Home >> Artikkelit >> "Jokaisen työläisen elämä on merkityksellinen"

"Jokaisen työläisen elämä on merkityksellinen"

29.01.2023 - 12:45
  • Mervi Grönfors puhuu Punaisten haudalla Tampereen Kalevankankaalla 29.1.2023

Suomen kommunistisen puolueen varapuheenjohtaja, lastenhoitaja Mervi Grönfors puhui kunniakäynnillä Punaisten haudalla Tampereen Kalevankankaalla sunnuntaina 29. tammikuuta 2023.

 

Hyvät toverit!

 

Historian sanotaan toistavan itseään, mutta menneistä tapahtumista on koetettava oppia. Aikana, josta tämä paasi muistuttaa, Suomi oli voimakkaasti kahtia jakautunut ja porvaristo sorti työväestöä säälittä. Toivoa paremmasta ei juuri ollut ja muistelemamme toverit olivat pakotetut ratkaisuunsa. Ajassamme on samoja kaikuja, silti menneisyyden ei tarvitse määrätä tulevaa. Meidän asiamme on pyrkiä vaikuttamaan siihen, etteivät vuoden 1918 tapahtumat koskaan toistuisi.

Kunnioitan täällä lepäävien tovereiden vakaumusta ja pyrkimystä parantaa työväestön elinoloja, ihmisoikeuksia ja yhteiskunnallista asemaa. Heidän kamppailunsa ja periksiantamattomuutensa johdosta tilanteemme on nyt parempi. Mutta mennyttä ei saa unohtaa, eikä periksi voi antaa. Meidän tehtävämme on muistaa miten yhteiskuntaluokkien välinen ristiriita voi kärjistyä ja mihin se voi johtaa.

Vakaumuksensa puolesta kaatuneet toverit tekivät viime vuosisadan alkukymmeninä ratkaisunsa ottaa oikeus omiin käsiinsä. Meidän tehtävämme tänään ja huomenna on hyödyntää heidän aloittamansa kamppailun tuloksia ja tavoitella työläisille entistä parempaa elämää. Elämää, jota kapitalisti ei valvo ja sääntele. Elämää, joka on mielekästä ja turvattua. Elämää, johon ei kuulu pakkolakien pelko tai leipäjonot. Elämää, jossa työläinen saa tarpeidensa mukaan ja antaa kykyjensä mukaan. Elämää, joka toverit, on elämisen arvoista.

Porvari nukkuu huonosti, kun tiedostavat työläiset vaalikopeilla äänestävät omiaan.

Jokaisen työläisen elämä on merkityksellinen ja jokainen kapitalismin ja imperialismin alttarille uhrattu työläisen henki on liikaa. Milloinkaan porvariston ihmisoikeudet eivät saa olla vahvempia kuin työläisten. Eikä koskaan ihmisen arvoa saa mitata rahassa, ei edes lapsena tai vanhuksena. Kaikkien ihmisoikeudet ovat saman arvoiset varallisuuteen, koulutukseen, terveydentilaan tai mihinkään lajitteluperusteeseen katsomatta. Ja kaikki asevarustelusta johtuva inhimillinen kärsimys on vääryyttä ihmisyyttä vastaan.

Minkään suuruinen huoltosuhde tai kestävyysvaje ei oikeuta kurjistamaan työtä tekevää luokkaa, leikkauspolitiikka on kohdistettava toimimattomiin yritystukiin ja rikkaiden verohelpotuksiin. Yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion on pidettävä huoli heikoimmistaan. Omistavan luokan on kannettava vastuunsa ja osallistuttava yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja varallisuuserojen kaventamiseen.

Porvari nukkuu huonosti, kun tiedostavat työläiset vaalikopeilla äänestävät omiaan. Ja porvarin unta häiritsee, kun työläiset kuuluvat liittoon ja pitävät puoliaan. Eikä porvaria nukuta silloinkaan, kun työläiset jättävät lähtemättä hurmekentille rahavaltaa puolustamaan. Tiedostavien työläisten joukkovoima pelottaa porvareita syystä, sillä se johtaa systeemin vaihdokseen.

Toverimme mullan alla eivät uhranneet henkeään turhaan niin kauan, kun me jälkipolvissa tiedostamme oikeutemme ja pidämme niistä kiinni. Ja niin me toverit teemme!

Mervi Grönfors Tampereen Kalevankankaalla Punaisten muistomerkillä 29.1.2023.

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista