Home >> Artikkelit >> Hienoin mahdollinen tehtävä

Hienoin mahdollinen tehtävä

17.08.2018 - 13:15
(updated: 18.08.2018 - 15:02)
  • SKP, Hienon mahdollinen tehtävä, JP (Juha-Pekka) Väisänen, juuripolitiikka

Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtajan JP (Juha-Pekka) Väisäsen puhe keskuskomitealle 18.8. puolueen kesäkokouksessa oli puhetta sosialismista ja kommunismista – suurista punajuurakoista ja puhetta työväenluokan vihollisista kapitalismista ja imperialismista - ikävistä ilmajuurista. Väisänen esitti puolueen lähitulevaisuuden aloitteiden; rauhan, työn jakamisen ja perusturvan aloitteiden päivittämistä, uutta katujenparlamentin toiminnallista asiakirjaa ja suuren punajuurakon asiakirjaa, jossa sosialismi ja kommunismi avataan konkreettisina yhteiskunnallisina tavoitteina. Väisäsen puhetta lävisti viesti, että kommunistisen puolueen vallankumouksellisen tehtävä on mahdollista ja että toteutuakseen se vaatii juuripolitiikkaa, yhteistyötä muiden muutosta haluavien kanssa ja politiikan viemistä kaduille ja sinne missä ihmiset ovat.  

Väisänen korosti tarvetta havainnoida ja tiedostaa ankaran markkinadiktatuurin olosuhteissa tapahtuvia edistyksellisiä kommunistien ja joukkoliikkeiden onnistumisia. Väisäsen puheessa nostettiin esille onnistumisen esimerkkejä kansainvälisen kommunistisen liikkeen parista Virosta, Yhdysvalloista ja Moldovasta 

Väisänen avasi puolueen tulevaisuuden näkymiä kärjistämällä todellisuutta, jossa puolue on heitetty kadulle mutta se ei ole vielä itse huomannut sitä. Väisänen esitti keskuskomitealle puolueen uuden joukkovoimaisen nousun rakentamista uudella juuripolitiikalla, jossa kaikki ideologiset, poliittiset ja joukkotoimintaan tähtäävät aloitteet rakennetaan niin, että viesti viedään kaduille ja sinne missä ihmiset ovat ulos suljetuista tiloista, kirjahyllyistä, arkistokansioista ja kaapeista. 

Puolueen edustajakokouksen asiakirjatyötä vauhdittamaan Väisänen esitti puolueen lähiaikojen perustavoitteiden rauha, perusturvan ja työn jakamisen päivittämistä. 1200 Perusturvan aloitteeseen liittyen on mm. Määriteltävä nykyistä paremmin työn käsite. Rauhan aloitteessa on käsiteltävä puolueen suhdetta asevelvollisuuteen ja määriteltävä minkälainen on kommunistinen rauhanomainen vallankumous ja antimilitarismi. Työajan lyhentämisen aloitteessa on näytettävä esiin aloitteen laajapohjainen tuki ja erialiset käytännön konkreettiset kokemukset jotka tukevat aloitetta. 

Väisänen esitti keskeisimmäksi asiakirjaksi toiminnallista katujenparlamentti-kirjaa, jossa kirjoitetaan auki se miksi kommunistit ensi sijassa kokevat paikkansa kaduilla ja siellä missä ihmisetkin ovat. Miksi jokaiseen poliittiseen aloitteeseen pitää sisällyttää vaatimus konkretiasta sen suhteen, miten politiikkaa viedään kaduille ja sinne missä ihmisetkin ovat.  Asiakirjan on vastattava kysymykseen mitä kommunistit tarkoittavat sillä, kun sanotaan “yhteistyössä muiden muutosta haluavien kanssa”. Asiakirja vastaan siihen miksi kommunistit järjestävät Vastavirta-festivaalin ja Tiedonantaja-festivaalin.  

Väisänen esitti punaisen juurakon asiakirjaa, jossa avataan sosialismin ja kommunismin tulevaisuuden konkretiaa. Juuripoliittisessa asiakirjassa kerrotaan miksi sosialismi ei kommunisteille ole akateemisen ja teoreettisen kiinnostuksen kohde vaan käytännön tavoite ja miksi kommunismin julistuksen täytyy perustua muiden tyytymättömien kansa yhteistoimintaan. 

 

Keskuskomitea,

Toverit, 

Kommunistisen puolueen vallankumouksellinen tehtävä on mahdollista.  

Toteutuakseen ja onnistuakseen se vaatii juuripolitiikkaa, yhteistyötä muiden muutosta haluavien kanssa ja politiikan viemistä kaduille ja sinne missä ihmiset ovat.  

Meillä kommunisteilla on selkeä visio ideologiastamme; sosialismista ja kommunismista. Suomi räpin moninkertainen mestari McKajo räppää SKP:n sivulla meille kaikille selväksi SKP:n lähitulevaisuuden kärkitavoitteet; Rauha, 6-tunnin työaika ja 1200 perusturva. Kiitos Kajon, viesti menee perille. 

Olemme tänä vuonna sanoneet vähintään 200 kertaa, sen miten marxilaisia olemme. Mutta miten marxilaisia me todella olemme? Jos olen mitään ymmärtänyt niin marxilaisuudessa pelkkä puhe ei riitä. Tarvittiin niitä tekoja. Ideat oli vietävä kaduilla ja sinne missä ihmiset ovat. Eikö? 

Väitän, että yksi suurin haaste meille kommunisteille on nähdä kadut, Tiedonantaja ja sosiaalinen media leniniläisinä puhujalavoina. Työläisten parissa kaivataan paikallispolitiikan pikkukysymysten lisäksi myös politiikan suurherkkuja; avauksia sosialismista ja kommunismista. Sirpit ja vasarat esiin!  

SKP:n seuraaviin edustajakokousasiakirjoihin pitää sisältyä kaikki meidän politiikkaamme isot punaiset juurakot; sosialismi ja kommunismi sekä nämä ikävät ilmajuuret; kapitalismi ja imperialismi Tarvitsemme konkreettisia aloitteita siitä, miten kadut otetaan osallistuvan demokratian ja edistyksellisen yhteistyön radikaaleiksi puhujalavoiksi. 

Karl Marx ei ollut vain filosofi vaan vallankumouksellinen. Siinä missä Kiinan presidentti ja puoluejohtaja Xi Jinping kertoo, että Kiina kirjoittaa nyt Marxin Kiinan lippuun, voidaan me Suomessa todeta, että Marx tarkoittaa kaduille ja sosiaaliseen mediaan, ihmisten ja työläisten pariin menemistä.    

Jokaisessa käänteessä on kysyttävä; miten viemme asiamme kaduille ihmisten pariin. On kysyttävä tätä marxilaista kysymystä, kunnes vastauksista ja erilaisista kaduilla ihmisten parissa olemisen muodoista on tullut leimallinen osa toimintaamme.  Ihmisten pariin ei voi mennä teoriassa. Toverit, on poistuttava suljetuista tiloista. Kommunistit ulos kaapeista! Meidän pitää olla vuorovaikutuksessa maailman kanssa.   

Tarvitsemme poliittista työvälinettä, asiakirjaa ja toiminnallista katujenparlamentti-kirjaa, jossa kirjoitetaan auki se miksi kommunistit ensi sijassa kokevat paikkansa kaduilla, sosiaalisessa mediassa ja siellä missä ihmisetkin ovat. Meidän on kirjoitettava auki miksi jokaiseen poliittiseen aloitteeseen pitää sisällyttää vaatimus konkretiasta sen suhteen, miten politiikkaa viedään kaduille ja sinne missä ihmisetkin ovat.  Asiakirjan on vastattava kysymykseen mitä kommunistit tarkoittavat sillä, kun sanotaan “yhteistyössä muiden muutosta haluavien kanssa”. Asiakirja vastaan siihen miksi kommunistit järjestävät Vastavirta-festivaalin ja Tiedonantaja-festivaalin.  

Meidän suomalaisten kommunistien työ ja luokkataistelu on aina luonteeltaan kansainvälistä - internationaalia. Viron, Moldovan ja Yhdysvaltojen toverien taistelusta on meillekin inspiraatioksi. 

Viro 

Viron yhdistynyt vasemmiston (ULPE) taistelu poliittisesta vaikuttamisesta on kehittynyt ja suurimpia onnitstumisia puolue on tehnyt sosiaalisessa mediassa jossa esimerkiksi ULPE:n fb-sivujen kautta on tavoitettu paljon uusia politiikasa ihmisiä.

USA

Yhdysvaltojen kommunistinen puolue juhlii ensi vuonna 100-vuotisjuhlia. Yksi puolueen ja sen läheisten yhteistyökumppaneiden kuten ammattiliittojen merkittävimpiä taisteluita on ollut minimipalkan korottamisen kampanja. Puolue on tehnyt paljon töitä ihmisten tietoisuuden lisäämiseksi ammattiyhdistysliikkeistä ja ay-liikkeeseen liittymisen puolesta.  Monet latinot, afro-amerikkalaiset, Amerikan alkuperäisasukkaat ja viattomat ihmiset ovat saaneet surmansa poliisin käyttämästä väkivallasta. Mm Missourin ja Illinoisin osavaltioissa puolueen politiikalla on ollut vaikutusta ja merkitystä, kun on koottu joukkovoimaista vastarintaa poliisien käyttämää väkivaltaa vastaan. CPUSA on vaatinut täydellistä rangaistusten uudistamista poliisiväkivallalle vähemmistöryhmiin kohdistuneissa tapauksissa ja tilanteissa joissa poliisi on väärinkäyttänyt asemaansa. Tässä COUSA ja erilaiset joukkoliikkeet yhdessä ovat onnistneet. Poliisi on joutunut muuttamaan toimintakulttuuriaan ihmisten joukkovoimaisen vastarinnan vuoksi.  Perustamisestaan lähtien puolue on taistellut ja edelleen taistellee rasismia, antisemitismiä ja maahanmuuttajiin kohdistuvaa syrjintää vastaan. 

CPUSA on osallistunut erityisen aktiivisesti Donald Trumpin politiikan vastaisiin mielenosoituksiin ja poliittisiin tilaisuuksiin. Donald Trumpin politiikkaa vaarantaa työläisten oikeudet, naisten, vähemmistöjen ja maahanmuuttajien oikeudet. Puolue tekee töitä jotta Trumpin politiikan sisältö tulisi kaikkien tietoisuuteen ja että yhdysvaltalainen suuri yleisö osaisi nähdä Trumpin politiikan imperialistisen sisällön ja vaikutuspyrkimykset maahanmuuttopolitiikassa ja etenkin Keski-Amerikassa ja Lähi-Idässä. 

CPUSA tukee paikallisia ja eräiden osavaltojen poliittisia linjauksia joiden mukaan toimitaan Trumpin hallinnon ohjeiden vastaisesti esimerkiksi joissain turvapaikanhakuun liittyvissä pakkopalautuksissa. Puolue tukee aktiivisesti kirkkoja jotka toimivat  maahanmuuttajien tilanteen parantamiseksi tarjoamalla mm turvapaikkoja suojaksi pakkopalautuksilta. Useat puolueen jäsenet ovat mukana ampanjassa jolla pyritään lopettamaan Maahanmuutto- ja tulliasioiden täytäntöönpano virasto I.C.E 

Marraskuun 2018  vaaleissa (Senate, House of Representatives) CPUSA pyrkii kattavaan vaaliosallistumiseen ja kumoamaan republikaani puolueen paikallisen ja kansallisen tason ylivallan.  

Puoluaktiivien toiminnan ansiosta viime vuosina ja erityisesti Trumpin kaudella CPUSA on kasvattanut jäsenmäärää mikä näkyy toimintana uusilla alueilla kuten Texasissa, Missouorissa ja Connecticutissa. Uusia julkisia toimintakeskuksia on äärioikeiston uhkailuista huolimatta perustettu Houstoniin aikaisempien Chigagon, New Yorkin, Los Angelesin ja New Havenin toimintakeskusten lisäksi. Internetissä ja somessa CPUSA näkyvyys kattaa noin 100 000 ihmistä.              

Moldova 

Moldova on ensimmäinen eruooppalainen maa jossa kommunistinen puolue on voittanut parlamenttivaalit kahdesti. Kommunisti on myös kahdesti valittu maan presidentiksi ( 201-2009). Moldovan kommunisteille hallituskokemus osoitti miten tärkeää on tehdä yhteityön politikkaa. Parhaillaan EU ja Yhdysvallat tekee kaikkensa päästäkseen eroon Moldovan kommunisteista. 

 

Hienoin mahdollinen tehtävä 

Sen verran olen ihmisiä kuunnellut ja kaduilla kohdannut, että voin sanoa, että entistä vähemmän tapaa niitä on niitä, jotka uskovat kapitalismin tuovan helpotusta suuriin ongelmiin — kuten työttömyyteen, köyhyyteen, ilmaston muutokseen, terrorismiin, sotiin, nälänhätään tai siihen että omiin asioihin voisi yhtään mitenkään vaikuttaa.   

Miljardin ihmisen jokapäiväinen nälänhätä ja ääri-ilmastot - kuumuudet, tulvat ja tsunamit kertovat siitä, että tarvitaan radikaaleja muutoksia ja että niillä on kiire. 

Toverit, me olemme rakentamassa riistosta ja alistamisesta vapaata yhteiskuntaa. Tämä on hienon mahdollinen tehtävä. Onnistuminen suuren punaisen äärellä edellyttää vapaiden ja tietoisten toisiaan ja maailmaa rakastavien ihmisten ennakkoluulotonta yhteistoimintaa se on sitä pluralismia, tärkeimpien tuotantovoimien suunnitelmallista kehittämistä ja korkeaa työn tuottavuuden tasoa. Se edellyttää laajaa osallistuvaa demokratiaa, työmiehen ja työnaisen - työläisten itsehallintoa ja vähemmistöjen oikeutta omaan kulttuuriin, sukupuolien tasa-arvoa - se on sitä feminismiä. Onnistuminen edellyttää aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja meidän kaikkien kaikinpuolista henkistä ja moraalista kehitystä.  

Sosialismi poistaa yhteiskuntaluokkien taloudelliseen asemaan perustuvat sovittamattomat ristiriidat.  Sosialismissa on kyse ilmeisen pitkästä siirtymävaiheesta. Sosialismin rakentamisessa on meidän tovereiden kehityttävä erityisen osaaviksi ja sosiaalisilta taidoiltamme huipuiksi. On oltava herkkä jokaisen kansalaisen demokraattisten oikeuksien turvaamisessa. Tämä merkitsee myös sellaisen demokratian ja oikeusjärjestyksen kehittämistä, joka sulkee pois autoritääriset vallan muodot, stalinismin kaltaiset ja muut rikokset ihmisoikeuksia ja sosialismin periaatteita vastaan. Edustuksellinen demokratia saa sosialismissa lisää merkitystä, kun se ulottuu myös talouden alalle ja kun sen rinnalla kehitetään muita osallistumisen, itsehallinnon ja suoran demokratian muotoja.  

2020 luvun vasemmiston haasteena on tarttua Marxin visioon sosialismista, ottaa Marxilainen agitaatio ja toiminta omaksi, viedä politiikkaa kaduille, sosiaaliseen mediaan ja sinne missä ihmisetkin ovat ja nähdä Marxilaisuus eräänlaisena demokratian täydellistymisenä.  

Me tarvitaan tässä tilanteessa jossa ihmisten enemmistön edut ja uudistusvaatimukset törmäävät entistä suurempaan ja kansainvälisempään pääoman ja ökybisnesten röyhkeisiin ylilyönteihin ja ahneuteen – rahanvallan mahtiin, joukkovoimaista, kapitalismin ja uusliberalismina vastaista demokratiahälytystä, rautalankamallia muutoksesta ja mahdollisimman laajaa tyytymättömien vastarinnan liikettä - yhteistyötä myös vaaleissa. 

