Home >> Artikkelit >> Eläkeläisköyhyys torjuttava- tarvitaan aikalisä ja uutta harkintaa  

Eläkeläisköyhyys torjuttava- tarvitaan aikalisä ja uutta harkintaa  

12.12.2020 - 10:30
(updated: 14.12.2020 - 10:48)
  • Perusturva

Eläkeputkella tarkoitetaan työttömyysturvan lisäpäiviä eli määrätyn ikärajan täyttäneiden työntekijöiden mahdollisuutta saada työttömyyden sattuessa ansiosidonnaista työttömyysturvaa lakisääteiseen vanhuuseläkeikään saakka.  

Nykyisin vuonna 1961 tai myöhemmin syntynyt on oikeutettu työttömyysturvan lisäpäiviin 62-vuotiaana. Eläkeputken katkaiseminen tarkoittaisi, että noita lisäpäiviä ei enää maksettaisi työttömiksi jääville ikäihmisille. 

SKP:n Eläkeryhmä muistuttaa, että katkaisutoimenpide merkitsisi monessa tapauksessa ikääntyneen työntekijän putoamista perusturvan ja toimeentulotuen varaan. Se merkitsisi ikääntyneen työttömän sosiaaliturvan ja tulevan vanhuuseläkkeen pienenemistä loppuiäksi. Tämä tarkoittaisi eläkeläisköyhyyden jyrkkää lisääntymistä. 

 

Likaisen työn tekijät 

Maan hallitus ilmeisesti päätteli itsekin näin onnettomasti käyvän ja niinpä se aluksi siirsi työmarkkinaosapuolille selvitettäväksi kuinka yli 55 vuotiaiden työllisyysastetta voitaisiin nostaa. Toimeksiannon keskeiseksi asiaksi nousi kuitenkin jokseenkin yksipuolisesti kysymys eläkeputken katkaisemisesta. SKP:n Eläkeryhmä olettaakin, että hallituksen aikomus oli lähinnä siirtää likaisen työn tekeminen työmarkkinaosapuolten tehtäväksi. 

Väännettyään aikansa asian kimpussa työmarkkinaosapuolet heittivät toimeksiannon umpeutuessa marraskuun lopussa pyyhkeen kehään toteamuksella, että yksimielisyyttä ei oltu asiakokonaisuuden suhteen saavutettu. Lopputulokseksi tuli pyöreä nolla, oli yleinen arvio ja asia palasi bumerangina takaisin hallitukselle. 

  

Outo ”yksimielisyys” 

SKP:n Eläkeryhmä muistuttaa, että työmarkkinaosapuolten kesken saavutettiin ”yksimielisyys” asiassa, joka koskee nimenomaan eläkeputken katkaisemista.  

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelujen lopputulokseksi saatiin lausunto, jonka mukaan ”sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöjen mielestä eläkeputki voidaan poistaa”. Hallitus onkin auliisti asettanut tuon ”yksimielisyyden” jatkotoimiensa pohjaksi ja perustaksi. 

SKP:n Eläkeryhmä kummeksuu erityisesti työntekijäjärjestöjen (SAK,STTK ja Akava) lepsua asennetta työntekijöille näin tärkeän asian käsittelyssä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n nokkamies Jyri Häkämies näytti hallitsevan asioiden kulkua. 

  

10 000 uutta työpaikkaa 

SKP:n Eläkeryhmä kummeksuu esitettyjä väitteitä, joiden mukaan eläkeputken katkaisu toisi 10 000 uutta työpaikkaa yli 55-vuotiaille. Väite on omituinen mm. sitä taustaa vasten, että yli 60-vuotiaista neljännes on kärsinyt ikäsyrjintää työpaikoilla. On tullut tietoja siitä, että yli 60-vuotiaille ei ole tullut edes kutsua työhönottohaastatteluun. 

Eläkeputken katkaisemisen kannattajat eivät ole pystyneet vastaamaan kysymykseen miten iäkkäiden ihmisten sosiaali- ja eläketurvan heikentäminen voi lisätä työpaikkoja.  

Tausta-ajatuksena ilmeisesti on, että ikääntyneet pakotettaisiin lähes täydellisen taloudellisen turvattomuuden edessä ottamaan vastaan mitä tahansa työtä, jossa heistä puristettaisiin irti viimeisetkin voimanrippeet.  

Työssä jaksamiseen ei tähänastisissa kaavailuissa ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Pelkistetty esimerkki työoloista on hoitoala, jossa työntekijät palavat loppuun ja poistuvat alalta. 

SKP:n Eläkeryhmä korostaa, että huomio tulee kiinnittää myös siihen missä kunnossa yli 55-vuotiaat siirtyvät eläkkeelle sekä toimeentulonsa että terveydentilansa osalta. Työttömyysturvan ja eläketurvan heikentyessä eläkeläisköyhyys ja yhä huonompikuntoisten ikäihmisten osuus tulee kasvamaan. 

  

Hirveä hoppu pilata ikäihmisten joulu 

SKP:n Eläkeryhmä kummeksuu sitä kuinka päättäjille on kaiken veivaamisen jälkeen nyt tullut hirveä hoppu saada eläkeputki katkaistuksi mahdollisimman pian. Saatuaan työmarkkinaosapuolilta määrätyn ”luvan” eräät hallituksen ministerit , erityisesti keskustan tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen kiirehtivät vaatimaan eläkeputken katkaisemista välittömästi eli jo ennen joulunpyhiä. 

Saarikko ehätti ensin ja sitten TV 1:n A-Talk ohjelmassa 3.12. Vanhanen viittasi ennen joulua tapahtuvaan ratkaisuun koska hän (Vanhanen) ei aio olla ”täällä” joulunpyhien jälkeen! Eläkeryhmässä ihmetellään, että on aikoihin eletty kun tuhansien ikäihmisten tuleva toimeentulo ratkaistaan sillä perusteella missä istuva ministeri viettää joulunaikansa. 

Näyttäisi siltä, että ainakaan keskustalaiset pukit eivät ole joulunaikaan tervetulleita ikääntyneiden työntekijöiden (jotka sattuvat olemaan myös äänestäjiä tulevissa vaaleissa) oville jos kontissa ei ole muuta tarjottavaa kuin katkaistu eläkeputki. On siinäkin kulttuuriministerin kulttuurinen joululahja työn raskaan raatajille! 

  

Hallitus yksimielinen, Vasemmistoliitto: Vie sinä, minä vikisen! 

Iltalehden (10.12) saamien tietojen mukaan hallitus on etenemässä eläkeputkiasiassa pikaiseen ratkaisuun. Hallituksen jäsenet ovat päässeet yksimielisyyteen eläkeputken katkaisemisesta lukuun ottamatta Vasemmistoliittoa jonka kuitenkin arvellaan tyytyvän sopimukseen liitettäviin tuleviin ”pehmennyksiin”. Pääministeri Marin on asettanut takarajan vuoden loppuun mennessä , Vanhanen hokee ”ennen joulua”-mantraansa (ikään kuin tämä ”joululahja” pitäisi saada jouluksi kotiin). 

  

Poliittinen pommi 

SKP:n Eläkeryhmä varoittaa, että siirtämällä tulenaran eläkeputkiasian hallituksen tehtäväksi, poliittinen oikeisto operoi istuvan hallituksen päänmenoksi. Eläkeryhmä viittaa sanomalehti Lapin Kansan äskettäiseen arvioon, jonka mukaan eläkeputken katkaisemisessa ”kyseessä on poliittinen pommi, joka uhkaa räjähtää kuntavaaleihin valmistautuvien hallituspuolueiden syliin”. 

  

Huonoin mahdollinen ajankohta 

SKP:n Eläkeryhmän mielestä on vähintäänkin nurinkurista, että hallitus on toteuttamassa vanhempien työntekijöiden eläketurvan heikentämistä samaan aikaan kun yritysten yt-neuvottelujen virta irtisanoo ja lomauttaa työntekijöitä eniten vanhimmasta päästä ja työttömyystilastot pahenevat pahenemistaan.  

Hallitus ei näytä ottavan kuuleviin korviinsa, että päällä oleva koronapandemia on huonoin mahdollinen ajankohta kaikkein vaikeimmassa ja huonoimmassa asemassa olevien ikäihmisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman heikentämiseksi. 

SKP:n Eläkeryhmä esittää, että eläkeputkea koskeva asia jätetään hallituksessa pöydälle ja lähdetään jatkokäsittelyssä etsimään ratkaisua uudelta pohjalta siten, että luovutaan eläkeputken katkaisemisesta ja jatketaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan lisäpäivien maksamista ikääntyneille työttömille työntekijöille. 

  

Mistä varat ? 

Kysymys siitä mistä varat saadaan lisäpäivien rahoittamiseen on SKP:n Eläkeryhmän mielestä sikäli irrationaalinen, että varathan on saatu tähänkin mennessä, mihin ne nyt olisivat hävinneet. Lisäksi Suomi on lähiaikoina saamassa EU:n 750 miljardin euron elvytyspaketista 3 miljardia euroa. SKP:n Eläkeryhmän mielestä ikääntyneet työttömät työntekijät samoin kuin pieneläkeläiset ja heidän läheisensä ovat tämän päivän Suomessa yksi kipeimmin tuen tarpeessa oleva ryhmä. EU:n elvytystoimien tulee ulottua myös tähän joukkoon sekä työllistymistä että eläkkeiden riittävyyttä silmällä pitäen. 

  

Rahat hävittäjistä sosiaaliturvaan 

Puolustusministeriö valmistelee parhaillaan Suomen historian kalleinta asehankintaa. Ilmavoimien HX-hävittäjähanke maksaisi noin kymmenen miljardia euroa ja hävittäjien ylläpito vielä enemmän. 220 tieteen ja taiteen edustajaa ja yhteiskunnallista vaikuttajaa jätti kuluvan joulukuun alussa valtioneuvostolle ja eduskunnalle vetoomuksen aikalisän ja uuden harkinnan tekemiseksi hävittäjähankkeessa. 

Vetoomuksen mukaan asevarustelun sijasta on tarpeen ohjata voimavaroja ilmastotekoihin, terveydenhuoltoon, koulutukseen, sosiaaliseen turvallisuuteen ja maailmanlaajuisen eriarvoisuuden vähentämiseen. SKP:n Eläkeryhmän puheenjohtaja VTT ja sosiaaliturvan erikoistutkija Seppo Ruotsalainen on yksi vetoomuksen allekirjoittajista. 

Eläkeryhmän mielestä on hävytöntä, että kun monilta ikääntyviltä työntekijöiltä ollaan ”joululahjaksi” viemässä leipä suusta poistamalla työttömyysturva ja jättämällä heidät tyhjän päälle ja samanaikaisesti maassa ollaan heittämässä 10 miljardia euroa aseiden kalisteluun. 

Tämä peli ei vetele on SKP:n Eläkeryhmän yksituumainen johtopäätös. 

Yllä mainitussa vetoomuksessa valtioneuvostolle ja kansanedustajille vaaditaan aikalisää ja uutta harkintaa hävittäjähankkeessa. SKP:n Eläkeryhmä yhtyy vaatimukseen ja esittää samalla vastaavan vaatimuksen maan hallitukselle koskien niin sanottua eläkeputkiasiaa. Vaadimme hallituksen kaavailuihin aikalisää ja uutta harkintaa! 

Tekijä

Kirjoittajan artikkelit

Ajankohtaista