Home >> Artikkelit >> Jiri Mäntysalon puhe vappuna 2023

Jiri Mäntysalon puhe vappuna 2023

01.05.2023 - 08:00
  • Jiri Mäntysalo SKP vappu 2023

Jiri Mäntysalon puhe on katsottavissa ja kuunneltavissa Kommunistinuorten Youtubessa 1.5. klo 9:00 alkaen.

 

Hyvät toverit ja ystävät!

Tänä vuonna vapun poliittista maisemaa varjostaa Suomessa ja globaalisti eri muotoja ottavat kapitalismin ja palvelujen aliresurssoinnin kiihdyttämät ongelmat kuten eriarvoisuus, demokratiavaje, ympäristö- ja ilmastokriisi, terveys- ja hyvinvointierot sekä köyhyys ja toimeentulon ongelmat työläisten keskuudessa. Riistoon ja sortoon perustuvaa järjestelmää ei ole vielä onnistuttu horjuttamaan läheskään riittävästi. Suomessa viimeisimpänä esimerkkinä siitä, kuinka rahavalta elää ja voi hyvin, on eduskuntavaaleissa nähty yleinen tulos oikeiston hyväksi.

Yleinen tulos vaaleissa osoitti siis valitettavasti käännöstä oikealle ja äärioikealle, kun kokoomus ja perussuomalaiset voittivat nämä vaalit. Velkapelottelulla ja maahanmuuttovastaisuudella ratsastava oikeistopopulismi huijasi monia työläisiä äänestämään omia oikeuksiaan vastaan. Tilanne haastaa meitä kehittämään entistä terävämpää, napakampaa ja kansantajuisempaa retoriikkaa sekä lisäämään opintotoimintaa, tietoisuuden kasvattamista ja näkyvyyttämme sosiaalisessa mediassa.

Tulevalla hallituksella on ainekset jopa synkempään leikkauspolitiikkaan kuin Sipilän kaudella. Joka tapauksessa luvassa on vaikeaa aikaa mm. pienituloisille, maahanmuuttajille ja vähemmistöille. Ympäristökriisi jatkaa syvenemistään. Haastetta riittää siis vasemmistolaisilla ja kansalaisyhteiskunnan toimijoilla. Tämä kaikki korostaa kuitenkin toiminnan merkitystä - nyt on tähdättävä aloitteellisempaan luokkatietoiseen aktivismiin ja oikeistopolitiikan estämiseen. Kapitalismi ei tule koskaan olemaan väylä ihmisten hyvinvoinnin rakentamiseen.

Toverit!

Vaalikampanjan aikana ja tässä kuluneiden vuosien varrella olen tavannut lukuisia ihmisiä, jotka ovat lähteneet etsimään uutta poliittista vaihtoehtoa nähtyään valtapolitiikan luonteen kapitalismia ja eriarvoisuutta kiihdyttävänä, omistavaa luokkaa palvelevana työkaluna sekä huomatessaan sen kykenettömyyden vastata ihmiskunnan ja Suomen suuriin ongelmiin. Monet ovat lähteneet hakemaan uutta poliittista kotia toisaalta petyttyään eduskuntavasemmiston periaatteista luopumiseen ja tarvittavien toimien puuttumiseen. Jälkimmäisistä eduskuntavasemmistoon pettymistä aiheuttaneista aiheista mainittakoon hoitajien pakkotyölaki, riittämättömät toimet elinkustannusten nousua vastaan, kalliit ja tarpeettomat hävittäjähankinnat sekä Nato-jäsenyys.  

Meitä rauhanaktiiveja on hirvittänyt se militaristinen asenne, jota päättäjät ja kenraalit ovat pyrkineet levittämään laajemmalle. Tämä asenne ei ota huomioon ydinaseiden uhkaa tai sotien ja asevarustelun inhimillistä, ekologista ja taloudellista taakkaa. "Ainoaa oikeaa" asevaraisen turvallisuuden käsitystä on hivutettu pala palalta yhteiskuntaan, samalla tavalla kuin sotilasliitto Natoa. Tie Natoon ei syntynyt hetkessä vaan sitä oli valmisteltu jo 1990-luvulta lähtien. Nyt halutaan puuttua jo Ahvenanmaan demilitarisaatioonkin viis välittämättä itse ahvenanmaalaisten näkymyksistä tai kansalaisvälisistä sopimuksista liittyen Ahvenanmaan erityisasemaan ja statukseen Itämeren rauhansaarina.

