Home >> Artikkelit >> Julkisen palvelualan palkkaus ja työehdot kuntoon!

Julkisen palvelualan palkkaus ja työehdot kuntoon!

26.04.2022 - 11:30
  • Mervi Grönfors seisoo keltaisen puutalon seinustalla.

Potilasturvallisuus vaarantuu toistuvasti sote-alan arjessa ilman, että työnantajapuoli nostaa siitä mediakohua. Hoitajalakon aikana potilasturvallisuuden vaarantumisen uhka nousi työnantajan aseeksi lakkoilua vastaan. Väite riittämättömästä suojelutyön määrästä riitti ministeriölle pakkolain valmisteluun lakkolaisten pakottamiseksi työhön. Ministeriötä ja työnantajia ei työrauhan aikaiset henkilöstövajauksesta johtuvat potilasturvallisuuden vaarantumiset ja peruuntuneet hoidot saaneet hätääntymään.

Suomen kommunistinen puolue paheksuu voimakkaasti, sitä että julkisen palvelualan työehtoneuvotteluiden aikana hätätyön määritelmää on tietoisesti vääristetty tarkoituksena mustamaalata työntekijäpuolta ja käyttää väärää tietoa lakon murtamiseen. Tahallinen suojelutyön ja hätätyön käsitteiden sekoittaminen mediaan annetuissa lausumissa aiheutti epävarmuutta kansalaisten mielissä ja lisäsi lakon vastaista mielialaa. Työaikalain mukaan hätätyö edellyttää ennalta-arvaamatonta tapahtumaa, kuten suuronnettomuutta. Suuronnettomuushälytyksessä tehdään hätätyötä lain määräysten mukaan, eikä neuvotella suojelutyöstä. Ennalta ilmoitettu kahdella viikolla siirretty lakko ei ole äkillinen syy hätätyön teettämiseen. Perusteeton hätäyön teettäminen on laitonta.

Sen sijaan, että sairaanhoitopiirit ja ministeri olisivat patistaneet Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajan neuvottelemaan työehdoista, oltiin valmiita työntekijöitä velvoittavan lain säätämiseen ja heidän lakko-oikeutensa rajaamiseen. SKP vaatii, että perustuslakia selvennetään niin, että tällaisten pakkolakien säätäminen työtaistelutilanteessa ei olisi mahdollista.

Hallitus on toistuvasti todennut, ettei ole osapuoli kunta-alan työehtoneuvotteluissa, vaikka valtiovallan on turvattava kansalaisten terveydenhuolto ja rahoitus julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee budjetista. Hallitus on osapuoli juuri tuon määräävän asemansa vuoksi ja sillä on vastuu antaa riittävä rahoitus julkisten palveluiden tuottamiseen.

SKP:n keskuskomitea

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista + Kannanotot