Tällainen vallankumouksellinen liike rakentuu ihmisten toiminnasta omien tavoitteidensa ja oman vaikutusvaltansa puolesta.  

Meillä Suomessa vasemmiston onnettomuus on se, että samaan aikaan kun joukkovoimaiset liikkeet ja ihmiset jotka  puolustavat porukalla omia etujaan  ja uusliberalismin vastaiset liikkeet asettavat yhä useammin kapitalismin puitteiden yli meneviä tavoitteita, ovat SDP:n ja Vasemmistoliiton johtajat irtisanoutuneet tai jättäneet linjaamatta  kapitalismin ja imperialismin vastaisia tavoitteita ja ovat vähintään passiivisesti mukana tai kokonaan siirtyneet tukemaan mm miljardiluokan uusien sotakoneiden hankintaa.  
 

Suuri punajuurakko 
 
 
Kapitalismin oloissa on saavutettu suuria edistysaskeleita talouden, tieteen ja tekniikan sekä kulttuurin kehityksessä.  Työläiset ovat mahdollistaneet vauraimmissa kapitalistisissa maissa aineellisen elintason kohoamisen. 
 
Bisnespolitiikka, ahneus, suurpääoma ja rahanvalta on este järkevälle, oikeudenmukaiselle ja ekologisesti kestävälle kehittämiselle, ihmisen todelliselle vapaudelle ja osallistuvalle demokratialle.  
 
Sosialismia tavoittelevat liikkeet ovat kokeneet pettymyksiä ja takaiskuja. Venezuelan bolivaarinen vallankumous, Sandinistien Nicaragua ja Kuuban toisenlaiset yhteiskunnat ovat jatkuvasti imperialististen väkivaltahyökkäysten, sabotaasien ja mediamustamaalaamisen sekä kauppasaartojen kohteena. Vaatiikin erityistä punaista hoksnokkaa erottaa imperialistien organisoima sabotaasi ja kansan todellinen tyytymättömyys.  

Tiedonantajalla on suuri merkitys suomalaisessa vasemmistolaisessa mediassa, kun kerrotaan vasemmiston askelista Latinalaisessa Amerikassa. Raukkojen vasemmisto toistaa kuin käskystä Yhdysvalloista johdettua totuutta demokratiasta ja kansan vallasta jopa niin sanotussa vasemmistolaisessa mediassa.  

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko tuki oikeiston aloitetta Venezuelaa vastaan Europarlamenteissa erottuen näin poikkeuksena GUENGL:n ryhmässä. Eurooppalaiset toverit kysyvät minulta miksi me (lue suomalainen vasemmisto) tuemme oikeiston aloitteita ja eristämme bolivaarisen vallankumousta.   Kapitalismin korvaaminen perusteiltaan toisenlaisella yhteiskunnalla ja kehityksellä on entistä välttämättömämpää. Meidän pitää tukea ja olla solidaarisia Kuuballe, Venezuelalle, Nicaragualle ja muille sosialistisille, vasemmistolaisille konkreettisille yhteiskunnallisille toimijoille. 

Sosialismin aatteet elävät, koska ihmisarvoisen ja onnellisen tulevaisuuden näkymiä on vaikea kuvitella ilman niitä. Ne elävät liikkeissä, jotka kamppailevat ihmisten oikeuksien, tasa-arvon ja vapauden puolesta.  

Osallistuva demokratia, ihmisten oman päätösvallan laajentaminen, Aktiivimalli ykkösen ja kakkosen sekä työttömyyden nujertaminen, ilmastonmuutoksen kaltaisten ympäristöuhkien torjuminen, kehitysmaiden sorron ja riiston lopettamine, ydinaseiden kieltäminen ja rauhan turvaaminen vaativat ratkaisuja, jotka suuntautuvat kohti sosialismia. 

Sosialismin ihanteet ja päämäärä antavat meille kommunisteille suunnan jokapäiväisessä toiminnassa. Meidän kommunistien pitää alkaa puhua enemmän “sosialismia” ja enemmän “kommunismia”.   Sosialismi ei tarkoita vain arvoja ja niiden nimissä harjoitettavaa politiikkaa. Meille käytännön kommunisteille sosialistinen vallankumous merkitsee työväenluokan ja kansan enemmistön kamppailujen ja työn tuloksena syntyviä uusia vallan ja talouden rakenteita ja omaamme osallistumista. Näillä punaisesta suurjuurakosta nousevilla herkuilla saadaan ihmiset osallistumaan omaansa ja aletaan edistää kansanvaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan, demokraattisen ja solidaarisen Suomen, Euroopan ja koko maailman tulevaisuutta sekä mahdollistetaan uuden humaanin sivilisaation rakentaminen. 

 
 
Sosialismi merkitsee syvällisiä muutoksia ihmisten suhteessa työhön. SKP:n tehtävä onkin tarttua entistä paremmin työn uudelleen määrittelyyn. Moni meistä tekee paljon työtä esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan eri toimissa ja vaikka hoitamalla ja kasvattamalla. Kaikki tämä ei ole palkkatyötä. Lisäksi meidän on kirjoitettava auki oma roolimme kuntalaisina ja kansalaisina julkisen sektorin työllistäjinä. Me voimme itse omistaa sosiaali- ja terveyspalvelumme. Ei kokoomuksen ja kapitalistien kaiken yksityistämiseen pidä mennä mukaan. Meidän on kerrottava mahdollisuudesta osuuskuntien ja työyhteisöjen kautta uudenlaisesta työhön liittyvistä valtasuhteista. Työn uudelleen määrittely on meille tärkeä tehtävä koska lähiaikojen suurimmat aloitteemme työn jakamisesta kuuden tunnin päivään ja 1200 perusturva perustuvat yhteiskuntaan jossa me omalla työllämme rakennamme omaa perusturvaa.  

Sosialismi merkitsee syvällisiä muutoksia ihmisten suhteessa työhön lisäksi luontoon sekä toisiin ihmisiin ja kansoihin. Porvarit pelkäävät, että se meidän sosialismi tarkoittaisi kaiken yksityisen omistuksen lakkauttamista. Ei kai näin ole.  Kylläkin tuotantovälineiden yhteiskunnallisen omistuksen erilaisten muotojen niin keskeistä asemaa se meidän sosialismi kuitenkin tarkoittaisi ja sitä, että markkinat voidaan alistaa palvelemaan ihmisten tarpeita ja ohjata kehitys suunnitelmallisesti myös ekologisesti kestävälle tielle. Sosialismimme on korkealle kehittyneiden tuotantovoimien yhteiskunta, sivistynyt ja suvaitsevainen yhteiskunta. 
 
Kapitalismissa ihminen on taloutta varten ja yksityinen voitto on tuotannon tarkoitus. Sen sijaan sosialismissa tuotannon tarkoitukseksi tulee ihmisen oikeuksien, mahdollisuuksien, kykyjen ja kulttuurin kehitys. Me olemme kaikki nähneet, miten kapitalismissa aineellinen rikkaus kahlitsee ihmisen persoonallisuutta. Me voimme haluta parempaa ja siksi suunnitellaan nyt sosialismia jossa rikkaus on ennen muuta persoonallisuuden kehitystä, sosiaalisia ja kulttuurisia taitoja – erilaisuudesta innostumista.  

Sosialismin kehittyessä katoaa vähitellen työttömyys, samoin kuin työn ja vapaa-ajan jyrkkä vastakohtaisuus. Kyllä, toverit, sosialismi on varsin pitkä kehitysvaihe. Sosialismi on tiedostamisen ja kasvamisen prosessi jota ei ovi ostaa kaupanhyllyltä. Kapitalismia ei voi korvata lataamalla sosialismi äpsi verkkokaupasta. Sosialismia on rakennettava. Sosialismista on innostuttava. Sosialismi ei synny pelkästä kritiikistä. Tarvitaan myös intohimoa ja kaikkien taitoja. Siihen on pluralistisesti erilaisten nykymenoon tyytymättömien johdolla mukaan saatava mukaan myös vielä, tänään patamustat porvarit.  