Maamme turvallisuus on aiemmin perustunut nimenomaan sotilaallisen liittoutumattomuuden sekä rauhan rakentamisen varaan. Kun nämä on hylätty ei ole mikään yllätys, että jännitteet ja eskalaatio kasvavat. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa uudelleenmuovaavaa Nato-päätöstä vietiin läpi äärimmäisellä vauhdilla ja ilman kunnollista kansalaiskäsittelyä. Poliittinen eliitti kertoi Nato-prosessia edistäessään tekojen tasolla, ettei 2020-luvun Suomessa kansanäänestyksiä heidän mielestään tarvita, iltapäivälehtien gallupit riittävät mainiosti.

Toverit!

Yksimielisyyden yleisestä paineesta huolimatta yhä useammat näkevät nyt astetta selvemmin, miten jako riistäjiin ja riistettyihin, entistä rikkaimpiin rikkaisiin ja köyhempiin köyhiin, on lopetettava. Vaurain kymmenys ja prosentti on rikastunut valtavasti koronapandemian ja muiden viime vuosien kriisien aikana yhä ripeämmin. On aivan turha edes kuvitella, että olisimme kaikki samassa veneessä. Toisilla on yksityisveneet, toisilla ei ole edes pääsyä veneeseen.

Kaikki tämä lukuun ottaen sinänsä ei ole yllätys, että tämä aikamme tuottaa ahdistusta, uupumusta ja alakuloa. Se on inhimillistä, mutta on pidettävä mielessä, ettei pimeyteen jääminen ole avain reiluun tulevaisuuteen. Se on vain omiaan kaventamaan näkökenttää ja ajattelua sekä antamaan liekkiä fasistisille ja ihmisvihamielisille voimille, jotka hyödyntävät ihmisten ahdinkoa valheellisten olkiukkojen pönkittämiseen.

Hyvät toverit!

Vappu ei saa koskaan olla epätoivon päivä. Ei työnväenluokan hajaantumisen tai ainoastaan perinteen vuoksi vietettävä päivä. Se ei saa olla poliittisen passiivisuuden tai epäkohtien olemassaolon hyväksymisen päivä. Siksi vappuna on protestoiva, oltava kuuluvia ja toimittava yhdessä. Esitettävä aloitteita työläisten etujen ajamiseksi, kuten yleistä työajan lyhentämistä, perusturvan kohentamista ja selkiyttämistä, luottamushenkilöiden aseman ja työsuojelun vahvistamista sekä työpaikkademokratian lisäämistä.

Vaikuttamista ei voi rajoittaa kansallisvaltioiden rajojen sisään, sillä työväenliikkeen kuuluukin olla kansainvälinen. On varottava astumasta niihin ansoihin, joissa monet poliitikotkin ovat jo pitkään olleet. Niihin ansoihin, joissa ajatellaan että vain tiettyjen ydinkysymysten huomioiminen ja niihin keskittyminen johtaisi koko yhteiskunnan ja maailman kannalta parhaaseen lopputulokseen. Sen sijaan on nähtävä oikeudenmukaisuuden eteen tehtävä kamppailu laajemmalla objektiivilla sekä aktiivisesti löydettävä ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, jotka avaavat tietä maailmalle ilman sortoa, tietä sosialismiin. Yhteisten päämäärien eteen käytävät taistelut eivät ole pois toisista taisteluista, vaan päinvastoin vahvistavat liikettä. Kaikki työ riistäjien ja riistettyjen jaon purkamiseksi on luokkataistelua.

Hyvät toverit, edes pimeimpänä aikana ei tule lannistua tai eristäytyä vaan on pidettävä lujemmin ikkunat auki vasempaan, nostettava ääntä kaduilla, järjestöissä ja työpaikoilla sekä tehtävä radikaalia aktivismia rauhan ja yhdenvertaisuuden tavoitteilla kohti ydinaseetonta yhteistyön maailmaa.

Toivotan meille punaista vappua!

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista