin suuntautuvaa imagoa ja viestintää. Keskuskomitea valitsee myös ns. Kommunistisen puolueen johtokvartetin P4:sen, joka koostuu puheenjohtajasta, pääsihteeristä ja kahdesta varapuheenjohtajasta. Uuden kollektiivin tavoite on antaa useammat kasvot ajankohtaiselle poliittiselle luokkatietoiselle debatille.

Uudeksi näkyvämmäksi puolueen johdoksi ja SKP:n lipunkantajiksi ovat käytettäviksi ilmoittautuneet kotkalainen lääkäri, Liisa Taskinen, helsinkiläinen puutarhuri ja nykyinen SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg, jyväskyläläinen opettaja, nykyinen varapuheenjohtaja Miguel López ja helsinkiläinen taiteilija ja nykyinen SKP:n puheenjohtaja JP (Juha-Pekka) Väisänen.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista