Home >> Artikkelit >> Ett radikalt vänsteralternativ

Ett radikalt vänsteralternativ

03.12.2019 - 17:00
  • Jp ja Petra

Politiska beslut görs hela tiden i en liten krets, utan att höra medborgarna och utan att redogöra för alternativ. Politiken på de stora pengarnas villkor och under borgerlig ledning behöver ett ärligt vänsteralternativ. Förändringen behöver aktörer och vyer .

Finlands kommunistiska parti begär ditt stöd. Genom att skriva under FKP:s stödjarekort stöder du det, att Finlands kommunistiska parti som ett registrerat parti kan erbjuda ett radikalt vänsteralternativ till den nuvarande politiken.

En annan politik , ett annat Finland och en annan värld är möjlig!

Till anskaffandet av jaktplan finns det tiotals miljarder, men till låginkomststagarna bara smulor. Offentlig service skärs ner, görs till bolag och privatiseras vidare. Bolagen delar ut jättedividender samtidigt som de uppsäger sina arbetare, försvagar arbetsvillkor och trampar ner löner. Till kapitalets vinststrävande uppoffras såväl mänskornas som naturens välmående och freden.

Mänskorna runt om i Europa har stått upp för att motsätta sig en sådan här politik. Vi kommunister är en del av denna folkrörelseverksamhet, av Europas vänster och internationella rörelser för mänskornas befriande från kapitalismens exploatering, från kapitalets makt samt krigets och miljöförstörelsens hot.

 

Finlands kommunistiska parti kräver:

- Vi måste finna en utgång ur ekokatastrofernas serie: Från klimatförändringen, från försvinnande av naturens mångfald och förorening. Största orsaken till dessa är det kapitalistiska systemets tvång till vinststrävande. Det måste tas tag i dessa problem genast, men utan förändring av systemet kommer vi inte till en verkligt hållbar framtid.

- Nedskärningarna i kommunernas service och privatiseringen måste avslutas. Det måste styras flere statliga delar till grundservicen och kapitalinkomsterna måste beskattas kommunalt. Bassjukvården och utbildningen måste vara gratis.

- Grundskyddet måste höjas tll 1200 euro i månanden utan skatt: de arbetslösas, pensionärernas , studenternas, de sjukas och andra mindre bemedlades inkomst måste tryggas.

- Arbete och inkomst måste omfördelas genom att minska den allmänna arbetstiden till 6 timmar utan att minska på förtjänstnivån. Arbetstagarna bör få mera makt i arbetslivet, och handel med arbetsvillkor måste förhindras.

- Finland behöver inte en anfallspolitik, utan en försvarspolitik. Anskaffandet av jaktplan måste sägas upp och tiotals miljarder bör användas för utveckling av grundservice och utvecklande av stödsystemet. I stället för vapenanskaffande bör man satsa på fredsbyggande. Nej till NATO och nej till rasismen!

- Ett tak för ökning i boendekostnader med hyresreglering, med begränsningar i bostadsspekulationen och med kommunernas egen byggnadsverksamhet.

- Förminskningen av koldioksidutsläpp bör grunda sig på energibesparing och förnyelsebar energi. Fattiga får inte sättas att betala miljöräkningar, utan de måste till de som har samlat fördelar av miljöförstörelsen. Den kollektiva transporten bör fås att fungera och biljettprisen ner.

- Gruvdriftslagen måste förnyas och i fortsättning bör lov till gruvdrift endast beviljas till statliga bolag och med vördnad för den lokala befolkningens levnadsvillkor. Den beslutsfattande makten inom gruvdriften måste hållas innanför demokratin och den bör inte överlåtas till multinationella.

- Disciplin på börsherrarna och progressiv beskattning av kapitalinkomster! Börshandeln och finansmarknaden bör beskattas. Nej till jämnfördelad skatt – med skatt måste man utjämna inkomstskillnader.

- Europas utveckling bör frigöras från finansmarknaden och från storinvesterarnas makt. Man bör ordna en folkomröstning om EU:s ekonomiska union och grundavtal. De stora bankerna bör underordnas samhällsägande och demokratins styrning.

 

Deltagande demokrati

Arbetstagarna och de mindre bemedlade kan inte försvara sina intressen genom att tävla sinsemellan och med andra länders arbetstagare om vem som gör arbetet billigare. Man måste förena krafterna mot storkapitalet såväl i Finland som internationellt.

Vi kommunister vill bygga ett Finland, ett Europa och en värld, där mänskorna själva besluter om sina angelägenheter. Vi önskar utveckla en deltagande demokrati, som även sträcks ut till ekonomin.

 

Nutida socialism

Kapitalismen förmår inte att avlägsna arbetslöshet, fattigdom och olikvärdighet. De stora kapitalens och miljardörernas blinda vinststrävande är för oss andra en allt mer förödande och farlig kraft. Skyddande av ett mänskovärt liv och mänsklighetens framtid förutsätter att kapitalismen ersätts med en ny civilisation, som inte grundar sig på exploatering eller våld. FKP:s målsättning är socialism och kommunism, där envar individs fria utveckling är en förutsättning för allas fria utveckling.

 

 

Kontaktuppgifter:

 

Finlands kommunistiska parti

Adress: Sädvägen 4 B 3. vån, 00700 Helsingfors Tel. 09 7743 8150 och fax 7743 8160 Epost: skp@skp.fi Hemsidor: www.skp.fi

 

Distriktsorganisationer

 

FKP:s Helsingfors stads distriktsorganisation

Sädvägen 4 B 3. vån, 00700 Helsingfors

Epost: helsinginpiiri@skp.fi

Hemsidor: skphelsinki.fi

 

FKP:s Nylands distriktsorganisation

Sädvägen 4 B 3. kerros, 00700 Helsingfors

Tel. 041 501 2217

Epost: skp.uusimaa@skp.fi

Hemsidor: skpuusimaa.fi

 

FKP:s Åbo distriktsorganisation

Gamla Tavastvägen 29, 20540 Åbo

Tel. (02) 237 0830

Epost: skpturku@saunalahti.fi

Hemsidor: skpturku.fi

 

FKP:s Satakuntaområdets distriktsorganisation

c/o Kalevanpuisto 53 lgh 32, 28120 Björneborg

Epost: satakunta@skp.fi

Hemsidor: skpsatakunta.fi

Distriktssekreterare Pekka Lundgren

Tel. 050 531 7763

 

FKP:s Tavastlands distriktsorganisation

c/o Kaartokatu 10 C 25 11100 Riihimäki

Distriktssekreterare Reijo Sutinen

Epost: reijo.sutinen@elisanet.fi

 

FKP:s Tammerfors distriktsorganisation

Näsilinnankatu 22 A 34, 33210 Tammerfors

Tel. (03) 222 3591

Epost: skp.tampere@kolumbus.fi

Hemsidor: elisanet.fi/skp.tampere

 

FKP:s Södra Karelens distriktsorganisation

Ordförande Anne Tammelin

Epost: annetammelin@gmail.com

 

FKP:s Kymmenedalens distriktsorganisation

Karjalantie 8, 48600 Kotka

Distriktssekreterare Pauli Hömppi

Tel. 050 469 4229

Epost: pauli.homppi@kymp.net

 

FKP:s Kuopios distriktsorganisation

Haapaniemenkatu 8 A 48, 70100 Kuopio

Epost: skp.kuopio@dnainternet.net

Ordförande Paavo Svenn

Tel. 044 364 9541

Epost: paavo.svenn@gmail.com

 

FKP:s Joensuus distriktsorganisation

Hemsidor: skpjoensuu.skp.fi

Ordförande Martti Vaskonen

Tel. 050 404 8322

Epost: marttivaskonen@gmail.com

 

FKP:s Österbottens distriktsorganisation

Epost: skppohjanmaa@gmail.com

Hemsidor: skppohjanmaa.skp.fi

Distriktssekreterare Tapio Hakala

Tel. 040 537 4916

Epost: tapiohakala@hotmail.com

 

FKP:s Jyväskyläs distriktsorganisation

Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä

Hemsidor: skpjyvaskyla.yhdistysavain.fi

Ordförande Miguel Lòpez

Tel. 040 775 3596

Epost: malox2222@gmail.com

 

FKP:s Uleåborgs läns distriktsorganisation

c/o Valtatie 59 B 4, 90500 Uleåborg

Tel. 040 833 4038

Hemsidor: skpoulunpiiri.wordpress.com

Ordförande Jyrki Hyvölä

Tel. 044 957 3237

Epost: jyrkempi@suomi24.fi

 

FKP:s Lapplands läns distriktsorganisation

c/o Merikatu 8 as. 24, 94100 Kemi

Epost: skp.lappi@gmail.com

Hemsidor: skplappi.wordpress.com

Distriktssekreterare Tapio Siirilä

Tel. 040 766 6506

Epost: tapio.siirila@nbl.fi

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Svenska + Ajankohtaista