Mutta toverit sosialismi ja parempi maailma on mahdollista. Se mitä kapitalismi tekee luonnolle ekokatrastrofeina ja ilmastonmuutoksena avaa vuosittain paatuneemmankin porvarin silmiä. Kuuma ilma ei tee porvarista sosialistia vaan kommunistin ja muiden tyytymättömien seura, viesti ja visio. Tänään on aiheellista kysyä kumman me haluamme pelastaa maapallon vain kapitalismin. Väitän, että olemme enemmistössä, me, jotka piirrämme äänestyslippuun maapallon kuvan ja   teemme tulevaisuutta luonnon, eläintein ja ihmisten oikeuksien puolesta. Ajankohtainen tilanne yhdistää meitä vielä tänään enkä poliittisesti kaukaa toisistaan olevia. Mutta tulevaisuus on meillä kuitenkin yhteinen.  

 

Sosialismia kohden voidaan kulkea niin, että maapallo pelastuu ja voidaan rakentaa kaikkien yhteistä ja oikeudenmukaista parempaa maailmaa, jonka tuloksena pitkän kaaren päässä syntyy myös yhteisesti määritelty kommunistinen yhteisö, jossa itse kunkin yksilön vapaa kehitys on kaikkien vapaan kehityksen edellytys.  

Päämääränämme on juuriltaan toisenlainen uusi yhteiskunta ja ihmisten sivilisaatio, jossa ovat vallitsevina: 
- humanismi, jossa ihminen on yhteiskunnan kehityksen tarkoitus ja oman historiansa luoja 
- työmiehen ja työnaisen, työntekijöiden ja työyhteisöjen oikeus hallita niitä tuloksia joita omalla työllä saadaan aikaan kuten myös jakaa oman työn tuloksia oikeudenmukaisesti.  Yhteiskunnan, meidän kaikkien yhteisdemokraattisesti on syytä alkaa omistaa ja valvoa rahalaitoksia ja pankkeja kuten myös tärkeimpiä tuotantovälineitä. 

Päämäärämme on kansanvalta ja laaja itsehallinto, joiden perustana ovat demokraattiset oikeudet, kuten sanan- ja mielipidevapaus, vapaat vaalit, lakko-oikeus sekä puolueiden ja kansalaisliikkeiden toimintaoikeudet 
Päämäärämme on jokaisen yksilön perusoikeuksien, täystyöllisyyden ja sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen 
Päämäärämme on kansallinen itsemääräämisoikeus, tasavertainen kansainvälinen yhteistyö ja maailmanlaajuinen solidaarisuus 
-Päämäärämme on ekologisesti kestävä kehitys 
- oikeudenmukainen ja pysyvä rauha 
Päämäärämme on tieteen, tekniikan ja kulttuurin kehitys ihmisen hyväksi ja koko ihmiskunnan yhteisenä rikkautena. 
 

Siksi, tarvitsemme punaisen juurakon asiakirjan poliittisen toimintamme työvälineeksi. Siinä on puhuttava työmiehen äänellä sosialismin ja kommunismin tulevaisuuden konkretioista. Juuripoliittisessa asiakirjassa on kerrottava miksi sosialismi ei kommunisteille ole akateemisen ja teoreettisen kiinnostuksen kohde vaan käytännön tavoite ja miksi kommunismin julistuksen täytyy perustua muiden tyytymättömien kanssa yhteistoimintaan. 

 
Toverit, 

Meillä on hyvä haaste ja selkeä tehtävä

Siihen täytyy sisällyttää työläisten ja kommunismin toivo oikeudenmukaisuudesta, tasavertaisuudesta ja jakamisesta, feministinen unelma sukupuolien yhtäläisistä oikeuksista kehitykseen, ekologinen vaatimus muuttaa planeettamme yhteiseksi hyväksi ja siihen täytyy sisällyttää visio maailman kulttuurista, jossa vähemmistöillä on oikeus omaan kulttuuriin, työläisillä, kansalaisilla ja kaikilla tahto päättää omista ja yhteisistä asioista paikallisesti ja globaalisti.

 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista