Home >> Artikkelit >> Ihmisten Eurooppa, ei pääoman

Ihmisten Eurooppa, ei pääoman

03.12.2018 - 20:15
(updated: 03.12.2018 - 20:43)

Viime vuosina on nähty EU:n yhä syvenevä kriisi, joka kulkee yhtä matkaa kapitalismin vaikeuksien kanssa. Pääoman ongelmiin on vastattu kulukuripolitiikalla, joka on romuttanut sosiaaliturvaa ympäri Eurooppaa. Samaan aikaan on hyökätty työntekijöiden oikeuksia vastaan ja painettu palkkoja alas.

Brysselissä 3.12. käydyissä neuvotteluissa tarkasteltiin EU:n nykytilaa ja niitä muutoksia joita siihen tarvitaan, jotta koko maanosan suunta saataisiin kääntymään. Tarkoituksena on varmistaa GUE/NGL-ryhmän jatko vahvana myös tulevien vaalien jälkeen.

Kärjistyvä tilanne antaa tällä hetkellä aseita äärioikeiston käsiin. Kun EU jyrää kansallisen päätöksenteon, luo se tilanteen, jossa nationalistien on helppo saada kannatusta vaatimalla paluuta kansallisvaltioihin. Kommunistien aloite haluaa palauttaa päätösvallan kansoille, mutta ei pyri irti kansainvälisestä yhteisöstä, vaan haluaa vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä.

- Euroopan unioni ei ole reformoitavissa. Sen perussopimukset perustuvat pääoman edulle, eivät ihmisten hyvinvoinnin varmistamiselle. Siksi SKP näkee, että ainoa vaihtoehto on irtautuminen EU:n sopimuksista ja uuden kansainvälisen yhteistyön mallin kehittäminen. Tähän tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja siksi pyrimme vahvistamaan Eurooppalaista yhteistyötä niin EU-parlamentin kuin muidenkin foorumeiden puitteissa, totesi kokouksessa SKP:tä edustanut pääsihteeri Tiina Sandberg.

Tällä hetkellä EU-vaaleissa on nähtävillä monta haastetta, joihin on pystyttävä vastaamaan. Lisääntyvä äärioikeiston kannatus, yksityistäminen ja julkisten palveluiden romuttaminen uhkaavat euroopan unionin asukkaita kaikkialla. 

Tammikuussa julkaistava kommunistien vetoomus GUE/NGL-ryhmän vahvistamiseksi on osa kamppailua kohti sellaista Eurooppaa, joka on perusteiltaan erilainen. Ihmisten Eurooppa, ei pääoman.

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista